Pope_Francis.jpg

Uniknuté dokumenty - podieľal sa pápež na finančnom škandále vo Vatikáne?

378
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Uniknuté dokumenty, ktoré získala redakcia LifeSiteNews, spájajú samotného pápeža s novým finančným škandálom vo Vatikáne a vyvolávajú vážne otázky o jeho svetovej reputácii "pápeža chudobných". 

Redakcia LifeSiteNews získala interné dokumenty Pápežskej nadácie so sídlom v USA, charitatívnej organizácie so slávnou históriou pomáhania chudobným na celom svete. Dokumenty poukazujú na to, že počas minulého leta pápež osobne požiadal a čiastočne získal $25 miliónový grant pre korupciou zasiahnutú, cirkevnú dermatologickú nemocnicu v Ríme, ktorá bola obvinená z prania špinavých peňazí. Záznamy z finančnej polície naznačujú, že nemocnica má záväzky presahujúce 1 mld. dolárov - čo je suma väčšia ako štátny dlh približne dvadsiatich krajín.

Grant pobúril laických členov Pápežskej nadácie a niektorí ponúkli svoje rezignácie. Pracovníci Pápežskej nadácie na otázky LifeSiteNews zaslali odpoveď, že nie je ich praxou vyjadrovať sa k individuálnym žiadostiam. 

Keď hovoríme o grantoch vo všeobecnosti, Pápežská nadácia uviedla, že jej poslanie sa nezmenilo. "Granty na pomoc ľuďom v núdzi po celom svete a ich význam z pohľadu Svätého otca sa preskúmava a schvaľuje prostredníctvom všeobecne akceptovaných procesov predstavenstva a jeho výborov," uviedla nadácia. 

Laické členstvo alebo funkcia "správcu" v Pápežskej nadácii zahŕňa prísľub "poskytnúť 1 milión dolárov v priebehu nie viac ako desiatich rokov s minimálnym darom vo výške 100 000 dolárov ročne." Tieto finančné prostriedky sú investované, aby vytvorili trvalý fond na pomoc Cirkvi.

Väčšina predstavenstva je však zložená z amerických biskupov, vrátane všetkých amerických kardinálov žijúcich v USA. Nadácia zvyčajne poskytuje granty vo výške 200 000 dolárov alebo menej organizáciám v rozvojovom svete (pozri grantový zoznam pre rok 2017 tu) prostredníctvom Svätej stolice. 

Podľa interných dokumentov požiadal pápež v lete 2017 o masívny grant, ktorý je 100-krát väčší než bežné granty nadácie, cez kardinála Donalda Wuerla, predsedu predstavenstva Pápežskej nadácie. 

Napriek nesúhlasu "správcov"-laikov, biskupi predstavenstva hlasovali v decembri za odoslanie $8 miliónovej platby Svätej stolici. V januári dokumenty odhalili, že laickí členovia vzbudili poplach o tom, čo považujú za hrubé zneužitie finančných zdrojov. Napriek tomuto protestu bolo odoslaných ďalších 5 miliónov, pričom kardinál Wuerl nevyjadril žiadny nesúhlas. 

Spolu s touto správou redakcia LifeSite zverejňuje tri dokumenty. Sú dostupné tu, tu a tu.

"Nedbalé... chybné... bezohľadné"

6. januára podal správca, ktorý do tej doby slúžil ako predseda auditového výboru nadácie, svoju rezignáciu spolu so správou o závažných námietkach výboru voči grantu

"Ako vedúci výboru pre audit a správca nadácie považujem tento grant za nedbalý vo svojej podstate, chybný vo svojej horlivosti a v rozpore s duchom nadácie", píše vo svojom rezignačnom liste, ktorý je spojený so správou výboru. "Namiesto pomáhania chudobným v krajinách tretieho sveta, predstavenstvo schválilo obrovský grant nemocnici, ktorá mala históriu zlej správy, trestných obvinení a bankrotu."

"Keby sme dovolili takú bezohľadnosť v našich osobných kariérach, nikdy by sme nespĺňali požiadavky na vstup do Pápežskej nadácie."

V správe predsedu výboru pre audit sa uvádza, že "pôvodných 8 miliónov bolo odoslaných bez akejkoľvek podpornej dokumentácie."

Ďalej uviedol, že predstavenstvo napokon dostalo "2-1/2 palcový hrubý šanón s informáciami (väčšinou v taliančine)", ale chýbali tu základné detaily. V správe sa uvádza:

Neexistovala žiadna súvaha. Nebolo jasne vysvetlené, ako by sa použilo 25 miliónov dolárov. Normálne žiadosti o grant sú celkom konkrétne v tom, ako budú použité naše peniaze. V hrubom zväzku bola umiestnená iba jednostranová finančná projekcia označená ako "návrh na diskusiu" zobrazujúca:

2017   1.6 mil. Euro PROFIT

2018   2.4 mil. Euro PROFIT

2019   4.4 mil. Euro PROFIT

A na základe týchto údajov hlasovalo naše predstavenstvo za poskytnutie $25 miliónov tejto zlyhávajúcej nemocnici z našich ťažko zarobených dolárov. Aby sme to uviedli do súvislosti, len zriedka sme dostali grantovú žiadosť vyššiu než $200,000. Vypichol som, že tu nie je ŽIADNA HĹBKOVÁ KONTROLA, iba množstvo prachu. Ak boli predložené čísla presné, potom by tento obchodný podnik mal ísť do banky. Nepotrebujú naše peniaze. Ak by čísla neboli presné, potom by sa nemohlo rozhodnúť. 

Kontroverzná nemocnica

Laickí členovia predstavenstva mali dobrý dôvod byť znepokojení predpokladaným príjemcom ich veľkorysosti. Pápež František žiadal, aby boli financie nasmerované do Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI), dermatologickej nemocnice v Ríme, ktorú už roky sužovala korupcia a finančné škandály. 

15. mája 2013 uviedla ANSA, najväčšia tlačová agentúra v Taliansku, že "polícia skonfiškovala viac než 6 miliónov eur v majetkoch a na bankových účtoch pri vyšetrovaní údajnej korupcie v talianskej nemocničnej skupine Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI)."

Správy o vatikánskej finančnej korupcii súvisiacej s IDI zasiahli medzinárodné titulky v roku 2015. Článok agentúry Reuters z 20. júna zobrazuje talianskych sudcov, ktorí podozrievajú vatikánskeho kardinála Giuseppeho Versaldiho, že presmeroval 30 miliónov eur určených pre detskú cirkevnú nemocnicu do cirkvou-vlastnenej skupiny IDI. 

V ďalšom článku agentúry ANSA z roku 2016 sa píše: "Finančná polícia zistila, že IDI bola 845 miliónov eur v červených číslach a 450 miliónov eur figurovalo v daňových únikoch, zatiaľ čo 82 miliónov eur bolo odklonených a šesť miliónov eur verejných prostriedkov spreneverených." 

V máji 2017 La Repubblica - jediný denník, o ktorom pápež František povedal, že ho číta - informoval o súdnych rozhodnutiach, ktoré sa točili okolo IDI a približoval 24 obvinení vedúcich k desiatke usvedčení, pričom niektoré z nich skončili trojročnými trestami vo väzení. Súd uznal dôkazy od finančnej polície vrátane "845 miliónov eur v súvahových podlžnostiach a viac ako 82 miliónov v odklonených fondoch plus neoprávnené použitie ďalších 6 miliónov verejných prostriedkov".

"On je pápež a my ho počúvame"

19. januára, po početných telefonátoch a emailoch od laických členov podporujúcich pozíciu auditového výboru, poslal výkonný výbor nadácie list, ktorým sa snažil upokojiť sponzorujúcich členov. 

Tento dokument, odoslaný prezidentom nadácie, biskupom Michaelom Brandsieldom a podpísaný kardinálom Wuerlom, kardinálom Timothy Dolanom, ako aj viacerými správcami exekutívy, zdôrazňuje, že žiadosť o dotáciu prišla priamo od pápeža Františka. V liste sa píše:

Mnohí z nás sú presvedčení, že keby šlo o nás, povedali by sme Svätému Otcovi, že Pápežská nadácia nebude schopná pomôcť tomuto projektu - ale my sme s ním neboli v miestnosti. Môžeme sa domnievať, čo by sme urobili, keby to bolo o nás, no skutočne nevieme. V skutočnosti sme v celej našej histórii jasne hovorili, že ide o Pápežskú nadáciu. Pracovali sme spolu s pápežom od samého začiatku. Neschvaľujeme každú jeho žiadosť, ale je pápežom a my ho počúvame, počúvame ho pozorne.

Pokusy obmäkčiť veľkých darcov

List exekutívy vyjadruje poľutovanie nad "značným stupňom nespokojnosti", no upozorňuje: "Ak v našich srdciach nemáme lásku pre druhého, sme ako zvoniace gongy alebo rinčiace činely."

"Nemyslíme si, že je v najlepšom záujme Krista alebo jeho Cirkvi predpokladať zlú vieru alebo nepriateľstvo...," dodáva sa, no dovoľuje, aby bolo "legitímne mať námietky nad obozretnými rozhodnutiami".

"Pápežská nadácia má stanovy, ktoré odovzdávajú konečnú kontrolu nad organizáciou do rúk kardinálov usadených v USA," píše sa v liste. 

Exekutíva pripúšťa, že ak je grant "viac než stokrát väčší než väčšina našich ďalších grantov, malo by byť hlasovanie takmer jednomyseľné a to nie je to, čo sa stalo."

V liste sa tiež poznamenáva, že zatiaľ čo polovica z 25 miliónov dolárov už bola prevedená na Vatikán - pre IDI - kardinál Wuerl "napísal Štátnemu sekretárovi žiadosť, aby, vzhľadom na okolnosti týkajúce sa tohto grantu, Svätá stolica odmietla akceptovať ďalšie peniaze v súlade s grantom, ktorý bol schválený v decembri." 

Exekutíva okrem toho navrhuje "novú grantovú politiku, v rámci ktorej musí byť každý grant vyšší ako 1 milión dolárov schválený väčšinou laických a cirkevných správcov v predstavenstve."

Prvý pokus upokojiť správcov bol zaslaný 8. januára, keď sa naznačovalo, že masívna žiadosť o finančné prostriedky pre skorumpovanú nemocnicu bola v skutočnosti súčasťou snahy pápeža Františka bojovať proti finančnej korupcii. Spolu s listom a úvahami od kardinála Wuerla, "Správa správcov Pápežskej nadácie" vysvetľovala, že 25 mil. žiadosť pápeža pre IDI bola učinená "v širšom kontexte záväzku Svätého Otca konfrontovať a eliminovať korupciu a zlú správu financií vo vnútri Vatikánu a vo vonkajších projektoch, do ktorých bol Vatikán zapojený alebo ich sponzoroval". 

Vysoko dôveryhodný zdroj vo Vatikáne informoval redakciu LifeSiteNews, že pod pápežom Františkom sa korupcii naďalej darí, aj keď bol o tom pápež informovaný. 

História Pápežskej nadácie

Pápežská nadácia má žiarivú históriu pomáhania pápežom pri podpore chudobných, prevažne rozvojových krajín. Od prvého daru pápežovi sv. Jánovi Pavlovi II. v roku 1990 vzrástol fond nadácie na viac ako 215 miliónov dolárov a poskytol celkovo 121 miliónov dolárov na granty a štipendiá.

Z pohľadu na ich nedávne granty je zrejmé, že využitie finančných prostriedkov bolo doteraz bezchybné. Bohaté americké katolícke rodiny financovali výstavbu kostolov, kláštorov, škôl a seminárov v chudobných krajinách. AIDS hospice, zariadenia na starostlivosť o mládež s telesným a mentálnym postihnutím, a iní taktiež profitovali z ich veľkorysosti.

Zdá sa, že tento škandál je prvým v 30-ročnej histórii organizácie. V liste exekutívy stojí: "Je pravda, že za posledných pätnásť rokov, ak nie dlhšie, väčšina našich darov putovala smerom k chudobným a väčšina z nich skončila v najchudobnejších krajinách sveta." List pripúšťa, že v priebehu fungovania organizácie boli "takmer všetky rozhodnutia organizácie prijaté predstavenstvom takmer jednomyseľne."

 

DISKUSIA k článku