32310.jpg

Arcibiskup Chaput bránil kňazov proti kritike pápeža

321
Kultúra života

Arcibiskup Filadelfie Charles Chaput bránil kňazov pred príliš tvrdou kritikou pápeža. Na stretnutí organizácie filipínskych duchovných v USA arcibiskup Chaput podľa správ médií zo štvrtka povedal, že mnohí kňazi sú iritovaní, alebo sa cítia zranení istými slovami pápeža Františka:

 

„Tvrdí doktori práva a krutí spovední otcovia“ nie sú normou v USA, ako povedal arcibiskup. Dodal, že pápež pravdepodobne vychádza z vlastných pastoračných skúseností v Latinskej Amerike. Tie sú „veľmi odlišné od reality v Spojených štátoch severoamerických“.

Arcibiskup Chaput využil príhovor aj na potvrdenie svojho výkladu pápežskej exhortácie „Amoris laetitia“ o manželstve a rodine. Ppovedal, že pretrvávajúce kontroverzie okolo výkladu zakrývajú „mnoho dobrého v tomto dokumente“. Chaput, z konzervatívneho krídla Biskupskej konferencie USA, sa vyhol priamej kritike opatrného otvárania sa voči rozvedeným a znovu zosobášeným katolíkom. Pripomenul však, že v jeho arcidiecéze sa pripustenie rozvedených k prijímaniu akceptuje, iba ak sa páry zaviažu k zdržanlivosti a zdôraznil: „Sexualita mimo platného manželstva nemôže byť nikdy morálne legitímna a je to Cirkev, ktorá určuje, čo je platné sviatostné manželstvo.“

Katolícka cirkev nemá pristupovať k homosexuálom ako k vyhnancom, ako povedal arcibiskup ďalej. Napriek tomu nemožno jednoducho ich chyby potvrdiť. Biblia má veľmi jasný postoj k „správnym a nesprávnym sexuálnym vzťahom“, ako dodal.

Kritický list člena vatikánskej Teologickej komisie pápežovi

Diskusia o „Amoris laetitia“ v USA sa teraz nanovo roznietila. Spôsobil to list bývalého poverenca BK USA pre otázky náuky, známeho kapucína Toma Weinandyho, člena vatikánskej teologickej komisie a nositeľa pápežovej ceny Pro Ecclesia et Pontifice. Ten poslal pápežovi list a v ňom ho obvinil, že sa postaral o „chronické zmätenie, spochybňuje náuku, menuje biskupov, ktorí pohoršujú veriacich a presadzujú pochybné náuky a pastoračnú prax“.  Naviac naznačuje kňazom, ktorí s týmto všetkým nesúhlasia, aby sa hlasne nevyjadrovali, pretože „budú odsunutí na okraj, alebo ich stretne ešte niečo horšie,“ ak sa ozvú. Podľa o. Weinandyho veriaci kvôli Františkovi „strácajú dôveru ku svojmu najvyššiemu pastierovi“.

Známy kapucín Weinandy sa rozhodol napísať pápežovi po dlhom rozmýšľaní a modlitbe koncom júla. Krátku odpoveď od zástupcu štátneho sekretára dostal až v polovici októbra. Mons. Giovanni Angelo Becciu mu oznámil, že jeho list odovzdali Františkovi. Kapucín preto oboznámil s obsahom listu média, na čo ho v ten istý deň biskupi vyzvali, aby sa vzdal funkcie poradcu komisie pre vieroučné otázky.

Weinandy pápežovi tiež napísal, že jeho pontifikát „ospravedlňuje tých a dodáva sebavedomie tým, ktorí zastávajú škodlivé teologické a pastoračné názory, aby vyšli na svetlo a vyjavili svoju predtým skrývanú temnotu“, s ktorou sa Cirkev bude musieť jedného dňa vysporiadať. „S vedomím tejto temnoty sa bude musieť Cirkev pokorne obnoviť, a takto ďalej rásť vo svätosti,“ napísal kapucín.

Vzhľadom na funkcie o. Weinandyho, ktorý bol o. i. v r. 2005 až 2013 výkonným vedúcim Sekretariátu pre náuku a pastoračnú prax KB USA, nemožno ho len tak prehliadnuť.

Americkí biskupi sa od listu dištancujú a naliehali na Weinandyho, aby odstúpil.


DISKUSIA k článku