shutterstock_648233116.jpg

Pápež František verejne kritizuje kardinála Saraha ohľadne nových liturgických pravidiel

1,063
Jakub Betinský
Kultúra smrti

Pápež František v nedeľu vyslovil verejnú korekciu na adresu kardinála Roberta Saraha, prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, vo veci obmedzenia pápežovej novej liturgickej decentralizácie.

Pápežova verejná kritika kardinála prišla potom, ako kardinálovi vyšiel komentár vo francúzskom katolíckom magazíne L’Homme Nouveau, kde povedal, že pápežove nové motu proprio, Magnum Principium, závažným spôsobom nezmení autoritu Svätej stolice nad liturgickými prekladmi.

V liste adresovanom Sarahovi z 15. októbra dáva naopak pápež jasne najavo, že kľúčové požiadavky Liturgiam authenticam – dokumentu Jána Pavla II, kde sa píše o použití miestneho jazyka v liturgických knihách katolíckeho rítu – sú „zrušené“.

Magnum Principium už naďalej nehovorí o tom, že preklady musia byť vo všetkých bodoch v súlade s normami Liturgiam authenticam, ako tomu bolo v minulosti,“ píše pápež. „Je teda zrejmé, že niekoľko bodov [Liturgiam authenticam] bolo zrušených alebo už nie sú naďalej platnými.“

Pápež tiež jasne povedal, že presúva zodpovednosť za posudzovanie dôveryhodnosti prekladov vzhľadom na latinský originál z Ríma na miestne konferencie biskupov. „Posudzovanie dôveryhodnosti voči latinčine a všetky potrebné opravy boli úlohou decastéria,“ píše pápež, “zatiaľ čo teraz norma udeľuje túto právomoc posudzovať kvalitu a konzistentnosť každého prekladu voči originálu biskupským konferenciám, i keď v dialógu so Svätou stolicou.“

Toto confirmatio, ktoré udelila Svätá stolica už teda ďalej nevyžaduje „detailné doslovné posudzovanie“, ktoré je možné iba v prípade, ak je zo strany biskupov potrebná hlbšie reflexia – hovorí pápež.

 

Magnum Principium

3. septembra 2017 pápež František vydal dokument s názvom Magnum Principium, ktorý je výzvou pre pravidlá liturgického prekladanie do miestneho jazyka v rímskom ríte. Tento dokument presúva právomoci vo veci iniciatív robenia takýchto prekladov z Kongregácie pre Boží kult v Ríme na biskupské konferencie, ale súčasne zostáva nejasné, do akej miery má Rím kontrolnú moc.

Kardinál Sarah sa počas posledného mesiaca snažil zamedziť pápežove nové pravidlá, ktoré delegujú preklady na biskupské konferencie, aby sa nestali základom pre novú anarchiu v liturgii.

Kľúčovým v tejto otázke je dokument Liturgiam authenticam z 2001, ktorý požaduje, aby boli preklady liturgie do miestneho jazyka skutočnými prekladmi a nie tendenčnými parafrázami (za čo sa považoval anglický preklad zo 70tych rokov).

Kardinál Sarah nalieha, aby Liturgiam authenticam zostalo základom pre nové preklady, ktoré navrhujú konferencie biskupov. Pápež František mu tento návrh verejne vytkol.

Podľa zdrojov blízkych Vatikánu sa zdá, že takáto verejná kritika kardinála Saraha a tiež zrušenie kľúčových princípov Liturgiam authenticam stavia emeritného pápeža Benedikta XVI a pápeža Františka v tejto problematika do opozície.

V apríli 2012 sa pápež Benedikt snažil nemeckej konferencii biskupov nanútiť Liturgiam authenticam – hlavne vzhľadom na správny preklad „pro multis“ (krv vyliata "pre mnohých", čiže nie "za všetkých" - editor) počas posväcovania na omši. Biskupi to ale rázne odmietli.

Táto verejná kritika prišla tiež po tom ako kardinál Reinhard Marx, predseda nemeckej konferencie biskupov, privítal Magnum Principium, a naznačil, že je to jasný odklon od Liturgiam authenticam, ktorý nazval „slepou ulicou“.

Emeritný pápež v posledných mesiacoch napísal do predslovu Sarahovej knihy tieto slová povzbudenia: „S kardinálom Sarahom... je liturgia v dobrých rukách.“

 

Tajomstvo ale zostáva

Niektoré veci ohľadne pápežovho listu kardinálovi Sarahovi ale zostávajú tajomstvom.

V poslednom paragrafe tohto listu pápež František hovorí, že kardinálov komentár bol „uverejnený na niekoľkých webstránkach a bol vám chybne pripísaný“. Napriek tomu bolo v článku z L’Homme Nouveau meno kardinála ako autora jasné.

Kontaktovali sme riaditeľa tlačového úradu Svätej stolice Grega Burkeho, aby objasnil pápežove slová, ale nedostali sme žiadnu odpoveď.

Pdf verzia originálneho listu (v taliančine), vďaka láskavosti La Nuova Bussola, je dostupná tu.


DISKUSIA k článku