GettyImages-163079669.jpg

Analýza: Bude sa na Synode 2019 diskutovať o ženatých kňazoch?

308
Milko Kostovič
Neutral

V minulom roku NCregister informoval, že pápež František si želal synodu o ženatých kňazoch - len preto, aby bol návrh neschválený radou synody. 

Zdá sa však, že návrhom by sa mohlo zaoberať iné stretnutie biskupov: Októbrová synoda 2019 pre pan-amazonský región, ktorú ohlásil pápež František začiatkom tohto mesiaca.

Jeden vplyvný biskup z panamazonského regiónu, biskup Erwin Kräutler, povedal pre Kathpress, že na synode by sa mohlo zvažovať vysvätenie ženatých mužov, ako aj ženských diakonov. 

Biskup Kräutler, ktorý viedol diecézu Xingu v Brazílii od roku 1981 do roku 2015, je jedným z tých, čo asi najlepšie chápu Františkove zámery pre synodu. V roku 2014 biskup hovoril s Františkom o vysvätení ženatých mužov. V roku 2015 sa k tejto téme vrátili a pápež povedal, že chce počuť "odvážne a smelé návrhy". 

Vo svojom poslednom rozhovore biskup Kräutler povedal, že si myslí, že synoda by sa mohla pozrieť na "návrh emeritného biskupa Fritza Lobingera". Bishop Lobinger navrhuje, aby miestni "starší" alebo "viri probati" mohli byť vysvätení pre celebrovanie omše či sviatostí. V tejto vízii by existovali "dve rôzne formy kňazstva": viri probati by nezískavali seminárne vzdelanie, mohli by sa ženiť a "čo najviac" by sa odlišovali od kňazov. Pápež sa na začiatku tohto roka odvolával na pojem viri probati a vyzval Cirkev, aby sa "zaoberala" touto otázkou.

Biskup Lobinger sa tu nezastavuje: taktiež napísal: "Pretože väčšina osvedčených miestnych lídrov sú ženy, nevyhnutne vystáva otázka ich zaradenia medzi vysvätených starších, hoci súčasné cirkevné právo to neumožňuje." 

Samotný biskup Kräutler je zástancom ženských kňažiek. Pre Die Presse v roku 2014 povedal, že hoci sa pápež František vyjadril, že dvere pre ženskú vysviacku sú zatvorené, znamená to, že môžu byť otvorené - a že on, biskup Kräutler, verí, že by to tak malo byť. 

V roku 1994 pápež Ján Pavol II. rozhodol, že cirkevné učenie je definitívne, hovoriac: "Aby sa odstránili všetky pochybnosti ohľadne otázok veľkej dôležitosti, záležitostí, ktoré sú spojené so samotnou božskou ústavou, v zmysle mojej služby posilňovania bratov (porovnaj s Lk 22:32), prehlasujem, že Cirkev nemá žiadnu právomoc udeliť kňazskú vysviacku ženám a že toto rozhodnutie musia dodržiavať všetci cirkevní veriaci."

Ďalšou kľúčovou postavou panamazonskej synody je brazílsky kardinál Claudio Hummes, jeden z najbližších pápežových spolupracovníkov v Zbore kardinálov, ktorý často vyzdvihoval tému ženatých kňazov. 

V decembri teológ Leonardo Boff povedal, že kardinál Hummes hovoril s pápežom Františkom o kňazoch, ktorí opustili svoju službu, aby sa oženili. Boff tvrdil, že "brazílski biskupi, najmä blízky priateľ pápeža, kardinál Claudio Hummes, výslovne požiadal pápeža Františka o povolenie ženatým kňazom v Brazílií vrátiť sa k svojej pastoračnej službe." 

Boff uviedol, že pápež chcel naplniť túto požiadavku ako experiment "momentálne obmedzený pre Brazíliu".

Podobne ako biskupi Kräutler a Lobinger, Boff a kardinál Hummes hovorili o ďalších reformách, ktoré presahujú umožnenie ženatým mužom, aby boli vysvätení. 

Kardinál Hummes v roku 2014 uviedol, že Ježiš nevysvätil žiadnu ženu, ale "my nepoznáme príčiny". Dodal, že Cirkev by mohla prehodnotiť túto záležitosť, ak by na to našla "dôvody". (Kardinál Hummes uviedol v tom istom rozhovore, že "nevie", či by Ježiš podporoval homosexuálne manželstvo.) 

Boff, ktorý tvrdil, že pomohol pápežovi napísať Laudato Si, bol kritizovaný pápežom sv. Jánom Pavlom II. a kardinálom Jozefom Ratzingerom na základe toho, že niektoré jeho spisy "ohrozujú zdravú doktrínu viery".

Boff hovoril, že Cirkev "jednoducho nemôže ... zachovávať svoje tradičné zákazy" ženských kňažiek a citoval svojho kolegu - teológa, podľa ktorého sa samotné kňazstvo musí zmeniť: "Len keď sa transformuje z vnútra a rekonštruuje vo vzťahu ku komunite ako celok, môže sa preniesť na ženy." 

2019 panamazonská synoda môže byť lokálnou záležitosťou, no jej dôsledky budú ďalekosiahlejšie. 

 


DISKUSIA k článku