1025exorcism.jpg

USA: biskupi preložili modlitby exorcizmu do angličtiny. Ale čo je vlastne exorcizmus?

455
Milko Kostovič
AltKAT

Väčšina Američanov by si pri zmienke o exorcizme spomenula na ocenený horor z roku 1973.

No podľa Rímskokatolíckej cirkvi exorcizmus nie je záležitosťou Hollywoodu - je to skutočný nástroj v boji proti silám temnoty. A až do tej miery, že Americká konferencia katolíckych biskupov (USCCB) prvýkrát preložila cirkevný rituál exorcizmu z latinčiny do angličtiny.

Exorcizmus a súvisiace prosby (Exorcisms and Related Supplications) je k dispozícii iba pre biskupov, hoci kňazi vykonávajúci exorcizmus - rovnako ako iný klérus a teológovia - môžu získať kópiu, ak majú biskupské povolenie. USCCB tiež preložila samostatnú brožúru - s názvom Modlitby proti silám temnoty (Prayers Against the Powers of Darkness) - ktorú môžu obyčajní americkí katolíci používať pri odvracaní démonov.

Myšlienka exorcizmus už dlho púta ľudskú predstavivosť, no iba málo ľudí chápe, čo skutočne znamená táto procedúra.

Čo je exorcizmus?

Jednoducho povedané, exorcizmus je obrad alebo modlitba vykonávaná členom kléru na prekonanie moci démonov či diabla. Katolícka cirkev však rozoznáva rôzne druhy exorcizmu - a všetci pokrstení katolíci prejdú v živote aspoň jednou formou exorcizmu:

  • Jednoduchý exorcizmus - jedná sa o obrad vykonávaný na niekom, kto má byť pokrstený alebo zasvätený do Katolíckej cirkvi. Vykonáva sa, aby sa človek zbavil prvotného hriechu - katolíci veria, že ľudstvo upadlo kvôli tomu, že Adam a Eva prestali poslúchať Boha a že všetci ľudia potrebujú milosrdenstvo, aby boli očistení od ich prvotného smerovania k hriechu.

  • Hlavný exorcizmus - to je to, čo väčšina ľudí považuje za exorcizmus. Vykonáva ho biskup alebo kňaz, ktorý bol na to určený. Je zameraný na "vyhostenie démonov" či "oslobodenie z pod posadnutosti démonom".

Kto dokáže vykonať exorcizmus?

Podľa Katolíckej cirkvi môžu iba biskupi alebo kňazi, ktorí boli poverení biskupmi ako exorcisti, vykonávať veľký (hlavný) exorcizmus. Niektorí kňazi sú vymenovaní za exorcistov pre konkrétny prípad, zatiaľ čo niektorí sú pravidelnými exorcistami, ktorí vykonávajú rituály na pravidelnej báze.

Aký bežný je exorcizmus?

Zdá sa, že dopyt po exorcizme rastie; počet exorcistov v USA vzrástol z 12 na 50 za posledné desaťročie, ako informoval the Telegraph v roku 2016. Avšak väčšina údajných prípadov exorcizmu Cirkev nepovažuje za posadnutosť démonom v plnej miere. Otec Vincent Lampert, skúsený exorcista a kňaz z Indianapoliskej arcidiecézy, uviedol pre Telegraph, že z každých 5000 žiadostí o exorcizmus, ktoré dostal, býva iba jeden prípad plnej posadnutosti démonom.

Čo sa deje pri exorcizme?

Skôr než je posadnutá osoba vôbec odkázaná na exorcistu, mala by podstúpiť "dôkladnú prehliadku vrátane lekárskeho, psychologického a psychiatrického testovania", podľa pokynov Bohoslužobnej rady USCCB. Podľa knihy American Exorcism z roku 2001, ktorej autorom je Michael Cuneo, v USA existuje asi tucet psychiatrov, ktorí posudzujú údajne posadnutých ľudí, v mene Katolíckej cirkvi.

Samotný obrad exorcizmu zahŕňa modlitby, v ktorých kňaz prosí, aby démon(i) opustili telo posadnutej osoby. Prítomná osoba je poliata svätenou vodou a kňaz vykoná znamenie kríža na čele posadnutej osoby a kladie na ňu svoje ruky.

Podľa správ kňazov nie sú exorcizmy nikdy zvyčajne také dramatické, ako boli zobrazované vo filmoch a popkultúre. William Friedkin - ktorý režíroval The Exorcist - opisoval v článku pre Vanity Fair rituál, ktorý vykonal známy exorcista otec Gabriele Amorth na talianskej žene. Friedkin opisoval verbálnu konfrontáciu medzi démonmi - ktorý hovorili cez posadnutú ženu - a Amorthom a exorcizmus, ktorý skončil tlčením, zúrivosťou a preklínaním ženy, než sa upokojila.

Je posadnutosť diablom skutočná?

Katolícka cirkev si to rozhodne myslí. "Diabol existuje a my musíme proti nemu bojovať," uviedol pápež František vo vatikánskom kázaní z októbra 2014. Na rôznych miestach v Evanjeliách Ježiš vyháňa démonov z posadnutých ľudí; Cirkev preto tvrdí, že jej presvedčenie o posadnutosti diablom siaha až do samého začiatku kresťanstva.

Niektorí sa však domnievajú, že exorcizmus je prinajlepšom zlé pochopenie toho, ako riešiť psychologické poruchy a v najhoršom prípade ide o spôsob, ako vymámiť peniaze od zraniteľných ľudí. Kritici poukazujú na to, že psychologické poruchy dokážu často vyvolať príznaky spojené s posadnutosťou diabla - schizofrénia môže viesť napr. k halucináciám, paranoji a násilnému správaniu.

A hoci Katolícka cirkev zakazuje spoplatňovanie exorcizmu, nástup ziskuchtivých služieb exorcizmu a neoficiálnych exorcistov viedol niektorých ľudí k spochybňovaniu dôveryhodnosti tejto praxe. V USA napr. arizonský televízny kazateľ Bob Larson ponúka oslobodenia od diabla cez Skype za 395 dolárov.

Medzitým skončili neoficiálne exorcizmy niekedy tragicky: v roku 2005 jeden mních a štyri mníšky v ortodoxnom kláštore v Rumunsku priviazali ďalšiu mníšku na kríž, zapchali jej ústa uterákom a nechali ju bez jedla a vody, keď si mysleli, že je posadnutá. Zomrela na udusenie a dehydratáciu. Rumunská pravoslávna cirkev následne kláštor zatvorila a mních s mníškami sa dostali za mreže pre vraždu. 

ponz. editora: zdroj je časopis NEWSWEEK. Tiež ste si všimli neutrálny jazyk autora k téme?


DISKUSIA k článku