Iniciatíva Zastavme hazard žiada skutočnú reguláciu hazardných hier

114
Kultúra života

Ministerstvo financií SR sa chystá budúci rok novelizovať zákon o hazardných hrách, pričom sa uvažuje o liberalizácii trhu s online hazardnými hrami. Predpokladáme, že sa otvorí aj otázka regulácie herní na území miest a obcí. Od februára sme študovali viaceré zahraničné štúdie a snažili sme sa porovnať reguláciu hazardných hier na Slovensku s reguláciou v zahraničí. Musíme však skonštatovať, že reguláciu na Slovensku nemáme a posledná novela zákona o hazardných hrách bola veľkou premárnenou príležitosťou.

 

Jozef Melicher povedal: „Veľmi nás znepokojuje, že sa neustále množí reklama na hazardné hry. Na jar sme mali oblepenú celú Bratislavu reklamou na kasína a niektoré herne. Reklamy na hazard je plný Internet a nájdete ju aj v rádiách, televízii či na pobočkách pošty. Niektoré pošty viac pripomínajú prevádzku hazardných hier ako poštu. Veľmi nás znepokojuje, že mnohé reklamy ponúkajú hazardné hry ako spôsob zárobku či obohatenia a prípadnú výhru prezentujú ako spôsob naplnenia si snov a zabezpečenia svojich životne dôležitých potrieb. Neúčasť na hre býva niekedy vykresľovaná ako osudová chyba, ktorá viedla k strate rozprávkovej výhry. Pýtame sa: ak štát vylúčil poberateľov sociálnych dávok z herní kvôli ich ochrane, prečo dovolil, aby boli bombardovaní reklamou na iné druhy hazardných hier? Reklama na hazard je neetická a vo vyspelej krajine by mala byť zakázaná.“

Peter Beňa uviedol: „Posledná novela zákona o hazardných hrách je účinná od januára a už vo februári sa objavili vážne chyby, kvôli ktorým treba zákon opraviť. Napríklad zákon umožnil patologickým hráčom, aby znova hrali, hoci predtým mohli v herni požiadať, aby ich z hrania vylúčili. Dnes túto možnosť nemajú. Zmeny v charaktere všeobecne  záväzných nariadení priniesli v Bratislave úplný chaos. Hoci boli predstavené viaceré alternatívy regulácie, mnohé z nich boli protizákonné takže jedinou zmysluplnou a zákonnou možnosťou ostal úplný zákaz herní. Prax ukázala, že podmienka 30 % petície pri zákaze hazardu v obci prakticky obmedzila demokraciu a dala neprimerané tromfy do rúk hazardnej lobby. Ukážkovým príkladom je práve Bratislava. Napriek tomu, že takmer 1 800 dobrovoľníkov venovalo viac ako 10 000 hodín dobrovoľníckej práce počas dvoch rokov, aby sa im podarilo vyzbierať podpisy 136 139 Bratislavčanov, je zákaz hazardu v Bratislave neustále napádaný. Prokuratúra sa postavila na stranu hazardnej lobby, podala na súde žalobu proti zákazu herní a úplne ignoruje ducha zákona a jasne prejavenú vôľu občanov zakázať hazard.  Po krádeži podpisov, bezprecedentnom preposielaní osobných údajov Ministerstvu vnútra SR pokračuje vojna hazardnej lobby so slušnými ľuďmi v Bratislave a na strane hazard lobby hrá prokuratúra právne kľučky. Ako to vyriešiť?

Zodpovedný za smerovanie Slovenska je pán premiér Róbert Fico a jeho vláda. Preto vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby sa postavila na stranu Bratislavčanov, zarazila tieto nechutné hry na občanoch Bratislavy a vypustila zo zákona podmienku petície na zákaz hazardu. Iba tak sa zabezpečí presadenie demokraticky vyjadrenej vôle Bratislavčanov, ale aj obyvateľov iných miest a obcí bez neustálych súdnych sporov. Súčasne navrhujeme asi 10 opatrení, ktoré umožnia zmysluplnú reguláciu. Uvedomujeme si, že prevádzkovatelia hazardných hier budú mať strach z toho, že ich zrazu všetky mestá a obce zakážu. Predpokladáme však, že po zrušení podmienky petície sa veľké mestá vydajú cestou miestneho referenda, napríklad počas komunálnych volieb, kedy sa budú môcť všetci obyvatelia mesta vyjadriť aký druh regulácie hazardných hier požadujú.“

Matej Perašín uzavrel: „Dnes na Slovensku nemáme základnú ochranu hráčov pred problémovým hraním a nie sú zavedené základné preventívne opatrenia ako povinná registrácia hráčov s preukazovaním totožnosti, či povinné hráčske limity na dennú, týždennú a mesačnú prehru. Máme deravý register vylúčených osôb, ktorý umožňuje hru hráčom, ktorí by nemali hrať. Manželskí partneri a deti hráčov nemajú žiadnu ochranu. Ochrana mladistvých je deravá a tak si aj 15-roční žiaci základných škôl môžu založiť hráčske účty a hrať online hazardné hry. V takejto situácii je liberalizácia trhu online hazardných hier úplne neprípustná. Vyzývame preto vládu Slovenskej republiky, aby zastavila liberalizáciu online hazardných hier a prípravila účinnú reguláciu hazardných hier a zamerala sa na ochranu hráčov a ich rodín. Budúci týždeň na Ministerstve financií predstavíme naše konkrétne návrhy a riešenia.“

 

Za iniciatívu Zastavme hazard

Peter Beňa

Matej Perašín

Jozef Melicher

Anton Chromík

Redakciu informoval Peter Beňa z Iniciatívy Zastavme hazard.


DISKUSIA k článku