34552.jpg

Pápež vyhlásil Amoris laetitia za “autentické Magistérium”

441
Neutral

Church Militant (Cirkev bojujúca – katolícky spravodajská internetový portál a televízia USA) potvrdzuje, že pápež František oficiálne schválil výklad Amoris laetitia, ktorá otvára sväté prijímanie znovu zosobášeným rozvedeným v niektorých prípadoch – čo je v protiklade s kánonom 915 Kódexu kánonického práva – a výklad v tomto smere ponecháva na svedomí veriacich.

 

V pápežskom dekréte z 5. júna 2017 ex Audientia Sanctissimi štátnemu sekretárovi kardinálovi Pietrovi Parolinovi a práve vydanom Vatikánom v Acta Apostolicae Sedis (oficiálny register Svätého stolca, kompendium dekrétov, encyklík a iných oficiálnych aktov) Svätý Otec povýšil na úroveň „autentického Magistéria“ súkromný list (private letter) , ktorý napísal 5. septembra 2016 biskupovi  Sergiovi Alfredovi Fenoyovi, delegátovi Pastoračného regiónu Biskupskej konferencie Argentíny Buenos Aires, ako aj  Criterios Basicos para la aplicación del capitulo VIII de Amoris laetitia (Základné kritériá aplikácie VIII. kapitoly Amoris Laetitia) vydané v ten istý deň biskupmi regiónu Buenos Aires.

Niektorí tvrdia, že pápež František používa zadné vrátka na povýšenie na oficiálnu náuku toho, čo mnohí odporcovia opisujú ako čisto „pastoračnú disciplínu“.

Direktívy biskupov Buenos Aires spôsobili minulý rok kontroverziu, pretože interpretovali pápežskú exhortáciu tak, že v istých prípadoch povoľuje sväté prijímanie ľuďom v neusporiadaných zväzkoch, ktorí nežijú zdržanlivo. Pápež v liste z 5 septembra (September 5 letter) biskupom tento ich výklad ocenil:

Dokument je veľmi dobrý a dokonale vysvetľuje VIII. kapitolu ´Amoris Laetitia“. Nie sú nijaké iné interpretácie.“

Podľa expertov význam oficiálneho rozhodnutia pápeža povýšiť tieto dokumenty na úroveň „autentického Magistéria“ a príkaz uverejniť to v Acta Apostolicae Sedis sa nesmie podceňovať. Vydanie rozhodnutia formou dekrétu vylučuje každú ďalšiu diskusiu episkopálnej hierarchie a veriacich týkajúcej sa oficiálnej a presnej interpretácie Amoris Laetitia.

Použitie termínu „autentické Magistérium“ kvalifikoval expert ako „veľmi znepokojujúci“, pretože také termíny sa používajú primárne pri prísnej kategorizácii náuk týkajúcich sa viery alebo morálky, nie iba cirkevnej disciplíny! Preto niektorí tvrdia, že pápež František používa „zadné dvierka“, aby povýšil na úroveň oficiálnej náuky to, čo mnohí opisujú iba ako novú „pastoračnú“ disciplínu na „sprevádzanie“ znovu zosobášených rozvedených veriacich v ich „rozlišovaní“ či môžu prijať sväté prijímanie napriek tomu, že žijú more uxorio (ako muža žena).


DISKUSIA k článku