Pápež kritizuje potrat ako porušenie „základných“ ľudských práv

404
Lucia Salomonová
Kultúra života

V pondelok pápež František predniesol každoročný pápežský prejav diplomatickému zboru - vatikánskym veľvyslancom z viac ako 180 krajín. Jeho poznámky sa zamerali na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijatú pred 70 rokmi 10. decembra 1948 Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov.

 

S odstupom sedemdesiatich rokov je bolestivé vidieť, koľko základných práv sa dnes aj naďalej porušuje,“ povedal pápež. Berúc na vedomie právo na život ako prvé medzi všetkými právami, pápež povedal: „Nie je to len vojna alebo násilie, ktoré porušujú tieto práva. V dnešnej dobe existujú rafinovanejšie prostriedky: myslím predovšetkým na nevinné deti, ktoré boli odmietnuté ešte predtým, než sa narodili, niekedy nechcené jednoducho preto, že sú choré alebo zdeformované, alebo ako dôsledok sebeckosti dospelých.

 

V tom, čo by mnohí videli ako odkaz na zavedenie rodovej ideológie na národy, pápež varoval proti „novým právam“, ktoré boli zahrnuté „ako následok sociálnych nepokojov 60. rokov“. Pápež uviedol, že „diskutabilné pojmy o ľudských právach, ktoré sú v rozpore s kultúrou mnohých krajín, boli pokročilejšie“, a dodáva, že „existuje riziko, že v samotnom mene ľudských práv uvidíme nárast moderných foriem ideologickej kolonizácie tými silnejšími a bohatšími, na úkor chudobnejších a najzraniteľnejších.

Ďalšie porušovanie ľudských práv, ktoré spomenul pápež, zahŕňalo:

  • „ženy, ktoré opakovane trpia násilím a utlačovaním“,
  • „obchodovanie s ľuďmi“,
  • nedostatok zákazu jadrových zbraní,
  • „sociálna marginalizácia“ ľudí viery,
  • ignorovanie „práva na zamestnanie“
  • zlyhanie pri riešení klimatických zmien.

Citujúc Všeobecnú deklaráciu, pápež hovoril o rodinách ako o „prirodzenej a základnej skupinovej jednotky spoločnosti... oprávnenej na ochranu zo strany spoločnosti a štátu“.

Bohužiaľ je faktom, že najmä na Západe je rodina považovaná za zastaranú inštitúciu. Dnes sú uprednostňované chvíľkové vzťahy voči stabilite konečného životného projektu. Ale dom postavený na piesku s krehkými a nestabilnými vzťahmi nemôže obstáť. Čo je namiesto toho potrebné, je skala, na ktorej sa budú budovať pevné základy. A táto skala je práve to verné a nerozlučné spoločenstvo lásky, ktoré spája muža a ženu, spoločenstvom, ktoré má strohú a jednoduchú krásu, posvätnú a nedotknuteľnú povahu a prirodzenú úlohu v spoločenskom poriadku.“

Povedal, že pre budúcnosť spoločnosti je naliehavé, „aby sa prijali skutočné politiky na podporu rodiny, od ktorej závisí budúcnosť a rozvoj štátov“. Varoval, že „ignorovanie rodín má ďalší dramatický účinok - prítomný najmä v niektorých častiach sveta - a to pokles pôrodnosti“. Povedal, „zažívame skutočnú demografickú zimu!

Prečítajte si celý prejav pápeža diplomatickému zboru tu.

DISKUSIA k článku