Cardinal Beniamino Stella attends the Consistory at St Peter's Basilica on February 22, 2014

Vysväťte ženatých mužov, aby slúžili v odľahlých farnostiach – navrhuje kardinál

479
Jakub Betinský
Neutral

[autor: Cindy Woodenová]

Myšlienka výnimočného vysvätenia starších ženatých mužoch s vyskúšaným charakterom, aby slávili eucharistiu v odľahlých katolíckych komunitách, je niečo, o čom by sa malo diskutoval – povedal kardinál Beniamino Stella, prefekt Kongregácie pre klérus.

„Nie je to o tom byť za alebo proti niečomu, ale o pozornom zhodnotení rôznych možností bez toho, aby sme boli uzavretí alebo skostnatení,“ povedal kardinál v novej talianskej kniha Tutti gli Uomini di Francesco (Všetci Františkovi muži), ktorú vydáva 22. januára Edizioni San Paolo.

Kniha, ktorej autorom je taliansky novinár Fabio Marchese Ragona, obsahuje rozhovory s kňazmi, ktorí boli pápežom Františkom menovaný do Zboru kardinálov.

Nemecké noviny Die Zeit sa pápeža Františka minulý rok spýtali, či by v latinskom cirkevnom obrade pripustil, aby sa ženatí „viri probati“ – t. j. mužom s vyskúšaným charakterom – stali kňazmi.

„Dostali sme sa k zhodnoteniu, či [by bolo vysvätenie] ‘viri probati’ možné. Potrebuje potom tiež určiť, aké úlohy by mohli vykonávať napríklad v odľahlých komunitách,“ povedal pápež František.

Očakáva sa, že táto otázka bude nastolená počas špeciálneho zhromaždenia Synody biskupov v 2019, ktorá sa bude venovať otázkam spojeným s cirkevnou pastorálnou prácou v oblasti Amazonky. Už počas synody z 1990 o kňazstve a 2005 o eucharistii, niekoľko biskupov – predovšetkým z brazílskeho amazonského regiónu – navrhovalo vysvätenie ženatých mužov ako jediný spôsob na zaistenie, že katolíci v odľahlých dedinách budú môcť pravidelne prijať eucharistiu.

Kardinál Stella povedal, že v oblasti Amazonky a na niektorých vzdialených ostrovov Pacifiku, „ale nielen tam, existuje vážne utrpenie kvôli skutočnému ‘stavu núdze ohľadne sviatostí’, a to málo prítomných miestnych kňazov to nie je schopné vyriešiť.“

Diskusia, ktorú chce pápež František v cirkvi vidieť, povedal, sa má zamerať na vážne zhodnotenie všetkých možností ako odpovedať na skutočný ľudský hlad po eucharistii a ako si ctiť jej centrálne miesto v živote Cirkvi.

Zatiaľ čo Katolícka cirkev po celkom svete (a obzvlášť na západe) musí zlepšiť svoju činnosť v získavaní nových povolaní, kardinál Stella povedal, že musí tiež zvážiť vyššie spomenuté možnosti a rozlíšiť či „Duch niečo nenaznačuje“.

Jedna možnosť na preskúmanie je toto výnimočné vysvätenie starších ženatých mužoch žijúcich v odľahlých komunitách – povedal kardinál. „Naďalej by mali svoju rodinu a prácu, a po tom ako dostanú formáciu vzhľadom na ich danú situáciu a okolnosti by mohli poskytovať part-time službu pre komunitu, z ktorej pochádzajú, aby zaistili jej prístupnosť k sviatostiam – najmä slúžiac eucharistiu.“

Ale „pozorné štúdium a široké cirkevné rozlišovanie“ sú nevyhnutné ešte pred tým ako sa týmto smerom vydáme, povedal, a dodal, že vysväcovanie starších mužov by v týchto prípadoch neznamenalo zmenu zvyčajných požiadaviek na vstup do kňazstva a vykonávanie kňazskej služby v latinskom obrade a „vonkoncom by to neviedlo k dobrovoľnému celibátu.“

 

DISKUSIA k článku