2017-08-31-Nicolosi_PSA.jpg

Dokumenty Dr. Josepha Nicolosiho dokazujú klamstvá a dezinformácie ´gay lobby´

290
Zuzana Smatanová
Kultúra života

V súčasnosti prebiehajú dva projekty, ktoré potrebujú publicitu a finančnú podporu, aby mohli napraviť škody, spôsobené gay lobby.

Gay lobby sa skvele darí v propagovaní a šírení lží a dezinformácií v súvislosti s LGBT agendou. Aj napriek náhlej a predčasnej smrti Dr. Josepha Nicolosiho, katolíka a priekopníka reparatívnej terapie, alebo možno práve kvôli nej, sa koalícia profesionálov a klientov z oblasti mentálneho zdravia, usiluje zachovať a chrániť jeho odkaz prostredníctvom dvoch projektov, ktorých cieľom je vzdelať verejnosť v oblasti skutočnej povahy homosexuality a transgenderizmu.

Fundingmorality.com, jedinečná alternatíva k sekulárnemu populizmu, založená na viere, hosťuje kampaň, sponzorovanú National Taskforce for Therapy Equality. Cieľom prvého projektu je vytvoriť sériu krátkych vysvetľujúcich animovaných videí, navrhnutých ako službu verejnosti na vyváženie dezinformácií, šírených LGBT aktivistami. Náplňou druhého projektu je dokument o Dr. Nicolosim, lídrovi v boji proti rozvratu v oblasti sexuality.

Wikipedia pri hesle gender dysphoria (rodový zmätok) šíri mylné informácie tvrdiac, že „pokusy o liečenie GID (gender identity disorder – porucha rodovej identity) zmenením pacientovej rodovej identity tak, aby odzrkadľovala jeho skutočný rod pri narodení, sa ukázali ako neefektívne. Účinnou môže byť liečba psychoterapiou, terapiou hormonálnej náhrady a chirurgickou zmenou pohlavia."

Keď v roku 2011 schválili používanie blokátorov puberty a hormónov pri ´zámene´ pohlaví, prezidentka Amerického kolégia pediatrov (ACP) Michelle Cretellaová sa vyjadrila, že ju to zdesilo. Za celé kolégium vydala o tom aj prehlásenie do tlače pod názvom Chemická kastrácia nie je pre deti to najlepšie, kde sa o celej situácii vyjadrila, že ide o obyčajné zneužívanie detí.  

Animované videá sú vytvorené tak, aby upozorňovali široké vekové spektrum ľudí, najmä však mladšie generácie, že práve ony majú byť hlavným cieľom LGBT propagandy. Odhaľujú príčiny homosexuality; čo znamená zmena v sexuálnej orientácii a ako pri nej postupovať. Ide zjavne o jedinú príležitosť, pri ktorej bolo mladým ľuďom povedané, že ich príťažlivosť k rovnakému pohlaviu v danom čase neurčuje definitívne kým sú. 

 

Nicolosi_Joseph

 

Najdôležitejšie však je, že videá poukazujú na rozdiel medzi tzv. „conversion therapy“ (terapia zmenou) a reparatívnou terapiou (nápravou). Veľa krajín sa usiluje schvaľovať zákony, zakazujúce terapiu maloletých a dospelých, ktorí sa chcú zbaviť príťažlivosti k rovnakému pohlaviu, ktorú pociťujú; zákony, ktoré klamú, že prevenciou ďalšieho zneužívania detí v tomto smere je poskytnúť im terapiu, ktorá sa aplikuje po homosexuálnom pohlavnom zneužití.

Nicolosiho manželka Linda konštatuje: „Psychologická profesia stráca svoju intelektuálnu integritu.“ Na príkladoch propagovania chirurgickej zmeny pohlavia ako „legitímnej formy liečby“ a opovrhovania akoukoľvek „tradičnou a prirodzenou liečbou“ poukazuje na to, že „aktivisti LGBT už majú v psychologickej profesii väčšinu a taký vplyv a postavenie, že sa im nikto neodváži stavať na odpor“. Nicolosi im však „vytrvalo odporoval“. Dokumentárny videoprojekt o Fundingmorality.com ukazuje akým spôsobom Nicolosi pracoval, že dokázal účinne pomôcť tisíckam mužov.

Jedným z nich je aj David DeJiacomo, bývalý homosexuál, ktorý žil dlho v hriechu. V spolupráci s katolíckymi kňazmi a terapeutom, ovládajúcim reparatívnu metódu dr. Nicolosiho, prekonal DeJiacomo svoju neželanú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, a stal sa „mužom, ktorý žije svoj život v bázni pred Bohom a v súlade s biblickými princípmi.“

V marcovom interview pre Church Militant DeJiacomo uviedol: „Uveril som, že som sa takým narodil a že sa s tým nedá nič robiť. Ale teraz by som im rád povedal, že ja som živým dôkazom toho, že to je lož. Môžete sa z toho dostať. Dá sa to.“

Dr. Nicolosi aj naďalej ovplyvňuje svojou prácou terapeutov a jeho dokument presne ilustruje čo reparatívna terapia je a uisťuje, že tieto jeho metódy sa budú používať aj naďalej a budú pomáhať ľuďom prekonávať ich zápas s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu a žiť životom, akým chcú v skutočnosti žiť.

Veda vyvracia teóriu, že „človek sa homosexuálom rodí a nedá sa na tom už nič zmeniť“. Proti tejto  dezinformácii, šírenej aktivistami LGBT, sa treba zásadne postaviť. Tisícky profesionálov v oblasti mentálneho zdravia a ich klienti vzájomne spolupracujú na zostavovaní sťažnosti, ktorú posielajú na Federal Trade Commission, v ktorej dokumentujú nehorázne a hanebné lži o reparatívnej terapii. Robia to v úsilí o zastavenie legislatívneho nátlaku na zákaz tejto terapie.

 

DISKUSIA k článku