James_Damore.jpg

Google žalovaný za diskrimináciu voči "konzervatívnym" bielym mužom

193
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Technik, ktorý bol prepustený spoločnosťou Google za to, že napísal správu o rozdieloch medzi mužmi a ženami pracujúcimi v technologickom priemysle, žaluje spoločnosť. V žalobe cituje "systematickú" diskrimináciu konzervatívnych bielych mužov. 

Jamesa Damora a ďalšieho bývalého zamestnanca Googlu Davida Gudemana zastupuje Harmeet Dhillonová, členka Republikánskej národnej komisie za Kaliforniu. Ich žaloba bola podaná 8. januára na Vrchnom súde v Santa Clare. 

161-stranová žaloba tvrdí, že zatiaľ čo žalobcovia pracovali pre spoločnosť, spoločnosť Google diskriminovala zamestnancov kvôli ich "vnímaným konzervatívnym názorom", "ich mužskému pohlaviu" a / alebo "ich kaukazskej (belošskej) rase".

V žalobe stojí, že Google používa "nelegálne najímacie kvóty na zaplnenie požadovaných percent ženských kandidátiek a kandidátov favorizovaných menšín a otvorene hanobí manažérov obchodných jednotiek, ktorí nenapĺňajú ich kvóty - v tomto procese otvorene znevažovali mužov a belošských zamestnancov ako menej favorizovaných".

V žalobe sa tiež uvádza, že "početná prítomnosť žien oslavovaná v spoločnosti Google" bola založená "výlučne na ich pohlaví",  zatiaľ čo "prítomnosť belochov a mužov bola zosmiešňovaná počas celopodnikových týždenných stretnutí".

V žalobe sa tvrdí, že Damore, Gudeman a ďalší zamestnanci spoločnosti Google boli "ostrakizovaní, ponižovaní a trestaní za svoje neortodoxné politické názory a dodatočný hriech, že sa narodili ako belosi a / alebo muži". 

Damore sa stál známym, keď na technologický web Gizmodo unikla jeho správa z júla 2017 o rozmanitosti, ktorá bola určená pre interné diskusné fórum Googlu. 

Táto správa kritizovala nedostatok rôznorodosti politických myšlienok povolených v spoločnosti Google a naznačila, prečo neexistuje žiadna "rodová rovnosť" v oblasti technológií. Damore napr. tvrdil, že o túto oblasť sa zaujíma menej žien než mužov. Damore napísal, že je proti "svojvoľnému sociálnemu inžinierstvu v oblasti technológií, len aby sme túto oblasť spravili atraktívnu z hľadiska rovného zastúpenia mužov a žien". 

V auguste, po tom, čo bol široko kritizovaný zamestnancami Googlu a médiami, bol Damore prepustený. Pre Google pracoval od decembra 2013. 

Gudeman bol zamestnancom Googlu tri roky, než bol v decembri 2016 prepustený za svoje poznámky voči moslimskému kolegovi. Podľa žaloby sa kolega sťažoval, že sa na neho zameriava FBI, pretože bol moslim. Pri skúmaní tvrdení kolegu Gudeman naznačil, že "FBI mohla nájsť niečo zaujímavé" na jeho nedávnom výlete v Pakistane. Tretí kolega nahlásil túto online komunikáciu na oddelenie HR spoločnosti Google. Gudeman hovorí, že spoločnosť Google mu povedala, že obvinil svojho moslimského kolegu z terorizmu a vyhodila ho z práce. 

Súdny spor obsahuje takmer 100 strán snímok vnútornej komunikácie v spoločnosti Google, kde zamestnanci diskutovali o kontroverzných otázkach. Aspoň jedna manažérka si údajne viedla "čierny zoznam" zamestnancov, s ktorými by nepracovala kvôli ich konzervatívnym názorom.

V žalobe sa tiež tvrdí, že Google má čiernu listinu konzervatívcov, ktorí majú zakázané navštevovať sídlo spoločnosti. Konzervatívny bloger Craig Yarvin bol podľa žaloby vylúčený z Google univerzity, keď v čase obeda spustil "tichý poplach". Medzi ďalších konzervatívcov, ktorí očividne nie sú vítaní na pôde Googlu, patria spisovateľ Theodore Beale a Alex Jones z InfoWars

Spoločnosť Google bola obvinená z ľavicovej predpojatosti kvôli spôsobu, akým jej vyhľadávač prezentuje informácie. Po tom, čo bol Damore prepustený, komentátor Tucker Carlson uviedol, že Google a ďalší technologickí giganti by mali byť regulovaní ako verejné služby. 

"Google je najsilnejšou spoločnosťou v dejinách," povedal Carlson. "Je to portál, cez ktorý prechádza väčšina našich informácií. To znamená, že ak Google nie je na úrovni, potom nie je na úrovni ani naše chápanie sveta. Google kontroluje realitu v bezprecedentnom rozsahu. Google už prejavil znepokojujúcu ochotu deformovať realitu z ideologických dôvodov."

Carlson pokračuje: "Až do roku 2008, keď boli za to žalovaní, Google odmietal na svojich platformách povoliť reklamy proti potratom, hoci slobodne povolili tie v prospech potratov. Na druhej strane Google často zakazuje určitým stránkam pridávať reklamy, čím im odopiera príjmy. Nedávno služba Youtube, ktorú vlastní Google, zaviedla procedúry na obmedzenie príjmov citujúc "urážlivý obsah". Čo je urážlivé? Kto o tom rozhoduje?"

 

 

DISKUSIA k článku