Pope_Benedict_xvi.jpg

Emeritný pápež Benedikt chváli prefekta pre náuku viery, ktorého pápež František odvolal

440
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Emeritný pápež Benedikt vyjadril pochvalu nedávno odvolanému prefektovi Kongregácie pre náuku viery, kardinálovi Gerhardovi Müllerovi za to, že  počas trvania svojho úradu „obraňoval čisté tradície viery“, a dodal: „Ale v duchu zmýšľania pápeža Františka si sa usiloval pochopiť, ako by sa dali žiť dnes.“

„Tvoje päťročné pôsobenie v Kongregácii pre náuku viery skončilo, takže teraz už nemáš na starosti žiadny špecifický úrad. Kňaz a určite ani biskup, ani kardinál, však nikdy neodchádza len tak do dôchodku; musí aj naďalej verejne slúžiť viere“, cituje Benedikta Catholic Herald.

Podľa článku, publikovanom v taliančine na novej Vatican News service, sa tieto slová objavili v úvode knihy esejí k úcte kardinála Müllera, k jeho nadchádzajúcim 70-nám a 40-temu výročiu jeho kňazskej vysviacky, ktorú napísal emeritný pápež Benedikt XVI.

Pochvalou kardinála Müllera za to, že „bránil čisté tradície viery“, mal Benedikt zjavne na mysli jeho neústupné vyžadovanie interpretácie exhortácie Amoris Laetitia v tom zmysle, že ľudia, žijúci v cudzoložstve nemôžu prijímať sväté prijímanie, čo v konečnom dôsledku odzrkadľuje nemennú tradičnú náuku katolíckej viery, súvisiacu so sviatosťami.

Müllerova odolnosť voči očividnému úsiliu pápeža Františka zmeniť v tomto bode náuku katolíckej viery nepochybne prispela k jeho predčasnému odvolaniu. Kardinál Müller pre tlač vyhlásil, že emeritného pápeža Benedikta „sklamalo“ jeho odvolanie.

Müllerova pochvala od Benedikta prichádza vzápätí po hnevlivom Vianočnom príhovore pápeža Františka Rímskej kúrii, v ktorom sa trpko sťažuje na prelátov, ktorých odvolal, tvrdiac, že ich „skazili ambície a domýšľavosť“ a obžaloval ich, že neustále obviňujú systém Kúrie zo svojich vlastných nezdarov a zlyhaní.

Pápež František mal týmto zrejme na mysli aj kardinála Müllera, ktorý sa verejne sťažoval, že ho František v júni minulého roka odvolal nevhodným spôsobom; bez vysvetlenia ho len informoval, že jeho funkčné obdobie skončí posledným dňom jeho účinkovania v úrade:

„Neuviedol žiadny dôvod, rovnako ako neuviedol žiadny dôvod ani pri odvolaní troch ďalších veľmi schopných a kompetentných členov CDF (Kongregácie pre náuku viery) pred niekoľkými mesiacmi. Takýto spôsob jednania nemôžem akceptovať. Ako biskup predsa nemôžem takto jednať s ľuďmi.“

Müller obvinil aj teologických poradcov pápeža Františka z jeho nesprávneho usmerňovania v súvislosti so svätým prijímaním pre rozvedené a neplatne znovuzosobášené páry.

Emeritný pápež Benedikt už dávnejšie v minulom roku vyjadril aj podporu v poradí ďalšiemu prehliadanému členovi Kúrie, kardinálovi Robertovi Sarahovi, prefektovi Kongregácie pre Boží kult, ktorého pápež František obral takmer o všetku jeho autoritu na základe jeho očividného nesúhlasu s Františkovým liberálnym programom náuky viery.

Pápež Benedikt XVI vymenoval v roku 2012 kardinála Müllera za prefekta Kongregácie pre náuku viery, ktorá dohliada na celistvosť a rýdzosť katolíckej náuky. Müller je blízkym osobným priateľom Benedikta, a ako regensburgský biskup dozeral na publikovanie šestnásťzväzkového vydania súborného diela Benedikta XVI, ktoré uvádza pod svojím rodným menom Joseph Ratzinger. Müller vo svojej diecéze založil aj „Inštitút pápeža Benedikta“, kde zhromažďuje dokumentáciu zo života tohto pontifika.    

DISKUSIA k článku