p12-francis.jpg

Pápež František súhlasí s Benediktom, keď hovorí, že Kristus vylial svoju Krv ´za mnohých´

644
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Zdá sa, že pápež František sa v súvislosti s prekladmi liturgických kníh „namočil“ do jedného z veľmi závažných sporov, a súhlasí s Benediktom XVI, že Kristus vylial svoju Krv „za mnohých“; je to vraj adekvátnejší výraz, než „za všetkých“.

Počas sv. omše za kardinálov, ktorí minulý rok zosnuli, pápež povedal: „Pod pojmom ´mnohí´, ktorí vstanú pre večný život, sa majú chápať tí ´mnohí´, za ktorých Kristus vylial svoju Krv.“

Katolícka webová stránka Crux priniesla správu, že Vatikán pri distribúcii textu použil pri slove „mnohí“ úvodzovky.

Pápež František dodáva, že výraz „za mnohých“ lepšie vystihuje myšlienku, že ľudia sa musia vo svojom živote rozhodnúť – či budú za Boha alebo proti Nemu.

„Prebudenie sa zo smrti nie je len jednoduchým návratom do života“, hovorí pápež František, „niektorí sa prebudia k večnému životu, iní k večnej potupe a hanbe.“

Odkedy sa omšové texty prekladajú do národných jazykov, liturgisti diskutujú o najlepšom preklade slov „pro multis“ pri modlitbe premenenia. Doslova tento výraz znamená „za mnohých“, avšak veľa liturgistov ho vo vlastnom jazyku prekladá ako „za všetkých“.

V roku 2006 vydala Svätá stolica nariadenie, že vo všetkých nových vydaniach Rímskeho misálu v národných jazykoch sa bude tento výraz prekladať ako „za mnohých“. Zároveň poukazuje na to, že ide o najvernejší preklad originálneho gréckeho slova “περὶ πολλῶν”, ktoré sa nachádza v evanjeliu podľa Matúša 26, 28.

Táto zmena sa v niektorých krajinách, najmä v Nemecku, stretla s nesúhlasom, na čo pohotovo zareagoval pápež Benedikt XVI, ktorý v liste z roku 2012 vysvetlil biskupom, prečo by mali prijať tento nový preklad.

Nová nemecká verzia omšových textov síce bola publikovaná, no nikdy si ju oficiálne neosvojili.

Vo svojom Magnum Principium, ktorý pápež František publikoval v septembri tohto roku, preniesol na miestne biskupské konferencie väčšinu právomocí; kardinál Reinhard Marx však naznačil, že nemeckí biskupi nebudú túto novšiu verziu akceptovať. (Magnum Principium – „Veľký princíp“ – apoštolský list, ktorým sa upresňujú a schvaľujú kompetencie a zodpovednosť jednotlivých biskupských konferencií a samotnej Svätej stolice pri príprave a schvaľovaní nových prekladov liturgických kníh; pozn. prekl.)

Kardinál Marx sa pre toto možno dostane s pápežom do sporu. V roku 2007 schválila Konferencia argentínskych biskupov nový preklad; vtedy bol jej predsedom kardinál Jorge Bergoglio. Ten preklad obsahoval výraz „za mnohých“, a nie „za všetkých“.


DISKUSIA k článku