Páter Z a poučenie z floridského masakru

491
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Ak živelná pohroma, alebo človekom zapríčinená katastrofa, vyústi do straty na životoch, často píšem o dôležitosti zotrvávať neustále v stave milosti.

V prvom LENCAzTs som použil texty sv. Alfonza de Liguori o našej príprave na smrť. Nevieme kedy zomrieme. Preto je veľmi dôležité modliť sa slovami z Litánií ku všetkým svätým: „Od náhlej a nepredvídanej smrti, ochraňuj nás, Pane.“ Náhla smrť totiž nie je sama o sebe až taká zlá; ale náhla a nepredvídaná smrť, bez prístupu k posledným sviatostiam, je hrozná.

Zamýšľal som sa nad nedávnou streľbou na floridskej škole, a na niečo som prišiel. Jediným riešením ako predísť nepredvídanej smrti je nežiť nepredvídaný život. Aby sme sa obom vyhli, musíme praktizovať situačné vnímanie

Duchovné situačné vnímanie zahŕňa každodenné spytovanie svedomia.
Posvätné situačné vnímanie zahŕňa plnú, vedomú a aktívnu účasť na slávení našej posvätnej liturgie.
Časné situačné vnímanie zahŕňa pozorovanie prostredia okolo nás, chápanie skutkov ľudí okolo nás, poznanie svojich limitov, vedomie, že mám ochraňovať seba a svojich blízkych, chápanie kto, čo a prečo robí, atď.

Spoznávaj sa. Spoznávaj svoje okolité prostredie.

Ďalším krokom je precvičovanie všetkých troch vnímaní.

Duchovné vnímanie si precvičujeme prostredníctvom spytovania svedomia, ktoré je o to dôkladnejšie, čím častejšie ho robíme. Posvätné vnímanie si precvičujeme čoraz vedomejšou účasťou na bohoslužbe. Časné vnímanie si cibríme a zdokonaľujeme v priebehu každodenného života.

Pre každý druh vnímania máme k dispozícii pomôcky. Spytovanie svedomia a duchovné čítanie existuje aj v tlačenej forme. Dobrou pomôckou sú aj vreckové misály a komentáre k jednotlivým častiam posvätnej liturgie. Existujú kurzy a rozličné typy precvičovania si vnímania svojho okolitého prostredia.

Všetci sme „vojakmi“ Cirkvi BOJUJÚCEJ. A vojaci majú tvrdý výcvik. Ak si pokrsteným kresťanom, si putujúcim vojakom. To znamená, že nikdy neostaneš na jednom mieste, ale stále kráčaš vpred ... Musíš neustále tvrdo cvičiť a neustále napredovať. Aplikuj to na všetky tri druhy vnímania – duchovné, posvätné a časné. Závisí od toho totiž tvoja duša a duše všetkých okolo teba. 

Ihneď po floridskom masakri sme opäť počúvali: „Ak vidíš niečo, povedz niečo.“
Bratovrah Kain povedal: „A či som ja strážcom svojho brata?“ 
Sme v tom všetci spoločne. Môj duchovný pokrok pomáha celej Cirkvi a moje hriechy tú istú Cirkev zraňujú.

Keď vidíme, že niekto potrebuje pomoc, musíme zasiahnuť. Ak vidíš niečo, povedz niečo a konaj. Počas tvrdého výcviku v týchto situačných vnímaniach nájdeš množstvo príležitostí ku skutkom duchovného a telesného milosrdenstva. Vojaci čo putujú, nikdy neopustia počas pochodu svojich bratov. 

Pri premýšľaní nad floridskou streľbou ma striedavo zaplavuje hnev i žiaľ, a chcem vás zo svojej pozície kňaza upozorniť, aby ste pre lásku Božiu brali dôležité veci veľmi vážne. 

Berte vážne svoje povolanie. Berte vážne nepredvídanú smrť. Berte vážne svoj večný život.

Ani jeden z tých, čo zomreli na Floride, včera netušil, že dnes zomrie.

Vždy to predsa býva ten druhý ... až kým nepríde rad na teba.

Situačné vnímanie ... duchovné, posvätné a časné.

CHOĎ  NA  SV.  SPOVEĎ.

To je krok číslo jedna. 

Porozprávaj, prosím, o tom aj druhým!
 

DISKUSIA k článku