37030.jpg

Umrel ideológ farebných revolúcii Gene Sharp

240
Kultúra smrti

Portál Politikus uviedol informáciu, podľa ktorej dňa 28. januára 2018 umrel vo veku 90 rokov jeden z hlavných ideológov farebných revolúcii, Gene Sharp. Profesor Sharp pôsobil dlhé roky na  univerzite v Darmouthe (Massachusetts) a na Harvardskej univerzite.

 

Profesor Sharp vypracoval teóriu tzv. “mäkkej sily”, ktorá sa využívala v boji proti nepohodlným režimom. Inšpiroval sa Gándhiho metódami, ktoré podstatne zlepšil a modernizoval. Vypracoval stratégiu pre mládežnícke hnutia a metodiku pre “nenásilné štátne prevraty”, ktoré sa uskutočnili v roku 1989 v krajinách RVHP. Jeho knihami sa inšpirovali politici pobaltských krajín pri likvidácii ZSSR a jeho metodika bola použitá aj počas farebných revolúcii v Srbsku či na Ukrajine.

Profesor Gene Sharp bol autorom viacerých kníh, tieto knihy však už podrobne preskúmali odborníci na boj proti farebným revolúciam. V dnešnej dobe už existujú postupy úspešného boja proti metódam popisovaným profesorom Sharpom, dôkazom čoho je aj skutočnosť že v posledných rokoch už farebné revolúcie nevychádzajú (Honkong, Irán). Poslednou čiastočne úspešnou akciou, v ktorej sa okrem iného použili aj metódy profesora Sharpa boli udalosti na Ukrajine v roku 2014.

K najznámejším knihám profesora Sharpa patria: From Dictatorship to Democracy: A conceptual framework for liberation, There are realistic alternatives, Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century, Making Europe Unconquerable: The Potential of Civilian-based Deterrence and Defense a i.

Po Zbigniewovi Brzezinskom tak odišiel ďalší z amerických stratégov, ktorý sa výrazne angažoval v boji proti krajinám bývalého Sovietskeho bloku.

DISKUSIA k článku