Visita_Monsenor_Vincenzo_Paglia_2.jpg

Akadémia pre život: ""Ak máme byť pro-life, buďme potom stále pro-life"

176
Milko Kostovič
Neutral

Pápežská akadémia pre život ohlásila v pondelok svoje prvé valné zhromaždenie po jej júnovej prestavbe pápeža Františka. Akadémia zdôrazňuje svoj zámer rozšírenia významu pojmu "život", aby zahŕňal celý oblúk ľudskej existencie, no zároveň i témy ako životné prostredie, technológie a imigrácia. 

"Je jasné, že byť "pro-life" znamená, dokonca aj pre akadémiu, prehodnotiť sémantickú hodnotu pojmu život, ktorý nemožno zredukovať na perspektívu, ktorá je jedinečne bioetická,"  povedal taliansky arcibiskup Vincenzo Paglia, prezident Akadémie. 

"Ak máme byť pro-life, buďme potom stále pro-life, kdekoľvek a za akýchkoľvek okolností."

V júni pápež vymenoval 45 nových členov do Pápežskej akadémie pre život. Akadémia bola dlhodobo považovaná za hlavné vatikánske predmostie najsilnejších pro-life hlasov v Cirkvi, vrátane kléru i laikov. Medzi jej členov patria aj nekatolíci, vrátane iných kresťanov, nasledovníkov ostatných náboženstiev a neveriacich.

Členovia akadémie už nebudú vymenovaní na celý život, ale majú päťročné funkčné obdobie, čo podľa Pagliu umožní väčšiu generačnú obmenu v rámci organizácie. Takisto uviedol, že v súlade s pápežovou výzvou k otvoreniu "veľkého okna" k širokej škále tém, "akadémia cíti zodpovednosť interpretovať slovo život nielen v jeho teoretických zložkách, ale aj v jeho historicko-geografických zložkách."

Paglia uviedol, že to zahŕňa témy, ako napríklad imigrácia, t.j. "téma, ktorá je blízko srdcu Akadémie a ktorou sa chceme zaoberať na globálnej a medzinárodnej úrovni."

V súlade s tradíciou bude Akadémia hostiť kongres s názvom "Sprievodný život: nové zodpovednosti v technologickom veku", ktorý sa bude venovať novým výzvam prítomným vo všetkých fázach života, ktoré prináša digitálna a vedecká revolúcia. Konať sa má vo Vatikáne 5. až 7. októbra. 

Podujatie "sa chce sústrediť na vplyv technológii na ľudský život vo všetkých fázach od počatia až po smrť", povedal otec Renzo Pegoraro, rektor Akadémie. Cieľom je riešiť "antropologické aspekty viazané na rodičovstvo, kultúrne aspekty typické pre civilizáciu efektívnosti a vzťahy medzi technológiami, spravodlivosťou a ekonomickými zdrojmi".

Pegoraro zdôraznil vedecký rozmer Akadémie, ktorý obohatí diskusiu o široké spektrum tém. V súlade s týmto cieľom Akadémia prijala pozvanie Európske sekcie Svetovej lekárskej asociácie, aby sa zúčastnila na novembrovom podujatí týkajúcom sa posledných fáz života a eutanázie. Akadémia taktiež navštívi ruský kongres o paliatívnej starostlivosti. 

Pri téme eutanázia Paglia odpovedal na otázku týkajúcu sa známeho prípadu Charlieho Garda, smrteľne chorého dieťaťa. O Charlieho viedli súboj jeho rodičia, ktorí sa ho snažili zachrániť, a britské súdy. Prípad vyvolal spor ohľadne mimoriadnych opatrení na záchranu života. 

Prezident Akadémie vyhlásil, že úloha etických výborov pre klinické praktiky by sa mala rozšíriť tak, aby zahŕňala nielen "štandardné a všeobecné pravidlá, ale i metódy a spôsoby riešenia jednotlivých prípadov".

V tom čase Akadémia vydala vyhlásenie, ktoré zdanlivo sympatizovalo s rozhodnutím súdu, vyjadrujúc blízkosť k rodičom, no varujúc pred "agresívnymi lekárskymi postupmi, ktoré sú neprimerané voči očakávaným výsledkom alebo sú príliš ťaživé pre pacienta alebo rodinu".

Akadémia tiež ohlásila kultúrnu iniciatívu vo Vatikánskych múzeách, počas ktorej sa uvedie 12 umeleckých diel od rovnakého počtu akademikov k téme "Sprievodný život". Prehliadka bude otvorená od 6. októbra do 5. januára 2018. Paglia tiež oznámil spustenie novej oficiálnej webovej stránky Akadémie. (www.academyforlife.va)

 

 

DISKUSIA k článku