p12-communion.jpg

Prečo nekatolíci nemôžu dostať Sväté prijímanie

429
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Nemá žiaden zmysel, aby nekatolíci dostávali Sväté prijímanie. Tu je vysvetlenie

Jeremy Corbyn spôsobil poplach, keď (údajne) dostal Sväté prijímanie na pohrebe v katolíckom kostole napriek tomu, že nie je Katolík. 

Kritici ho obvinili z toho, že "značne nerešpektuje vieru" a uráža verných Katolíkov. 

Mnohí nekatolíci sú ale zmätení: v čom je problém? Prečo musí Katolícka cirkev vylučovať ľudí? Nemala by byť otvorenejšia? 

Pravdou je, že existujú veľmi dobré dôvody, prečo by nekatolíci nemali dostávať Sväté prijímanie. 

Prijímanie je prejavom viery

Cirkev bola vždy jasná v tom, že na omši sa chlieb a víno doslova stávajú Telom a Krvou Pána Ježiša Krista. Môžu mať naďalej vzhľad a chuť chleba a vína, no ide skutočne o zmenu. Keď náš Pán hovorí pri Poslednej večeri: "Toto je moje telo...", tak ho berieme za slovo. 

Ak niekto neverí, že Kristus je skutočne prítomný v Eucharistii, alebo je v stave vážneho hriechu, bolo by neúctivé (jemne povedané) prijať Jeho Telo a Krv.

Dôkaz, že ste súčasťou Cirkvi

Keď Katolík dostáva Prijímanie, dokazuje tým, že je súčasťou širšej katolíckej komunity - doslova "v spoločenstve" s Cirkvou. Nemalo by preto žiaden zmysel, aby nekatolíci dostali Prijímanie. 

Ako hovoria biskupi Anglicka a Walesu:

"Za normálnych okolností, keď ľudia dostávajú Sväté prijímanie na katolíckom celebrovaní omše, mali by povedať: "Sme v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, zjednotení s biskupom tejto miestnej komunity a s pápežom."

Nehodné Prijímanie je nebezpečné

Ďalším dôvodom, prečo nekatolíci nemôžu dostať Prijímanie, je pre ich vlastné dobro. Písmo varuje, čo sa stane, keď sa o to pokúsia ľudia, ktorí nie sú hodní prijať Kristovo Telo a Krv.

"Lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo. Preto je medzi vami mnoho slabých a nemocných, a mnohí odumierajú." (1 Kor 11:29-30)

Preto nekatolík, ktorý dostáva Prijímanie, ohrozuje svoje vlastné duchovné (a potenciálne fyzické) zdravie.

Mimoriadne okolnosti

Existujú veľmi zriedkavé prípady, keď nekatolíci môžu dostať Prijímanie, ale vzťahujú sa iba na pokrstených kresťanov v núdzových situáciách, ktorí preukážu, že skutočne veria cirkevnému učeniu.

Je nepravdepodobné, že by sa tieto podmienky vzťahovali na prípad Corbyna. 

Niet pochýb o tom, že Jeremy Corbyn mal dobré úmysly, keď dostal Prijímanie a urobil to skôr z naivity než zo zlomyseľnosti. Snáď sa z reakcie dozvie niečo nové o cirkevnom učení. 

Medzitým, ak chce dostať Prijímanie, je potrebná iba jedna vec, ktorú môže spraviť - stať sa Katolíkom.

 

 

DISKUSIA k článku