Husband_and_wife_ohio.jpg

„Manžel“ a „manželka“ - slová, ktorým by sa študenti mali vyhýbať, podľa univerzity

801
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Katolícka univerzita v Ohiu označila slová „manžel“ a „manželka“ na zoznam výrazov, ktoré by študenti nemali používať, keď chcú vyhovieť „profesijným očakávaniam“.

Webová stránka Univerzity v Daytone (UD) pre študentov prezentuje "rodovo inkluzívne slová, " ktoré ponúka "pre tých, ktorí nechcú predpojato odhadovať rod druhej osoby."  Stránka je zaradená pod sekciou Women's Center (Ženské Centrum). Škola tiež označuje slová, ktoré sa považujú za nevhodné, keďže sú rodovo špecifické a ponúka náhradné výrazy.

Nevhodné výrazy v anglickom jazyku v sebe obsahujú slovo muž/žena "man/woman" , a teda presne odkazujú na pohlavie:

"mankind, layman, man hours, man-made, manpower, middleman, chairwoman, spokeswoman, husband, wife, cleaning lady, maintenance man, Congresswoman, salesman, businesswoman, policeman, fireman, mailman"

(ľudstvo, laik, pracovná hodina, vytvorený človekom, ľudská moc, sprostredkovateľ, predsedníčka, hovorkyňa, manžel, manželka, pani na pratanie, údržbár, kongresmanka, obchodník, podnikateľka, policajt, hasič a poštár) 

 

Schválené slová zmenili a modifikovali tak, že vo výrazoch zamenili "man/woman" (muž/žena) za "person/human" (osoba/človek) - humankind, layperson, staff hours, chairperson, spokeperson, spouse, partner, significant other, custodial staff, legislator, sales associate, business person, police officer, firefighte, mail carrier, postal worker.

 

Univerzita v Daytone sa označuje za „špičkovú katolícku univerzitu zameriavajúcu sa na výskum s akademickou ponukou od vysokoškoláka až po doktoranda.“

Webová stránka Univerzity v Daytone tiež navrhuje, aby sa študenti zdržiavali používania slov označujúcich pohlavie pri odborníkoch, akým je napríklad zdravotná sestra, lekár, právnik, administrátor, tajomník alebo učiteľ.

Študenti by mali používať „všeobecné profesijné tituly“, aby „uľahčili pochopiť, že tieto pozície môže vykonávať osoba akéhokoľvek pohlavia“.

Niektorým vysokoškolákom sa však zoznam schválených slov nepáči.

Piran Talkington, študent druhého ročníka na UD uviedol, že univerzita pri vytváraní takéhoto zoznamu „vytvára precedens, aby začala túto možnú hroznú budúcnosť, kde slová stratia celú svoju históriu a moc.“ 

Tým, že zmeníte slová ako manžel, manželka a ľudstvo, začnete vymazávať históriu a význam cesty, ktorým si prešli, aby sa spoločnosť dostala do bodu, kde je dnes.

Talkington povedal, že jazyková príručka infantilizuje vysokoškolských študentov. 

Mali by sme byť inkluzívni? Rozhodne. Mali by sme zmeniť historické slová, ktoré majú svoj význam za politicky korektné výrazy bez reálneho dôvodu? Rozhodne nie,“ povedal.  

Zoznam sa po prvýkrát objavil na webovej stránke univerzity v roku 2015, ale nevylučoval „manžela“ a „manželku“. Táto aktualizácia sa uskutočnila v januári 2016. Internetová stránka bola aktualizovaná začiatkom tohto mesiaca po verejnej reakcii na zoznam s poznámkou, ktorá sa snažila dištancovať univerzitu od zoznamu. 

„Rodovo inkluzívny jazyk je vzdelávací zdroj - nie je ani sprievodcom, ani poradcom, ani nepredstavuje politiku Univerity v Daytone alebo v Centra pre ženy. Zameriava sa na pomoc tým, ktorí uprednostňujú používanie inkluzívneho jazyka, ako aj tým, ktorí nechcú predpojato odhadovať rod druhej osoby,“ uvádza sa v poznámke. 

Ako katolícka, mariánska univerzita sa riadime našou misiou podporovať vzdelávaciu komunitu, ktorá víta a zahŕňa všetkých ľudí. Ako kresťanská a vzdelávacia komunita si uvedomujeme, že každý človek má vlastnú dôstojnosť, pretože všetci ľudia sú na Boží obraz a podobu a snažíme sa vytvoriť prostredie, v ktorom sa všetci ľudia cítia rešpektovaní, hodnotní a v bezpečí,“ dodáva. 

Reakcia na zoznam sa objavila v rovnakom čase, ako sa kanadský premiér Justin Trudeau stal terčom ostrej medzinárodnej kritiky. Trudeau prerušil ženu, ktorá vyslovila slovo "mankind" (ľudstvo) a zmenil ho na "peoplekind" (ľudstvo no bez zahrnutia slova man - muž).

Povedzme radšej "peoplekind", nie nevyhnutne "mankind," pretože je to inkluzívnejšie,“ povedal Trudeau.

DISKUSIA k článku