img_0677.jpg

Kardinál Sarah obraňuje katolíkov, najmä mladých, ktorí uprednostňujú tradičnú sv. omšu

590
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Pred poslucháčmi zhromaždenými v Ríme na oslavu 10. výročia motu proprio pápeža Benedikta z roku 2007 Summorum Pontificum (o možnosti slúžiť tradičnú svätú omšu) sa jeho eminencia Robert kardinál Sarah zastával mladých katolíkov, ktorí sú často znevažovaní preto, lebo dávajú prednosť tradičnej omši.

Vo svojom príhovore, ktorý mal celkove asi 8.000 slov, zhrnul prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí celú podstatu svätej omše: od prvenstva, ktoré v posvätnej liturgii prináleží Bohu, až po nevyhnutnosť stíšenia sa a prejavu posvätnej bázne voči Bohu počas bohoslužby, čo je aj kľúčom k (autentickej) účasti na svätej omši. Celý text prejavu je dostupný na stránke New Liturgical Movement.

Čitateľov zbierky esejí od Briana Williamsa Muž liturgie s podnadpisom ´Život, liturgia a povolanie k svätosti´, určite zaujmú názory kard. Saraha na usus antiquior (doslova ´starobylá liturgická prax´, čiže mimoriadna forma rímskeho obradu/tradičná omša). Jeho slová, ktorými bráni mladých katolíkov a tradičnú omšu, sú v ostrom kontraste s negatívnymi názormi, tak často prezentovanými Svätým Otcom.

 

Kard. Robert Sarah 14. septembra počas piateho rímskeho kolokvia na tému Summorum Pontificum povedal (zvýraznenie - autor článku): „List pápeža Benedikta biskupom, ktorý je sprievodným slovom k Summorum Pontificum, obsahuje ešte ďalší fenomén: ´Liturgickú formu tradičnej omše objavili už aj dnešní mladí ľudia. Cítia, že ich priťahuje a nachádzajú v nej formu stretnutia sa s tajomstvom Najsvätejšej Eucharistie; formu, ktorá je pre nich ako šitá na mieru. Tento postoj sa vo svete vzmáha čoraz viac. Je to fenomén, ktorý nesmierne ťažko chápu aj niektorí ľudia z mojej generácie. Osobne však môžem dosvedčiť úprimnosť a oddanosť týchto mladých mužov a žien, kňazov, aj laikov. Nesmierne ma teší veľa nových povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu, ktoré vzišli zo spoločenstiev, v ktorých sa slúži omša podľa usus antiquior.

Pápež František v rozhovore s pátrom Antoniom Spadarom pre Corriere Della Sera v novembri 2016: „Niektoré rehoľné rády sú, povedal by som ´restoracionisti´ (snaha o obnovu prvotnej, čistejšej formy kresťanstva) – namiesto istoty a bezpečnosti ponúkajú iba odmeranosť, prísnosť a nepružnosť. Musím sa priznať, že keď mi niekto povie, že existuje kongregácia, v ktorej sa objavuje veľa povolaní, znepokojí ma to.“

 

Kard. Sarah: „Tým, ktorí pochybujú o tom čo hovorím, odkazujem – choďte sa do týchto spoločenstiev pozrieť a spoznajte týchto ľudí, najmä mladých. Otvorte si srdce a myseľ pre vieru týchto našich mladých bratov a sestry a pre dobrú a správnu vec, ktorú robia. Nie sú nostalgickí, zatrpknutí, ani zaťažení rôznymi ´zápasmi´ v Cirkvi v posledných desaťročiach; práve naopak, radujú sa, že môžu uprostred problémov moderného sveta prežívať svoj život s Kristom.“

Pápež František sa čuduje, prečo niektorí mladí ľudia aj napriek tomu, že nevyrastali v období starej latinskej omše, ju preferujú. Pýta sa: „Prečo toľko odmeranosti a prísnosti? Trošku to prekopajme; odmeranosť vždy čosi skrýva, neistotu alebo niečo iné. Odmeranosť je prejavom obrany. Pravá láska nie je odmeraná.“

 

Kard. Sarah hovorí smelo a bez obalu všetkým, ktorí tejto tradičnej liturgii dnes odporujú: „Tým, ktorí s ňou majú stále ťažkosti, by som rád pripomenul radu Gamaliela, „učiteľa zákona, ktorého si vážil všetok ľud“; radu, ktorú dal židovskej veľrade, keď chceli prenasledovať apoštolov: „Nechajte ... ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!“ (Sk 5, 38-39).

Pápež František minimalizuje úmysel a vplyv Summorum Pontificum v minulosti (zvýraznenie - autor článku): „Týmto oprávneným a veľkodušným gestom vyšiel pápež Benedikt v ústrety niekoľkým takto zmýšľajúcim skupinám ľudí a jednotlivcom, ktorí pociťujú nostalgiu a sami boli vzdialení od Cirkvi. Ide však iba o výnimku.“


(Práve takéto zmýšľanie však viedlo k nutnosti napísať Summorum Pontificum, ktoré je stále aktuálne!)

 

Kard. Sarah svojim bratom biskupom: „Chcel by som apelovať na duchovných pastierov a najmä na mojich bratov v biskupskej službe: títo ľudia, tieto spoločenstvá práve teraz najviac potrebujú našu otcovskú starostlivosť. Nesmieme dopustiť aby naše osobné preferencie alebo nedorozumenia z minulosti bránili ľuďom v prístupe k týmto starším liturgickým obradom. My, kňazi a biskupi, sme povolaní za vysluhovateľov a prostredníkov zmierenia a rozdávania svätého prijímania v Cirkvi všetkým veriacim v Krista, vrátane tých, ktorí túžia sláviť svätú omšu podľa staršej formy rímskeho obradu ...“

 

Dúfajme len, že tieto slová prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí si vezme k srdcu čo najviac biskupov a kňazov. V závere svojho prejavu sa kardinál Sarah ešte raz obrátil na všetkých, čo chcú tradičnú omšu zakázať a jasne povedal: „ ... usus antiquoir by mal byť úplne normálnou súčasťou života Cirkvi 21. storočia ...“

Isteže by mal, tak ako ňou bol vždy. 
 

DISKUSIA k článku