GettyImages-621214738-4096x2731.jpg

Podľa kardinála Saraha by sme sa nemali modliť s mobilmi. Nie som si taký istý

431
Milko Kostovič
AltKAT

Až do minulého týždňa som vo všeobecnosti súhlasil so všetkým, čo povedal kardinál Sarah. No pri jeho poznámkach z minulého týždňa som sa pozastavil: "Možno je veľmi praktické modliť sa breviár s vlastným mobilom či tabletom, no nie je to dôstojné: znesväcuje to modlitbu." Kardinál tiež navrhol, aby kňazi nepoužívali elektronické zariadenia ani pri modlitbe liturgii hodín. S najväčšou úctou k Jeho Eminencii stojí za to zvážiť, prečo mnoho Katolíkov, duchovných a laikov považuje tieto mobilné aplikácie za nevyhnutné. 

Pre mňa tieto aplikácie predstavujú skvelý úvod k modlitbe Cirkvi. Pre mňa, čerstvého konvertitu, bola liturgia hodín niečím, na čo som narazil niekoľko mesiacov po prijatí do Cirkvi len na internete; no ľahko som našiel rôzne aplikácie a tie (hoci sa zriedka modlili) mi sprístupnili cirkevný život presahujúci rámec toho, čo som zažil počas nedeľnej omše. Modlil by som sa tak prirodzene liturgiu hodín, ak by som väčšinu svojho úsilia smeroval k hľadaniu vhodných modlitieb? Mne a miliónom veriacich tieto aplikácie umožnili, aby sa modlitba stala súčasťou každodenného života. 

Kardinál Sarah tvrdí, že elektronické prístroje "znesväcujú" modlitbu. Ja to chápem tak, že (formálne) aspekty modlitby musia byť v úzadí, zatiaľ čo vpredu je láska a pokora, ktorá nás sama (ale samozrejme inšpirovaná milosrdenstvom) vedie k modlitbe. Sú tieto fyzické knihy niečo viac ako nástroje k modlitbe? Modlím sa vari inak, keď používam mobilné zariadenie? Je to menej milé Bohu? 

Jeho Eminencia poukazuje na to, že tieto zariadenia môžu byť "nehodné" pre modlitbu. Prinajmenšom s fyzickým breviárom dokáže človek vstúpiť do stavu modlitbovej koncentrácie (modlitba je jediným a výslovným účelom knihy), zatiaľ čo telefóny budú vždy prinášať potenciálne pokušenia a rozptýlenia. Ale môže existovať iné riešenie. Prví kresťania posvätili sekulárny kalendár a dali mu nový význam, prostredníctvom ktorého môže podradná práca obsahovať poklad magického, deň večnosť. Vari by sme aj my mali využiť to, čo má spoločnosť k dispozícii, a to najmä v dobe takýchto rýchlych technologických pokrokov - použiť všetko pre slávu Božiu, podriadiť všetko poznanie Kristovi (2 Kor 10, 5), pretože nič samo osebe nie je nečisté (Rim 14:14). Ako uviedla Pápežská rada pre informačné prostriedky: "Cirkev prijíma zásadne pozitívny prístup k médiám," a zdá sa, že je to správne uvedomiť si potenciál médií pre Cirkev v modernom svete, vedieť tak prečítať znamenia času. 

Ako uznáva samotný kardinál, elektronické zariadenia sú "veľmi praktické". Ja s tým môžem jedine súhlasiť: navigácia v breviári a zvládnutie týchto obávaných záložiek si vyžaduje čas, v mojom prípade frustrujúco veľa času. Nevidím dôvod, aby Cirkev odrádzala od jednoduchého použitia modlitbovej pomôcky pre takých bezradných nováčikov. Ak sa ľahko rozptýlite, môžete si vždy zapnúť lietadlový režim. 

Liturgia hodín sa už rozvíja stáročia. Teraz môže nastať čas, aby sme akceptovali toto jemné formálne prispôsobenie, keď presunieme ten istý obsah na médium, ktoré je pre nás významnejšie. 

Mali by sme dovoliť, aby milosť infikovala každý aspekt nášho života. Ak to znamená používať zariadenia, ktoré by sme mohli spojiť so znesvätením, potom by to mohlo byť príležitosťou nášho obratu. Kardinál Sarah má samozrejme pravdu, že mobilné telefóny môžu byť použité na hriešne aktivity. No práve používanie mobilov pri modlitbe nás môže odradiť od týchto hriešnych záležitostí. 

Je tu ešte dôležitejší bod: môže byť nezdravé robiť príliš veľké rozlíšenie medzi posvätným a tým, čo nie je posvätné v každodennom živote, hlavne keď považujeme sekulárne za niečo vnútorne zlé, uzavreté a vzdialené od viery. Musíme sa do toho angažovať a mali by sme prijať sekulárne (teda nie výlučne náboženské) prvky života nie s pohŕdaním, no ako stav vecí, ktoré Boh chce a miluje, uvedomujúc si, že ide o vytvorený poriadok. 

Možno som nesprávne pochopil Jeho Eminenciu. Ale jednoducho povedané, považujem za požehnanie, že to isté zariadenie, ktoré sa mnohokrát stáva prekážkou k Bohu, by mi mohlo v iných prípadoch pomôcť zostať sústrednejší v Jeho prítomnosti. 

 

 

DISKUSIA k článku