34438.jpg

Liturgia: Kardinál Müller odporuje pápežovi

688
Kultúra života

Nemecký kardinál Gerhard L. Müller nepovažuje za správne, že pápež František dal biskupským konferenciám viac slobody pri preklade liturgických textov. Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery pre „Passauer Neue Presse“ zo štvrtka zdôraznil:

 

„Liturgia spája a nesmie rozdeľovať. Pri preklade sa musí dohliadať na  obsahovú precíznosť a vernosť textu, ako aj na skutočné realizovanie v duchu a kultúre cieľového jazyka. Posledná autorita a kompetencia v prípade pochybností nemôže spočívať na biskupských konferenciách.

Inak sa treba obávať, že jednota Katolíckej cirkvi sa vo viere, vyznaní a modlitbe zničí! Politizujúce kategórie centralizmu a decentralizácie tu nemožno aplikovať, pretože zákon viery je zákon modlitby.“

Kardinál súčasne poukázal na skúsenosti, že biskupmi povolaní prekladatelia často biblické texty pod zámienkou ´lepšieho pochopenia´ akosi zriedili. Ako príklad uviedol Müller „veľmi náročné náuky“ ako zástupná zmierna obeta smrti Ježiša, narodenie Ježiša z Panny Márie, telesné vzkriesenie Ježiša alebo dar jeho pravého Tela a Krvi v podobe chleba a vína. „V mnohých krajinách sú tieto aj iné pravdy zhadzované na etické výzvy a tak zbavované svojho katolíckeho realizmu spásy.“

Pozadie týchto výpovedí tvorí spor Františka s prefektom Kongregácie pre Boží kult, kardinálom Robertom Sarahom. V pápežskom výnose platnom od októbra „Magnum principium“ pápež zdôrazňuje „dôležitý princíp“ Druhého vatikánskeho koncilu: Texty liturgií Katolíckej cirkvi majú byť pre veriacich zrozumiteľné. Prioritou verného prekladu napríklad misála musí byť preto zrozumiteľnosť prekladu.

František to spájal so zmenou predovšetkým kánonu 838 cirkevného práva. Preklady liturgických textov majú podľa toho v kompetencii biskupské konferencie. Preklady sa už nemajú vydávať „po predchádzajúcom preverení (recognitio) Svätým stolcom“, ale po jeho potvrdení (confirmatio).

Na internete sa po uverejnení tohto výnosu objavil komentár pripisovaný kardinálovi Sarahovi, v ktorom sa dekrét vykladá tak, že Vatikán má naďalej posledné slovo pri liturgických prekladoch. Pápež František sa však v otvorenom liste kardinálovi Sarahovi proti týmto vyjadreniam postavil.

Kardinál Müller ďalej povedal, že veľmi ľutuje, že v otázke správneho a verného prekladu originálneho latinského liturgického jazyka rímskeho obradu nastali také trenia.

Na otázku, či harmónia medzi Františkom a jeho predchodcom Benediktom XVI. je teraz preč, pretože Benedikt v predslove jednej knihy napísal, že liturgia je u kardinála Saraha v dobrých rukách, Müller odpovedať nechcel: „Verejne sa vyjadrovať k vzťahu pápeža s Benediktom XVI. prekračuje moje kompetencie.“

Pripomenul však, že kardinál Sarah vo svojej domovine Guiney s nebezpečím ohrozenia života dosvedčoval svoju vieru a pevne čelil komunistickému režimu. „To je hlboký duchovný predpoklad, aby sa v liturgii skutočne existencionálne a duchovne realizovala poklona a uctievanie Boha.“


DISKUSIA k článku