shutterstock_199144970.jpg

Učiteľka nahlásená na protiteroristické oddelenie za slová lesbe: "Boh Ťa miluje"

549
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Učňovská škola v Bristole označila kresťankú učiteľku ako „radikalizačnú hrozbu“ po tom, čo odpovedala na otázky študentov o jej presvedčení. Dozvedela sa o tom aj zamestnanecká rada mesta Bristol.

Svetlana Powellová, učiteľka s približne 17-ročnými skúsenosťami, povedala pre zamestnaneckú radu, že ju v júli 2016 prepustili z akadémie učňovského vzdelávania T2 v Bristole, po tom, čo ju študenti požiadali, aby vyjadrila svoje názory na homosexualitu. 

V odpovedi na osobnú otázku pani Powellová uviedla, že jej osobná viera spočíva v tom, že homosexualita je proti Božej vôli, ale že Boh miluje každého človeka bez ohľadu na to, čo robí alebo kým je.

Keď niekto jednu zo študentiek označil za lesbičku, pani Powell v presvedčení o Božej starostlivosti a láske ku každému človeku sa k nej obrátila a povedala: „Boh ťa miluje.“ O dva dni neskôr pracovníčka oddelenia ľudských zdrojov Stacy Prestonová povedala pani Powellovej, že za „hrubý priestupok“ je s okamžitou platnosťou prepustená.

Hlavná zodpovedná osoba za bezpečnosť na akadémii, Sian Prigg, vyhlásil pre zamestnávateľskú radu, že po tom, ako sa skupina študentov sťažovala, že im „vymývali mozgy a kázali“, rozhodol sa obrátiť na miestneho koordinátora a nahlásiť incident skupine Prevent - vládnej skupine boja proti terorizmu. Pani Powellová povedala, že nevedela, že bola nahlásená ako „radikalizačná hrozba“, kým nevzniesla právnu žalobu proti Akadémii a neprečítala si svedectvo pána Prigga pred zamestnávateľskou radou.

Výpoveď s okamžitou platnosťou

Pani Powellová vyhlásila, že na Bristolskej univerzite bola učiteľkou 17 rokov a predtým, ako sa v máji 2016 zúčastnila akadémie T2 ako lektorka, mala príkladný záznam. T2 je akadémia predškolského vzdelávania riadená súkromnou firmou Marr Corporation.

Po návrate do práce z týždňovej dovolenky, 25. júla, bola pani Powellová na dva dni (25. a 26. Júla 2016) kvôli neprítomnosti kolegu učiteľa pridelená na vyučovanie. Poskytla plán výučby vrátane diskusie o zamestnateľnosti alebo inej témy, ktorú považovala za vhodnú.

Powellová predtým učila jedného zo študentov z triedy v malej skupine a povedal jej, že je kresťan. Povedala mu, že ona je tiež.

V to ráno, študent-kresťan rozptyľoval ostatných žiakov a preto ho učiteľka požiadala, aby s tým prestal a zameral sa na svoju prácu.

Dostal od nej ústne upozornenie a povedala, že ak po obednej prestávke nespraví určité množstvo práce, musí ho presunúť od ostatných, aby sa mohol sústrediť na svoju prácu a neodvracať pozornosť ostatných študentov.

Po obednej prestávke študent pokračoval v rozhovore a skoro nič nerobil, takže ho požiadala, aby sa presunul na opačnú stranu učebne. Študent namietal a potom začal argumentovať o viere učiteľky a najprv sa jej opýtal otázku ohľadom evolúcie.

Ostatní študenti sa potom začali pýtať na osobné názory učiteľky o otázkach vierovyznania a keď sa trieda zapájala do rozhovoru, učiteľka sa rozhodla to využiť: 

Rozhodla som sa využiť záujem študentov o túto tému a diskutovať o aktivitách zahrnutých v pláne hodín,” povedala pani Powellová. „Túto tému považovala za vhodnú, pretože diskusia o kresťanských názoroch by prispela k zvyšovaniu kultúrneho povedomia o náboženstve.”

Študent, ktorý bol pôvodne upozornený na svoje správanie, potom požiadal učiteľku, aby vyjadrila svoje osobné názory na homosexualitu.  Odpovedala, že ako kresťanka „osobne“ verí, že Biblia hovorí, že homosexuálna činnosť je proti Božskej vôli, ale že Boh stále miluje každého človeka bez ohľadu na to, čo robí, alebo kým je.

Ten istý študent potom povedal, že jedna študentka v skupine je lesbička. Učiteľka jej zopakovala, že Boh ju miluje. Následne sa učiteľky opýtal, či lesbička by mala „ísť do pekla“, na čo učiteľka odpovedala s historickým kresťanským názorom, že pre každého, kto činí pokánie (obracia sa k Bohu), Boh nám poskytol spôsob spásy skrze svojho syna, Ježiša Krista. Učiteľka nepovedala nič o „pekle“.

So študentom, ktorý dostal trest po tom, čo diskutoval s ostatnými, začala byť diskusia veľmi ostrá. Počas prestávky študent a štyria ďalší ľudia odišli z učebne a následne išli za riaditeľkou akadémie Lizou Barkerovou.

V dôsledku toho pani Barkerová povolala Svetlanu Powellovú do inej miestnosti a povedala, že študenti podali sťažnosť a že to posunie ďalej a bude kontaktovať personálne oddelenie. Keď sa pani Powellová vrátila na ďalší deň do práce, povedali jej, že je suspendovaná a cez e-mail by mala čakať na správy od svojho zamestnávateľa.

Pani Powellovú pozvali na disciplinárne konanie nasledujúci deň o 11. hodine a nemala ani čas na to, aby si zaobstarala právne zastúpenie. Na pojednávaní 27. júla ju doslova grilovali kvôli jej kresťanskej viere a kvôli tomu, čo povedala v diskusii so študentmi.

Po jednej hodine poslali pani Powellovú späť do miestnosti a povedali jej, že jej zmluva bola ukončená na základe toho, že nemohla zvládať triedu a že jej komentáre boli pre niektorých študentov urážlivé. Povedali jej, že má okamžite opustiť Akadémiu bez možnosti odvolania sa.

Antikresťanská diskriminácia

Pani Powellová, ktorú podporuje Kresťanské Právne Centrum (CLC), žaluje spoločnosť Marr Corporation v Bristol Employment Tribunal za stratu zárobku.

Právnik CLC Pavol Stroilov povedal súdu, že Marr Corporation diskriminovala pani Powellovú za jej kresťanské presvedčenie. Tvrdil, že zaobchádzanie s pani Powellovou v škole je „v ostrom kontraste“ s riešením sťažností študentov proti inému učiteľovi, Andrewovi Spargovi, ktorého označil za „otvoreného ľavicového ateistu“.

Pri vypočúvaní jedného zo svedectiev Marra Corporation, Lizy Barkerovej, sa pán Stroilov odvolal na e-mail, kde nahlásila sťažnosti študentov, že pán Spargo strávili väčšinu svojho času v triede, kde im každý deň kázal o tom, ako je Anglicko hrozné a koľko nevinných ľudí zabila vláda, ako aj to, prečo Ježiš nikdy neexistoval. Pri jednej príležitosti pán Spargo údajne šokoval študentov tým, že im ukázal skicu nahej ženy s roztvorenými nohami a vagínou. Na druhom údajne dvakrát povedal študentovi, aby „sa odj**** z jeho učebne von“.

Škola sa s touto situáciou zaoberala pastorálne,“ povedal pán Stroilov vo svojom podaní pre zamestnaneckú radu. „Pánovi Spargovi len vynadali a jeho skúšobná doba bola predĺžená o tri mesiace. Naďalej vyučuje na Akadémii a čo vieme, tak pokračuje s protikresťanskou a protibritskou indoktrináciou študentov. Naopak, pani Powellová bola na mieste prepustená za oveľa miernejšie komentáre. Podľa môjho názoru sme dnes dokázali, že to bolo kvôli jej kresťanským názorom.“

Cenzúra a vštepovanie názorov

Andrea Williamsová, advokátka a výkonná riaditeľka kresťanského právneho centra, povedala: „Vidíme znepokojujúci trend takýchto prípadov. Skutočnosť, že Svetlana bola nahlásená na PREVENT, že zastáva kresťanské názory, je znakom našej doby. Ukazuje, ako bude Prevent použitý na potrestanie nevinných a slabých cieľov. Je potrebné radikálne prehodnotenie.“ 

Prípad pokračuje.

DISKUSIA k článku