A00382ED-0B86-4A54-A006-E5E3CE4CB0F7.jpeg

O tom, ako "biblický literalizmus" zvádza deti na hriech

398
Zuzana Smatanová
Neutral

Táto strana z detskej Biblie, ktorú mi priateľ poslal na Facebook, je dokonalou ukážkou deformácie a prekrútenia Božieho slova, do ktorého so železnou pravideľnosťou upadajú tzv. „biblickí literalisti“.

Rozhodujú o tom, čo má Biblia v úmysle (v tomto prípade „víno“ alebo „hroznovú šťavu) ešte predtým, ako sa s príslušným textom oboznámia. Potom ho interpretujú tak ako si oni myslia, že by sa mal interpretovať a čo predpokladajú, že po celý čas musí platiť. Za oficiálny text Písma vydávajú to, čo je ich osobným názorom a dokonca majú drzosť prehlasovať, že tu nejde „výlučne o názory človeka“ ale o samotné „Božie Slovo“.

Čo si však neuvedomujú je, že v tomto procese fakticky zbožšťujú sami seba, svoje myšlienky a názory. A čo je ešte horšie, odovzdávajú ich aj svojim deťom, ktoré v nich pokračujú a dopúšťajú sa rovnakých hriechov ako oni.

 Takýto prístup k Biblii a jej vlastný výklad spadá pod označenie „biblický literalizmus“, ktorý nielenže ľudí zavádza, ale je vyslovene hriešny; je to modloslužba, ukážka prílišného sebavedomia človeka. Takéto správanie je o to odpornejšie, že tým, že sami seba pokladajú za zdroj Božej pravdy v podstate tvrdia, že dosahujú vyšší stupeň ´odovzdanosti´ Bohu než druhí.

Práve preto mi naskakuje husia koža vždy, keď počujem ako sa niekto odvoláva na „biblický literalizmus“ najmä vtedy, keď odkazuje na názory druhých a nie svoje vlastné. Neexistujú žiadni praví literalisti a tí, ktorých presviedčajú o opaku sú len výsledkom mocnej a podvodníckej PR kampane pod vedením fundamentalistov. Všetko čo nosí označenie „biblický literalizmus“ nie je nič viac ako priame popretie biblickej náuky o pokore a namyslenosti, o podriadení a spoliehaní sa na Boha vs. opieranie sa o vlastnú rozumnosť a chápavosť. Jedná sa však aj o nespočetné množstvo iných tém a poučení zo stránok Biblie, ktoré títo „literalisti“ v najlepšom prípade ignorujú, v najhoršom prípade ich otvorene neposlúchajú.

 

DISKUSIA k článku