Andreas_Laun-20040815FJR031.jpg

Amoris Laetitia je podľa rakúskeho biskupa ´cudzím prvkom´ pre katolícku vieru

396
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Správa LifeSite potvrdila, že biskup Andreas Laun, pomocný emeritný biskup rakúskeho Salzburgu, pridal v januári 2018 svoj podpis pod „Vyhlásenie o nemennej pravde o sviatostnom manželstve“, a zvýšil tak počet signatárov na šesť biskupov a jedného kardinála.

Pomocný kazašský biskup z Astany Athanasius Schneider, arcibiskup Tomash Peta, metropolita Astany a kazašský arcibiskup z Karagandy Jan Pawel Lenga vydali „verejné a jednoznačné Vyhlásenie o pravde“, týkajúcej sa náuky Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva ako o „službe milosrdnej lásky v pravde“ Cirkvi v dnešných dňoch, ako aj pápežovi.

Vyhlásenie kazašských ordinárov je odpoveďou pápežovi Františkovi a niektorým biskupom na ich interpretáciu Amoris Laetitia (AL), ktorou chcú niektorým „znovuzosobášeným“ rozvedeným (bez anulácie; bez nažívania v sexuálnej zdržanlivosti) dovoliť prístup k sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu.

Spomínaní biskupi uviedli, že takáto interpretácia je príčinou „rastúceho zmätku“, šíri „mor rozvodovosti“ v Cirkvi a je „cudzím prvkom“ pre vierovyznanie a tradíciu celej Cirkvi. Traja kazašskí biskupi sa rozhodli prijať spomínané „Vyhlásenie“, pretože „nesmú a ani nemôžu mlčať“.

Ako katolícki biskupi, ktorým bola zverená obrana, sprostredkovanie a dodržiavanie katolíckej viery a disciplíny jej sviatostí, povedali, že majú „veľmi veľkú zodpovednosť“ a „povinnosť“ voči veriacim, ktorí od nich očakávajú „verejné a jednoznačné Vyhlásenie o pravde a o nemennej disciplíne Cirkvi, týkajúcej sa nerozlučiteľnosti manželstva“.

Biskup Laun je členom rádu Oblátov sv. Františka Salezského. Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1967 a za pomocného biskupa rakúskeho Salzburgu bol vymenovaný 25. marca 1995. Laun je v súčasnosti profesorom morálnej teológie na Filozoficko-teologickej fakulte Svätého Kríža v Rakúsku.

V decembri 2016 sa biskup Laun v interview vyjadril, že má rovnaké obavy z určitých pasáží apoštolskej exhortácie pápeža Františka AL, ako majú aj štyria dubia kardináli. Okrem toho, ako povedal, osobne poznal kardinálov Meisnera a Caffarru a vedel, akí sú kompetentní. „S nimi som v tej najlepšej spoločnosti“, dodáva biskup Laun. 13. októbra minulého roka dovŕšil 75 rokov a pápež František prijal jeho rezignáciu okamžite v deň jeho narodenín.

S jeho podpisom pod „Vyhlásenie o nemennej pravde o sviatostnom manželstve“ sa počet signatárov zvýšil na sedem. O niečo neskôr ho podpísal aj emeritný arcibiskup metropolita Rigy, kardinál Janis Pujats. Svoje podpisy postupne pridali aj bývalý apoštolský nuncius USA, arcibiskup Carlo Maria Viganò a emeritný arcibiskup Luigi Negri.    
 

DISKUSIA k článku