Transgender-story-time-at-day-camp-Associated-Press.jpg

Vystrašení rodičia: Deti v škôlke „plakali a boli šokované“ z knihy o transsexuáloch, ktorú im čítala učiteľka

24.08.2017USA
661 8 6
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Rodičia škôlkarov z Kalifornie sú vystrašení po tom, čo učiteľka čítala deťom v triede knihu o transsexualite bez toho, aby upovedomila o tom rodičov.

Dcéra sa vrátila domov, plakala a strachovala sa. Bála sa, že sa môže stať chlapcom,“ povedal rodič škôlkarky v Rocklin Academy.

Miestna pobočka CBS oznamuje: „Títo rodičia sa v školskom okrsku cítia zradení, pretože neboli o tom oboznámení,uviedla Karen England z inštitútu Capitol Resource na stretnutí školskej rady tento týždeň. „Škôlkari sa vrátili domov veľmi zmätení a pýtali sa, či si môžu vybrať svoje pohlavie a či sú alebo nie sú skutočne chlapec alebo dievča.

Podľa správ knihu dostala učiteľka od pohlavne zmäteného dieťaťa. Rodičia tvrdili, že tá istá učiteľka počas hodiny „zmenila oblečenie a odhalila jej skutočné pohlavie.“

Rodičia vyjadrili, že sa cítia zradení, že neboli predčasne upovedomení o tom, že čiteľka v materskej škôlke čítala so svojimi škôlkarmi dve knihy o transsexuálnom prejave, medzi ktoré patrí aj I Am Jazz, ktoré jej údajne dala učiteľka zo škôlky, ktorá je uprostred premeny pohlavia. Spoluautor knihy bol Jazz Jennings, pubertiak, ktorý sa narodil ako chlapec, ale dovolili mu zmeniť sa na dievča.

Je to naozaj o tom, že sme informovaní a zapojení a dávajú nám možnosť výberu a práva na to, čo sa našim deťom prezentuje a v akom veku,“ povedal rodič Chelsea McQuistan.

Som na mojich škôlkaroch taká hrdá, že som nikdy nemala v úmysle ublížiť nikomu, ale pomôcť im v ťažkej situácii,“ povedala učiteľka materskej školy počas stretnutia, ktorá podľa správ získala od svojich kolegov podporu v tom, že je potrebné učiť študentov o rôznorodosti.

Keď sa vydáme smerom k zakázaným knihám alebo knižným zoznamom, alebo k selektívnej literatúre - ktorá by sa mala čítať len v učebni alebo mimo nej, myslím si, že je to veľmi nebezpečný smer, ktorým ísť,“ povedala učiteľka siedmej triedy Kelly Bryson.

Vo vyhlásení počas zasadnutia správnej rady povedala: „Ako minulý týždeň oznámil v správe  dozorný pracovník Robin Stout, zamestnanci budú zapájať rodičov a učiteľov do diskusií o tom, ako budú materiály mimo nášho učebného plánu riešiť v budúcnosti.“

Rada plánuje zaradiť túto záležitosť do programu septembrovej schôdze.

V máji 2015 roku sa podobná udalosť vyskytla v Kittery Point, Maine, keď sa pracovníci štátnej školy ospravedlnili rodičom detí v materskej škole v tretej triede za to, že im neoznámili predtým, než ich deti boli vystavené knihe I Am Jazz počas hodiny o tolerancii a prijatí.

Vynútená rodová ideológia, ktorú skupiny LGBT obhajujú, tvrdí, že biologické pohlavie je podriadené samovyhlásenému „pohlaviu“ a snaží sa podkopať vedecko-občianske pochopenie, že existujú dve biologické pohlavia - mužské a ženské.

Väčšina ľudí má zmysel pre ich rodovú identitu vo veku 3 alebo 4 rokov,“ povedal pre FOX40 Jo Michael, legislatívny manažér spoločnosti Equality California a transsexuál. „Je dôležité poznamenať, že ostatní študenti skutočne potrebujú mať túto príležitosť zapojiť sa a počuť to od transsexuálneho študenta.

Viac lekárov a odborníkov v oblasti výskumu upozorňuje na vážne problémy súvisiace s fenoménom, v ktorom mediálny humbuk a politická diskusia zatieňujú aktuálne otázky o zdraví a psychologickom blahe detí. Obavy týkajúce sa zastavenia puberty pomocou liekov, ktoré sa často používajú na oddialenie vývoja detí na dospelého človeka, ich môžu sterilizovať ešte skôr, ako pochopia, ako hlboké biologické vplyvy puberty zmenia ich pocity o vznikajúce dospelé mužské alebo ženské telo.

Výskumníci Paul Hruz, Lawrence Mayer a Paul McHugh uverejnili problém v novinách s názvom “Growing Pains,” publikovanom v New Atlantis.

Autori píšu:

Existuje mimoriadne málo vedeckého porozumenia dôležitých otázok, ktoré sú základom diskusií o rodovej identite - napríklad existuje veľmi málo vedeckých dôkazov, ktoré vysvetľujú, prečo sa niektorí ľudia identifikujú ako opačné pohlavie alebo prečo detské prejavy iného pohlavia identifikácie pretrvávajú u niektorých jednotlivcov, a u ostatných nie. Bez ohľadu na obmedzené údaje však lekári a poskytovatelia služieb duševného zdravia dospeli k mnohým metódam liečby pre deti, dospievajúcich a dospelých s rodovou dysfóriou.

(Rodová rozlada alebo rodová dysfória (z angl. gender dysphoria) označuje negatívne pocity plynúce z neuznania rodovej identity a nemožnosti ju vyjadriť)

Výskumníci skúmajú použitie potlačenia alebo zastavenia puberty, pri ktorom je dieťa alebo mladistvý dospievajúci s rodovou dysforiou liečený hormónmi, ktoré zabraňujú normálnemu priebehu puberty.

Pre rodičov detí s rodovou dysfóriou môže byť potlačovanie puberty veľmi lákavé,“ poznamenali. „Zdá sa, že by mohlo ponúknuť lekárske riešenie pre očakávaný zmätok, úzkosť a bolesť tým, že zabráni vývoju najnápadnejších znakov biologického pohlavia svojich detí.“

Napriek tomu autori vyvodzujú vedecké dôkazy o potlačovaní puberty, pretože liečba pre rodovú dysfóriu je príliš „krehká“ a „je založená skôr na subjektívnych úsudkov lekárov ako na dôkladnom empirickom dôkaze.

Varujú, že: „V tomto zmysle je to stále experimentálne - napriek tomu je to experiment, ktorý sa uskutočňuje nekontrolovaným a nesystematickým spôsobom.

Podľa Associated Press matka malého Jenningsa - spoluautora I am Jazz - priznala to isté a súhlasila s tým, že hormonálna liečba je „experimentálny nezmysel“. Povedala: „Je to ako by som sa zahrávala s telom môjho dieťaťa“.

Jazz si začal zastavovať hormóny, keď mal 11 rokov, aby „odvrátil mužskú pubertu“ a nasledujúci rok začal liečbu estrogénom.

Bola som dievča uviaznuté v chlapčenom tele,“ povedal Jazz Jennings pred dvoma rokmi, keď prišiel na svoju televíznu show TLC a podpísal dohodu s Johnson & Johnson, aby bola tvárou kampane #SeeTheRealMe (viď moje pravé ja) pre Clean and Clear produkty starostlivosti o pleť.

Podobné články

DISKUSIA k článku