medium_your-letter-to-your-future-spouse-ccs94opu.jpg

Tvoj list budúcemu manželovi

444
Milko Kostovič
AltKAT

Pamätám si ešte živo, keď som prvýkrát videla film Titanic. Vášnivá láska medzi Jackom a Rose prebudila niečo divoké v mojom detskom srdiečku. Predtým filmom som málokedy myslela na manželstvo. Dnes manželstvo pohlcuje moje myšlienky a sny. 

Pre mňa a moje priateľky bolo hlavným životným cieľom vyjsť v ústrety západu slnka s naším vlastným Jackom Dawsonom. Rýchlo sme uverili lži, že vážny, romantický vzťah je všetko, čo potrebujeme. Manželstvo sa stalo spásou. Ako povedala Rose na konci filmu: "Bol tu človek menom Jack Dawson a zachránil ma - každým jedným spôsobom, akým len môže byť človek zachránený."

Hoci Titanic má dnes už dvadsať rokov, v našej kultúre je stále prítomná tá istá téma: romantika ako záchranca. Čo je ale prekvapujúce, mnohé farnosti túto lož neodmietajú. Pokresťančujú ju. 

Uctievanie manželstva 

Vedúci predstavitelia mládeže, ktorí si uvedomujú túžbu mladých po romantike a sexuálnej intimite, chcú odviesť študentov od zlých rozhodnutí, a robia tak správne. Ale namiesto toho, aby poukazovali na prítomného Krista ako na sľúbenú odmenu v boji proti túžbe, mnohí poukazujú na budúceho manžela. Táto stratégia môže fungovať pri zachovaní panenstva mladých kresťanských dospievajúcich, ale prístup "pomysli na svojho budúceho manžela" zabúda na srdce posolstva Biblie, podľa ktorého nás dokáže naplniť iba samotný Ježiš. 

Jedným z konkrétnych prejavov je prax písania dopisu pre budúceho manžela. Existujú desiatky kresťanských článkov o tom, ako a prečo písať budúcemu manželovi alebo manželke. Hoci mnohí ľudia tomu veria a podporujú to, odpútava nás to od podstaty. Táto prax totiž jemne (alebo zjavne) vkladá naše nádeje na šťastie do niekoho iného než Krista. 

Manželstvo je nepochybne cenný dar, ktorí mnohí kresťania prijímajú. Zriadené Bohom pred pádom a určené na prezentovanie krásy evanjelia, manželstvo by malo byť  vysoko hodnotené Božím ľudom. Ale manželstvo nie je žiadnym spasiteľom. Nemôže nás zachrániť, vykúpiť ani naplniť. Nemá potrebnú silu, aby nás zachránilo pred našou osamelosťou, prázdnotou alebo bezúčelnosťou. Veriť, že manželstvo dokáže vykonať prácu samotného Boha, znamená slúžiť modle. 

Takže v záujme udržať manželstvo na správnom mieste, tu sú štyri dôvody, prečo by ste mali vložiť svoje nádeje radšej do prítomného Krista než do budúceho manžela alebo manželky. 

1. Boh nesľubuje manželstvo.

Boh sľubuje veľa tým, ktorí veria v Krista, ale žiaden z nich sa netýka manžela. Áno, manželstvo je nádherný dar a stojí za to, aby sme sa preň modlili, ale Boh nezaručuje, že sa oženíme. Dokonca aj tým, ktorí dostali tento dar, nie je prisľúbený na celý život, ako to dokazujú mnohé mladé vdovy.

Je to pre mnohých šokujúca skutočnosť, pravdepodobne kvôli chybnému výkladu Žalmov 37:4: "Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce." "Ak túžim po manželstve," uvažujeme, "Boh povedal, že v ňom iba potrebujem hľadať radosť a on mi to udelí!" Boh ale nešpecifikuje, ako a kedy naplní tieto túžby. 

Iné túžby sa napr. často nachádzajú v rámci túžby po manželstve - túžby po intimite, súnaležitosti, celistvosti a spoločenstve. Ale to sú všetko túžby, ktoré Boh sľubuje, že sa sami naplnia, či už sa oženíme alebo nie. On nepotrebuje manželstvo na uspokojenie bolesti v našich srdciach; on potrebuje seba. Boh nám dá to, po čom naše srdcia túžia - ale takým spôsobom, že spievame chvály Ježišovi, nie manželovi.

Nevkladajte nádeje do sľubu, ktorý nám Boh nedal. Namiesto toho vkladajte nádeje na bezpečné miesto: na Kristovu skalu. 

2. Manželstvo nedokáže zvládnuť tlak 

Nasmerovanie všetkých našich túžob na manželstvo spôsobí jeho rozpad. Žiadny človek nedokáže zvládnuť tlak našich túžob. Myšlienka perfektného partnera nás dokáže prenasledovať, keď žijeme bok po boku s iným hriešnikom.

Keď píšeme romantické a idealistické listy budúcemu manželovi alebo manželke, vkladáme naše srdcia na nesprávne miesto a budujeme si nereálne očakávania. Čím viac sa v listoch vylievame, tým menej bude náš budúci manžel alebo manželka dosahovať naše štandardy. 

Zúfalé rozčarovanie je bežné v kresťanských manželstvách pravdepodobne preto, že partneri vložili priveľa nádeje do samotného manželstva. Manželstvo je strašný spasiteľ. Ak si však uchováme Ježiša ako zdroj nádeje a radosti, tak nás podporí prostredníctvom každej zmeny v našom vzťahovom postavení a všetkých vzostupoch a pádoch manželského života.

3. Byť sám nie je podradnou alternatívou. 

Dychtivo túžiť po budúcom manželovi môže byť spôsob, ako sa vyhnúť bolesti dlhotrvajúcej, nechcenej osamelosti. Ale Boh nevníma osamelosť ako prekliatie - vníma ju ako dar! (1. list Korinťanom 7:32–35)

Hoci je pravda, že väčšina ľudí sa zosobáši, to nepreukazuje, že manželstvo uspokojuje. Existuje toľko nešťastných ženatých ľudí, ako nešťastných single osôb. Obe skupiny čelia tomu istému každodennému zápasu: Budem bojovať, aby som dnes v Ježišovi našiel radosť? 

Túžba po manželstve odhaľuje jednu pravdu: večný život sa nachádza v intimite, vo vedomí a v poznaní. Avšak intimita, pre ktorú sme boli stvorení, nie je intimitou s druhým hriešnikom, ale intimitou s Bohom skrz Krista. "A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista." (Ján 17:3). 

4. Boh je mimoriadne cenný.

Staviť svoju radosť na budúceho manžela predpokladá, že nedokážeme byť spokojní a celiství bez manželstva. Manželstvo ale nie je hlavnou cenou života - je ňou Boh. On je pokladom v oblasti, ktorý stojí za to predať všetko, čo vlastníme. 

V Kristovi je náš prístup k intimite s Bohom istý. Poznať Boha skrze Krista znamená nájsť hojný život. Hoci je tomu ťažké uveriť v dňoch, keď sa naše modlitby zdanlivo odrážajú od stropu, Žalmy svedčia o tejto skutočnosti na viacerých miestach: 

  • "Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší." (Žalmy 73:25)
  • "Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce." (Žalmy 84:10)
  • "U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť." (Žalmy 16:11)

Hoci nemôžeme vidieť, dotýkať sa a počuť Boha, ako dokážeme človeka, je skutočnejší a príjemnejší ako dokáže byť ľudská intimita. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám (Jakub 4:8)! Vezmite si energiu, ktorú by ste mohli vložiť do meditácie nad budúcim manželom a namiesto toho meditujte o Bohu, ktorý sa nám zjavil na stránkach Biblie.

Manželstvo, ktoré nám je sľúbené

Koniec Titanicu predstavuje nebeské stretnutie všetkých tých, ktorí zahynuli počas tragédie z roku 1912. Mladá Rose prechádza davom a blíži sa k jedinej pravej láske, ku tej, ktorá ju zachránila. Napokon sa stretáva s Jackom. Na veky vekov, amen. 

Kresťan, spoznávaš tento príbeh? Je to tieň šťastného konca, ktorý nás čaká. Jedného dňa sa znovu spojíme s veriacimi priateľmi a rodinnými členmi a konečne uvidíme Jedinú skutočnú lásku tvárou v tvár, Jediného, ktorý nás zachránil každým jedným spôsobom, akým len môže byť človek zachránený. Ale nebude to náš manžel, ale Ježiš.

Jeho láska nás zachraňuje, napĺňa a podporuje. Ženatý alebo single, on jediný by mal byť ústrednou postavou nášho života. Nevkladajte váhu svojich túžob, nádejí a snov do pozemského manželstva, ale do Krista. Iba jeho láska je dostatočne silná na to, aby bola vašou oporou. 

 

 

DISKUSIA k článku