H129_Devil.jpg

Kacíri vykonali zázraky s pomocou Diabla

457
Milko Kostovič
AltKAT

Caesar z Heisterbachu

Caesar z Heisterbachu (1180-1250) bol majster novicov a prior v kláštore v Heisterbachu. Jeho Dialóg bol jedným z najbežnejších zdrojov príbehov z kázaní. Cieľom týchto kazateľských príbehov bolo vzbudiť záujem a vyjadriť morálne pravdy.

Tu odhaľuje zlo, ktoré zažívame často aj v dnešných dňoch: falošní vizionári,  ktorí predstierajú veľké znamenia a zázraky, ale šíria zlé doktríny a herézy. 

Dvaja muži, jednoducho oblečení, no nie bezúhonní, nie ovce, ale draví vlci, prišli do Besançonu a predstierali najväčšiu zbožnosť. Boli bledí a chudí, chodili bosí a dennodenne hladovali; navyše nevynechali ani jednu rannú omšu v katedrále, ani neprijali nič od nikoho okrem trochu jedla. 

Keď takýmto pokrytectvom začali priťahovať pozornosť každého, začali chrliť svoj skrytý jed a kázať nové a neslýchané herézy. Aby ľudia uverili ich učeniu, rozsypali jedlo na chodník a potom tade prešli bez toho, aby zanechali stopu. Podobne chodili po vode a nemohli sa ponoriť. Tiež mali postavené malé chatrče a keď do nich vošli a podpálili ich, vyšli von bez zranenia. Po tom všetkom povedali ľuďom: "Ak neveríte naším slovám, verte našim zázrakom." 

Keď sa o tom dozvedeli biskup a duchovenstvo, boli rozladení. A keď sa chceli postaviť na odpor voči týmto mužom, potvrdzujúc, že sú kacíri a služobníci Diabla, len ťažko unikli ukameňovaniu. 

Náš biskup bol dobrý a učený človek a rodák z našej provincie. Náš starý mních Conrad, ktorý mi povedal tieto skutočnosti a ktorý sa vtedy nachádzal v meste, ho dobre poznal. 

Biskup, ktorý videl, že jeho slová nemajú žiadny úžitok a že jeho zverenci boli odvrátení od katolíckej viery prostredníctvom agentov Diabla, povolal istého pisára, ktorý sa veľmi dobre vyznal v nekromancii. 

preaching people

Ľudia boli okúzlení novými kazateľmi

Biskup mu povedal: "Istí muži v mojom meste robia to a to (opisujúc ich skutky). Žiadam vás, aby ste sa od Diabla dozvedeli, kto sú, prostredníctvom vášho umenia, odkiaľ prichádzajú, a akými prostriedkami dosahujú tieto nádherné zázraky. Pretože je nemožné, aby robili zázraky skrze božskú inšpiráciu, keď ich učenie je v takom rozpore s Bohom." 

Pisár povedal: "Môj Pane, dávno som sa vzdal toho umenia."

Biskup odpovedal: "Vidíte jasne, v akých ťažkostiach sa nachádzam. Musím buď súhlasiť s ich učením, alebo sa nechať ukameňovať. Preto vám prikazujem, pre odpustenie vašich hriechov, aby ste ma v tejto záležitosti poslúchli." 

Pisár uposlúchol biskupa a privolal Diabla a keď sa ho opýtal, prečo ho privolal, pisár odpovedal: "Je mi ľúto, že som vás opustil. A pretože chcem byť v budúcnosti viac poslušný než v minulosti, žiadam vás, aby ste mi povedali, kto sú títo ľudia, čo učia a akým spôsobom robia také veľké zázraky."

Diabol reagoval: "Sú moji a ja som ich poslal. Kážu to, čo som im vložil do úst." 

Pisár odpovedal: "Ako to, že nemôžu byť zranení, utopení vo vode, alebo spálení ohňom?"

diabol

Diabol znova reagoval: "Majú pod svojimi ramenami, zošité medzi pokožkou a mäsom, moje zmluvy, v ktorých ma uctievajú. Z toho vyplýva, že činia také zázraky a nikto ich nemôže zraniť."

Potom sa spýtal pisár: "Čo ak by im ich niekto zobral?"

Diabol odpovedal: "Potom by boli slabí, podobne ako ostatní ľudia." 

Pisár, keď počul tieto slová, poďakoval Diablovi a povedal: "Teraz choďte, a vráťte sa, keď vás privolám." 

Následne odišiel za biskupom a oznámil mu tieto veci.

Biskup, plný veľkej radosti, povolal všetkých ľudí mesta na vhodné miesto a povedal: "Ja som váš pastier, vy ste moje ovečky. Ak títo ľudia, ako hovoríte, potvrdia svoje učenie znameniami, budem ich s vami nasledovať. Ak nie, je vhodné, aby boli potrestaní a aby ste sa kajúcne vrátili k viere vašich otcov." Ľud odpovedal: "Videli sme mnohé znamenia."

Biskup odpovedal: "Ale ja som ich nevidel." A navrhol, aby sa kacíri predviedli a demonštrovali svoje obdivuhodné diela. 

Ľudí plán potešil. Heretici boli predvolaní. Uprostred mesta sa zapálil oheň. Než do neho kacíri vkročili, boli tajne predvolaní k biskupovi. Ten im povedal: "Chcem vidieť, či máte na svojich telách nejaké diabolské veci." 

Keď to počuli, rýchlo sa vyzliekli a povedali s veľkou sebadôverou: "Starostlivo prehľadajte naše telá a odevy."

Vojaci, podľa pokynov biskupa, zodvihli ich ruky a všimli si pod ramenami jazvy, ktoré boli zahojené. Následne ich otvorili a vytiahli z nich malé zvitky, ktoré boli zašité. 

Po tom predišiel biskup s kacírmi pred ľudí a prikázal hlasno: "Teraz vkročia vaši proroci do ohňa a ak nebudú zranení, uverím v nich." 

Zúfalí muži sa triasli a povedali: "Teraz to už nedokážeme." 

Potom biskup povedal ľudu o zle, ktoré odhalili a ukázal im zmluvy. Následne začali všetci zúriť a uvrhli diablových služobníkov do ohňa, aby mohli byť s Diablom mučení vo večných plameňoch.

A preto, skrze milosť Boha a horlivosť biskupa, rastúce kacírstvo zhaslo a skazení ľudia boli očistení pokáním.

 

 

DISKUSIA k článku