Cardinal_Pietro_Parolin_at_UN_Sept._2016(1).jpg

Kardinál Parolin: Amoris Laetitia vzišla z pápežovho "nového modelu" pre Katolícku cirkev

443
Zuzana Smatanová
Neutral

Vatikánsky štátny sekretár Pietro kardinál Parolin vyhlásil, že náuka pápeža Františka o manželstve a o rodine, ako ju podáva vo svojej kontroverznej exhortácii Amoris Laetitia z roku 2016, vzišla z pápežovej „novej paradigmy“ (modelu) pre Katolícku cirkev.

Kardinál Parolin uviedol, že „Amoris Laetitia v skutočnosti vzišla z novej paradigmy, ktorú pápež František zostavil vo svojej múdrosti, prezieravosti a trpezlivosti.“ Povedal to v interview s Alessandrom Gisottim z Vatican News, “nového informačného systému” Svätej stolice. 

Spomínaná pápežova exhortácia uvrhla Cirkev do krízy, pretože zjavne protirečila katolíckej náuke o rozvedených a znovuzosobášených katolíkoch. Ide najmä o to, že biskupi a kardináli interpretujú exhortáciu ako dovolenie katolíkom, žijúcim v druhom „manželstve“, čiže dopúšťajúcim sa cudzoložstva, prijímať sväté prijímanie.

V septembri 2017 vydalo viac ako 60 duchovných a laických učencov z celého sveta dokument, ktorý nazvali „Synovská oprava“ pápeža Františka za „šírenie herézy“.

Na otázku prečo táto exhortácia zapríčinila takú búrlivú konfrontáciu, kardinál odpovedal:

„Možno tieto ťažkosti, ktoré sa v Cirkvi vyskytli a stále existujú, majú, ako dodatok k aspektom celého obsahu, spôsobiť práve túto zmenu v prístupe, ktorú od nás pápež žiada. Zmena v paradigme, obsiahnutá v samotnom texte, ktorú od nás očakáva, je zrejme práve nový duch, tento nový prístup!“

Kardinálov komentár je v podstate ozvenou slov jedného z top radcov pápeža Františka, argentínskeho arcibiskupa Victora Fernándeza, ktorý v interview z roku 2015 skonštatoval, že „pápež plánuje zmeniť Cirkev tak, že s tým nebude môcť nič urobiť ani jeden z budúcich pápežov.“

„Pápež postupuje pomaly, pretože sa chce uistiť, že zmeny budú mať náležitý dopad. Pomalé tempo je nevyhnutné na zaistenie efektívnosti zmien. Vie, že sú ľudia, ktorí dúfajú, že nasledujúci pápež vráti všetko späť do starých koľají. Ak postupujete pomaly, je oveľa náročnejšie obrátiť beh vecí späť ... Musíte pochopiť, že pápež sa zameriava na reformu, ktorá je nezvratná.“

Čítajte: Pápežovi Františkovi dávajú štyri roky na to, ‘aby znovu prerobil Cirkev’. Snaží sa o to takto.

Kardinál Parolin v interview povedal, že každá zmena so sebou prináša ťažkosti, ale ťažkostiam, ktoré vznikli kvôli Amoris Laetitia, treba čeliť pozorne, bdelo a s entuziazmom, aby sme našli odpovede, „ktoré sa stanú odrazovým mostíkom dalšieho rastu.“

„Aj tu som presvedčený, že Amoris Laetitia je okrem iného aj otvorenou náručou, ktorú Cirkev poskytuje rodine a jej problémom v dnešnom svete, ktorej treba pomôcť prežívať evanjelium v každodennom živote, čo samé osebe je už evanjelizovaním rodiny. Zároveň nadišiel čas žiadať pomoc aj od rodín, aby spolupracovali s Cirkvou a tak prispievali k jej rastu.“

Veľa biskupov v Cirkvi nazvalo pápežovu náuku v exhortácii „votrelcom“ v katolíckej viere.

Začiatkom tohto mesiaca vydali traja biskupi „verejné a jednoznačné vyhlásenie pravdy“, súvisiace s náukou Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva, ako o „službe milosrdnej lásky v pravde“ Cirkvi dneška a pápežovi.

Toto vyhlásenie je odpoveďou na pápežovu (a niektorých biskupov) interpretáciu Amoris Laetitia ako dovolenie niektorým rozvedeným a „znovuzosobášeným“ katolíkom (bez anulácie manželstva a bez nažívania v sexuálnej zdržanlivosti) pristupovať k sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu. Vyhlásenie už podpísali ďalší traja biskupi, čím sa ich celkový počet zvýšil na šesť.

Počas interview sa kardinál Parolin vyjadril, že v roku 2018 sa záujem Cirkvi sústredí na „mladých ľudí“. Tento záujem sa opiera o „paradigmu zodpovednosti, oslobodenej od autoritárstva“:

„Som presvedčený, že najinovatívnejším prvkom tohto prístupu je hľadanie nového vzťahu Cirkvi k mladým ľuďom, založené na paradigme zodpovednosti, oslobodenej od autoritárstva. Cirkev chce pravdivo vstúpiť do dialógu s mladými v ich reálnom živote, chce ich pochopiť a pomôcť im.“

Parolin bol vysvätený za kňaza v roku 1980 a dlho pôsobil ako vatikánsky diplomat v Latinskej Amerike, kde získal bohaté skúsenosti.

Benedikt XVI ho vymenoval za apoštolského nuncia vo Venezuele v roku 2009, kde sa neustále vyostroval konflikt medzi Cirkvou a socialistickým štátom. V roku 2014 ho pozvali ako prostredníka urovnania sporov medzi vládou a opozičnou stranou. V tom istom roku zohral úlohu aj pri zlepšovaní vzťahov medzi USA a Kubou.

V roku 2013 vymenoval pápež František kardinála Parolina, vo veku 58 rokov, za štátneho sekretára. Je najmladším mužom v tejto top pozícii od roku 1929, kedy ju, vo veku 53 rokov, vykonával Eugenio kardinál Pacelli, neskorší pápež Pius XII.

 

DISKUSIA k článku