H007_THEO0HILUS_002.jpg

Príbehy a legendy stredoveku - Teofilus

280
Milko Kostovič
AltKAT

Teofilus bol muž, ktorý predal svoju dušu Diablovi. Zdá sa, že nebol prvý a určite nie posledný. Podpísal zmluvu s Diablom svojou vlastnou krvou, aby si udržal svoju pozíciu v sicílskej diecéze [celý príbeh nižšie]. Po mnohých rokoch sa Teofilus začal báť svojej smrti. Dotknutý milosťou činil pokánie a požiadal Pannu Máriu, aby ho vyslobodila zo zmluvy. 

Napriek strašnému hriechu, ktorého sa dopustil, sa mu Panna Mária zjavila a prisľúbila, že sa za neho prihovorí u Boha. Stála pred Diablom, ktorý mu hrozil mečom, vzala mu zmluvu z jeho rúk a oslobodila Teofila. Toto zjavenie sa stalo slávnym a bolo zvečnené v kamennej soche na transeptálnom portáli katedrály Notre Dame.

Ústrednou témou tohto príbehu je veľmi krásna myšlienka, ktorú sa darí stredovekým príbehom zdôrazňovať: Neobmedzené milosrdenstvo Panny Márie. Ona načúva aj tým najmenším prosbám a reaguje na každý prejav synovskej zbožnosti a robí mimoriadne veci.

Takéto udalosti sa opakovali pred očami celého kresťanstva po celé stáročia, aby sme si v našich mysliach naplno uvedomili, že aj v tej najhoršej situácii vždy nájdeme pomoc a riešenie, ak sa modlíme k Panne Márii. Kvôli tomu kým je sa môžeme na ňu obrátiť aj pri tých najzúfalejších situáciách. 

Svätý Bernard to v Pamätiach dôrazne potvrdzuje: 

"Pamätaj, ó, milostivá Panna Mária, že nikto, kto u teba hľadal ochranu, prosil o tvoju pomoc alebo prosil o tvoj príhovor, nezostal bez pomoci."

Teofilov príbeh je ilustráciou týchto pamätí. Je to dôkaz, že Panna Mária načúva aj tomu najzúfalejšiemu človeku v takmer beznádejnej situácii. 

V tejto epizóde vidíme aj iný aspekt sakrálnej osobnosti Panny Márie - jej svätú nenávisť. K Diablovi pristúpila so svojou nenávisťou voči nemu. Je to ona, ktorá rozbíja hlavu hadovi. Nenávidí Diabla, hriech a zlo. Je to jej svätá neústupnosť.

V panenstve je neústupnosť. V neústupnosti je panenstvo. Panenstvo nikdy toleruje nečistotu; a neústupnosť je špeciálna forma panenstva proti liberalizmu. Nekompromisný človek je ten, ktorý odmieta akékoľvek ústupky liberalizmu, to znamená, ústupky voči revolúcii. Takže medzi panenstvom a neústupnosťou sú hlboké a tajomné harmónie. Panna Mária je panna, pretože je neústupná a je neústupná, pretože je panna. Táto harmónia existuje v dokonalosti v Panne Márii.

Sochár, ktorý reprodukoval príbeh Teofila, mal veľký talent, pretože scény sú skutočne expresívne. Poďme analyzovať len tú rozhodujúcu, pri ktorej si Panna Mária vynucuje návrat dokumentu, vďaka ktorému Diabol získava dušu Teofila. 

Diabol je dobre znázornený ako strašidelný tvor. Jeho ruka má iba tri krátke zavalité prsty s ostrými pazúrmi. Prsty vyzerajú ako amputované a z ostatkov vystupujú tri pazúry. Zdá sa, že nemá zápästie. Na zápästí dochádza k plynulému prechodu medzi ramenom a rukou, čo zvyšuje pohyblivosť rúk. Na tejto soche Diabol nemá žiadne zápästie; prvým kĺbom sa zdá byť lakeť. Z tohto obrazu sa to nedá stopercentne určiť, ale z ostatných sôch môžeme vidieť, že jeho dolné končatiny končia na drápovitých pazúroch. Je to strašidelné. 

fotka

Jeho trup je groteskný s vyčnievajúcimi rebrami, ktoré pokračujú pozdĺž jeho chrbta a tvoria hrubé záhyby. Koža na jeho tele vyzerá ako nosorožia. Jeho ústa sú obrovské, otvorené v prejave sarkazmu a zúfalstva. Pohľad, poloha hlavy a póza tela, skoro na kolenách, sú v podobnom duchu: zmes zbabelosti, pätolizačstva a frašky. Nič nie je na jeho postoji chvályhodné, všetko je ohavné. Uši sú neprimerané voči tvári, malé oči s hlbokou vráskou, ktorá začína na vonkajšom rohu. Jeden by povedal, že špinavé slzy zúfalstva plynú večne z očí Diabla v tejto vráske. Na hlave ma tiež smiešny drdol. 

Vidíme, že ruka Panny Márie drží zmluvný dokument, ktorý Diablovi prikázala vrátiť. Toto obludné, statné stvorenie ju musí poslúchať, pretože je úplne podriadené jej ríši. A napriek tomu, že je krehká panna, má nad ním úplnú dominanciu. 

Postoj Panny Márie k Diablovi môžeme vnímať hlavne v pohybe jej hornej časti hrudníka. Napríklad dva zatvorené prsty na ľavej ruke vytvárajú dojem, že je z neho znechutená; spôsob, akým sa chopí meča, znázorňuje, že sa ho rozhodla potrestať. Jej fyziognómia je nemilosrdná - čo je vzácnosť u sôch Panny Márie. Drží meč nad Diablom s jasným úmyslom ho zabiť, ak by bol smrteľný. Je to meč neústupnosti, meč materskej ochrany pred obludou, ktorá zviedla jej syna z cesty. Pristupuje smerom k Diablovi a vynucuje si jeho ústup; je pred ňou impotentný. 

Zatiaľ čo tvár Panny Márie pôsobí neoblomne, tá Teofilova je zasa pokojná. Je vystrašený, ale dôveruje. Je oblečený ako mních v roztrhanom habite, ktorý sa mohol časom vynosiť alebo to spôsobili Diablove pazúry, keď sa ho snažil zadržať. Bola to Panna Mária, ktorá zmiernila Teofilov strach. Je to tá, ktorá prináša pokoj duše. Tonzurovaný ako mních, Teofilus je v pozícii modlitby a Panna Mária je medzi ním a Diablom a bráni ho.

Na hlave má Panna Mária korunu, ktorá naznačuje, že je Kráľovná, najvyššia hodnostárka Neba. Taktiež má svätožiaru svätosti, aby vyjadrila, že je Najsvätejšou Božou Matkou.

Táto socha má mimoriadnu históriu a dynamiku. Zásadne sa odlišuje od klasických sôch, kde vidíme výrazne osoby so vzhľadom účastníkov súťaže krásy. Stredoveké sochárstvo je živé, skutočné a predstavuje najušľachtilejšie ľudské sentimenty - materskú lásku, túžbu po nebesiach, strach z pekla - a to najhoršie, predaj duše Diablovi výmenou za výhody. Dokonca aj Diabol je prezentovaný vo forme podobnej ľudskej bytosti, aby divák lepšie pochopil scénu. Je to dobrý príklad sýteho, energického života stredoveku.

Socha nám poskytuje prvok pre meditáciu a modlitbu.

Je to perfektná socha. 

socha

Teofilov zázrak

Zo Zlatej legendy od Jacobusa de Voragine

Na Sicílii v roku 537, ako to vieme zo správy Fulberta z Chartres, žil muž s menom Teofilus, ktorý slúžil biskupovi ako jeho správca. Teofilus bol taký schopný správca, že keď biskup zomrel, celá populácia ho uznala za hodného episkopátu. Bol však spokojný s tým, že zostal ako správca a uprednostnil, aby bol niekto iný vysvätený za biskupa. 

Po čase sa však nový biskup zbavil Teofila, ktorý musel neochotne opustiť svoj úrad. Teofilus upadol do takého zúfalstva, že s cieľom získať späť svoju čestnú pozíciu požiadal o radu židovského čarodejníka.

Čarodejník privolal Diabla, ktorý okamžite prišiel. Následne sa Teofilus pod démonovým velením vzdal Krista a jeho Matky, odmietol katolícku vieru, svojou krvou napísal vyhlásenie o zrieknutí sa, podpísal a zapečatil rukopis. Potom ho dal Diablovi, čím sa zaviazal, že mu bude slúžiť. Nasledujúci deň získal Teofilus vďaka Diablovej manipulácii späť priazeň biskupa a úrad. 

Časom sa však úbohý muž spamätal a ľutoval, čo urobil. So všetkou oddanosťou svojho srdca sa obrátil na slávnu Pannu. V určitom okamihu sa mu zjavila Blahoslavená Mária, prísne ho pokarhala za jeho bezbožnosť, nariadila mu, aby sa vzdal Diabla, a priviedla ho k tomu, aby vyznal svoju vieru v ňu a v Krista, Božieho Syna a v celú katolícku náuku.

Vďaka nej sa tak dostal späť do jej priazne a priazne jej syna. Na znamenie odpustenia sa mu opätovne ukázala a vrátila mu rukopis, ktorý dal Diablovi, na jeho hruď, aby sa nebál, že by mohol byť v službe Diabla a že prostredníctvom jej zásahu bol opäť voľný. 

Po získaní tohto daru bol Teofilus naplnený radosťou. Navštívil biskupa a okolité obyvateľstvo, aby podrobne vysvetlil uvedené udalosti. Všetci boli naplnení obdivom a chválili slávnu Pannu, a Teofilus, o tri dni neskôr, zaspal v pokoji Pána.

 

 

DISKUSIA k článku