Jordan Peterson: Psychologická významnosť biblických príbehov - 1. prednáška

237
Kultúra života

V jednom z mojich blogov som písal o kanadskom profesorovi psychológie Jordanovi Petersonovi ako o bojovníkovi za slobodu prejavu. Profesor Peterson má však toho na konte viac. Jeho najdôležitejšia aktivita – podľa jeho vlastných slov – je v súčasnosti organizovanie prednášok v jednom z torontských divadiel, kde rozpráva o psychologickej významnosti biblických príbehov. Tieto prednášky sa nahrávajú a profesor Peterson ich potom vešia na YouTube. Prvá prednáška má názov „Úvod do idey Boha“ a zo všetkých vyše dvesto videí, ktoré kedy tento človek dal na YouTube, je toto video najpopulárnejšie. V súčasnosti má 1,4 milióna pozretí. Rozhodol som sa, že ho otitulkujem z dôvodov, ktoré hneď opíšem, len ešte spomeniem, že nie som prvý, kto sa tak rozhodol. V súčasnosti sú k tomuto videu dostupné titulky v ďalších šiestich jazykoch.

Prečo som teda titulkoval? Pretože sa absolútne zhodujem s názorom profesora Petersona, že uchopiť Bibliu moderným spôsobom, jazykom, ktorému rozumie súčasný racionálny človek, je jednoznačne najdôležitejšou úlohou dnešnej doby. Ako hovorí, ak pochopíme, aký poklad máme k dispozícii, nebudeme takí náchylní zbavovať sa ho tak rýchlo. Súčasne to znamená záchranu západnej civilizácie a obranu pred zhubnými ideológiami či islamizáciou.

Predtým, ako v krátkosti opíšem obsah prvej prednášky, ešte spomeniem, že určite chcem otitulkovať všetky videá z tejto série, hoci to môže trvať dosť dlho vzhľadom na bežné povinnosti zamestnaného človeka, ktorý sa popri tom venuje ešte aj „komerčnému“ prekladaniu. Navyše nejde o jednoduchú záležitosť na preklad vzhľadom na tému a tiež množstvo materiálu na spracovanie (toto video má 2600 titulkov).

K obsahu prvej prednášky:

Na úvod si profesor Peterson kladie spomínanú otázku „prečo sa Bibliou vôbec zaoberať“ a pri odpovedi sa obracia na Nietzscheho, ktorý predpovedal katastrofu, ak zabijeme Boha, a na Junga, ktorý rozpráva o tom, že vedomosti o nás samotných nadobúdame vzájomným pozorovaním, ktoré sa potom pokúšame znázorňovať rôznymi spôsobmi, napríklad aj rozprávaním príbehov a ich zapisovaním.

Ďalej profesor Peterson rozoberá, aký psychologický proces stojí za vytváraním sformulovaných ideí a ako sme sa dostali k abstrahovanému ideálu, ktorému hovoríme Boh.

Profesor Peterson potom predstavuje prístupy, ktoré bude využívať pri analýze biblických príbehov: Evolucionistický, psychoanalytický, literárny, etický, existencialistický, racionalistický, praktický a fenomenologický.

Ďalej rozoberie, ako Biblia vznikala, z ktorých prameňov.

Na záver pre nedostatok času iba predloží súbor pojmov a vlastností, ktoré sa v Biblii používajú na opis Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, aby bolo jasné, z čoho bude vychádzať v ďalších prednáškach.

 https://www.youtube.com/watch?v=f-wWBGo6a2w

DISKUSIA k článku