homosexual_wedding_cake.jpg

Súdnym sporom chcú gay aktivisti donútiť všetky krajiny EÚ uznať homosexuálne "manželstvá"

290
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Európsky súdny dvor rozhoduje o tom, či „manželstvo“ dvoch homosexuálov bude uznávané v členských štátoch EÚ aj bez ohľadu na to, že v niektorých krajinách majú pojem ´manželstvo´ definované ako vzťah výlučne iba medzi jedným mužom a jednou ženou.

Prípad pred súdom závisí od definovania slova „manžel/manželka“.

Homosexuáli Adrian Coman a Clai Hamilton sa „brali“ v Belgicku v roku 2010 a teraz žijú v USA. V súčasnosti chce Coman, aby jeho rodné Rumunsko uznalo jeho „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia, pretože chce so svojím partnerom do tejto krajiny imigrovať, aby tak mohli poberať sociálne príspevky, určené pre normálne zosobášené páry. Rumunský Ústavný súd však namiesto toho, aby tento prípad vyriešil sám, rozhodol pomerom hlasov 7:2, že záležitosť posunie na predbežné rozhodnutie Európskemu súdnemu dvoru. Aktivisti dúfajú, že sudcovia tohto dvora (EUCJ) do pojmu „manžel/manželka“ zahrnú z dôvodu „slobody pohybu/sťahovania sa“ aj homosexuálne páry.

„Pozitívne rozhodnutie by znamenalo, že Clai môže žiť so mnou v Rumunsku“, povedal Coman. Rumunský zákon, definujúci manželstvo ako vzťah výlučne jedného muža  a jednej ženy, označuje Coman za „diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie“.

Gay Star News píše, že „takéto rozhodnutie by zmenilo práva „manželstiev osôb rovnakého pohlavia“ v šiestich krajinách. Sú to tradičné kresťanské krajiny: Rumunsko, Poľsko, Bulharsko, Slovensko, Litva a Lotyšsko.

Ak homosexuálni aktivisti vyhrajú tento prípad, nastane konflikt medzi zákonom EÚ, rešpektujúcim zákony suverénnych krajín, ktoré sú v protiklade so zákonom EÚ o „slobode pohybu/sťahovania sa“, ktorý zabezpečuje medzinárodnú spojitosť medzi krajinami EÚ.

„Právo na slobodu pohybu, resp. sťahovania sa, musia prijať všetci európski občania rovnako“, argumentuje pro-homosexuálna rumunská právnička Iustina Ionescu pred snemovňou Európskeho súdneho dvora. Tento následne usúdil, že daný prípad posunie do ďalšieho pojednávania.

Ak Európsky súdny dvor rozhodne v prospech homosexuálneho „páru“, dostane sa prípad naspäť pred Ústavný súd Rumunska. Ak aj tento toto rozhodnutie schváli, ešte stále má rumunská vláda právo odvolať sa voči tomuto rozhodnutiu.

Uvážte: centrom tohto súdneho sporu je zopár gay aktivistov, ktorí nútia suverénne krajiny kapitulovať pred svojou homosexuálnou agendou prostredníctvom zákona, namiesto normálneho demokratického procesu! Táto taktika šikany oficiálneho vnucovania „manželstiev“ osôb rovnakého pohlavia aj napriek nesúhlasu mnohých krajín už slávila úspech v krajinách, ako sú Kanada, USA, Francúzsko, Malta, Kolumbia, Grónsko a veľa iných.

 

DISKUSIA k článku