web3-francis-sampson-priest-army-u-s-army-pd.jpg

Bol to katolícky kňaz, ktorý zachránil vojaka Ryana

370
Milko Kostovič
AltKAT

Otec Francis Sampson, kaplán 101. výsadkovej, bol zajatý Nemcami a strávil čas vo väzenskom tábore.

Medzi tými vojakmi, ktorí pristáli za nemeckými líniami v Normandii 6. júna 1944, bol legendárny kaplán jednotky, o. Francis L. Sampson (1912-1996). Bol to on (a nie postava, ktorú hral Tom Hanks vo filme Zachráňte vojaka Ryana), ktorý bol o niekoľko dní neskôr poverený nájdením Fritza Nilanda, skutočného "vojaka Ryana", ktorý stratil troch bratov počas Dňa D. 

Otec Sampson - známy ako "otec Sam" - zoskočil na francúzske územie padákom. Po zoskoku sa najprv snažil zúfalo nájsť svoje modlitebné veci, ktoré stratil počas pristátia. Bolo to veľmi náročné vzhľadom na tmu, nepriateľskú paľbu, výbuchy, no podarilo sa mu to. 

Univerzálnosť Cirkvi v zákopoch

Jeho problémy sa tu samozrejme neskončili. V ten istý deň navštívil niekoľko zranených na farme a narazil na dvoch nemeckých vojakov. Chystali sa ho zastreliť, no v tom ho zachránil tretí nemecký vojak. Ten totiž ukázal svojim druhom medailu, ktorú otec Sam nosil na krku, a presvedčil ich, aby kňaza nezabili.

"Bolo dojemné zažiť univerzálnosť Cirkvi v ten deň," napísal o. Sam vo svojich pamätiach o tom, ako bol zachránený katolíckym bratom, ktorý mal byť jeho "nepriateľom". 

Pôsobivá homília

O niekoľko dní neskôr otec Sam celebroval omšu pred skupinou sestier v kostole, ktorý bol kompletne zbombardovaný. Iba dve steny zostali stáť, ale kríž a obrazy sv. Petra a sv. Pavla zostali neporušené. Každý to považoval za zázrak.

Pred týmito zrúcaninami predniesol otec Sam svoju kázeň tak stručne, ako si to diktát vojny vyžadoval:

Obraz nahého Galilejca visiaceho z kríža vždy inšpiroval k veľkej láske a zúrivej nenávisti. Nero sa snažil urobiť z kríža nenávistný obraz, keď na ňom ukrižoval kresťanov, vylial na nich decht a osvetlil Rím týmito horiacimi ľudskými krížmi. Julián Apostata povedal, že donúti svet, aby zabudol na Muža na kríži, ale vo svojej poslednej agónii musel uznať: "Zvíťazil si, Galilejský." Komunisti zakazujú jeho prítomnosť, pretože sa obávajú jeho moci proti svojim diabolským návrhom. Hitler sa pokúsil nahradiť obraz nášho požehnaného Pána na kríži s hlúpou svastikou. Invektívy, falošné filozofie, násilie a každý diabolský plán boli použité na vytrhnutie Krista z kríža a crucifixu z kostola. Napriek tomu, ako bomby, ktoré padli na túto kaplnku, oni tým dosiahli iba to, že kríž stojí čoraz pevnejšie. Obraz, ktorý milujeme, rastie v našom chápaní kvôli vážnosti nenávisti, ku ktorej dochádza u zlých ľudí. Každý z nás má tento posvätný obraz vyrazený vo svojej duši. Rovnako ako kaplnka, my sme tým Božím chrámom. A bez ohľadu na to, ako sme roztrhaní bombami tragédie, skúšky a útoku z vonku, obraz ukrižovaného zostáva, ak to tak chceme. Teraz na úpätí tohto kríža obnovme naše krstné sľuby. Sľubujme, že budeme navždy chrániť Jeho obraz v našich srdciach. 

Legendárny príbeh 

Otec Sampson bol zajatý Nemcami a strávil šesť mesiacov vo väzenskom tábore. Po prepustení sa vrátil na frontu s legendárnou 101. výsadkovou. Kniha Corneliusa Ryana Najdlhší deň z roku 1959, ktorá mapuje vylodenie v Normandii, často zmieňuje o. Sampsona. 

Sampson slúžil aj v Kórei a hoci už odišiel do dôchodku, tak bol v roku 1967 vymenovaný za vedúceho vojenských kaplánov, keďže nechcel prestať navštevovať svojich kolegov parašutistov vo Vietname.

Nasledujúci rok bude v znamení jeho stého výročia narodenia. Pri tejto príležitosti sa chystajú pocty pre muža, ktorý sa zapísal hlboko do dejín amerického vojenstva.  

 

 

DISKUSIA k článku