78190.jpg

´Je žena človekom?´

303
Zuzana Smatanová
AltKAT

Vo Svätom Písme sa píše ako Boh neustále bráni dôstojnosť ženy proti sexuálnemu násiliu a iným formám zneužívania.

´Je žena človekom?´ Túto otázku kladie spisovateľka Dorothy Sayersová v sérii esejí, ktoré publikovala začiatkom 20. storočia. Mnohým ľuďom znie dnes táto otázka absurdne – pochopiteľne že žena je človekom! A predsa, neľudské zaobchádzanie so ženami je prítomné v celých dejinách ľudstva. Z nedávnej histórie, v 18. a 19. storočí išlo napríklad o predávanie žien ako manželiek, avšak aj niektoré dnešné zlozvyky sú v tomto smere desivé; v istých častiach Nepálu ženy, ktoré majú menštruáciu, vykazujú z domu do vonkajšieho prístrešku kde sú také drsné podmienky, že by v nich sotva prežilo aj zviera. Každý jeden študent histórie vie, že Sayersovej otázka sa hodí na takmer každú kultúru v dejinách, ako aj na dnešnú dobu. 

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27).

Už z úvodných stránok Biblie sa dozvedáme, že žena bola stvorená na Boží obraz (stvorenie na Boží obraz je rozhodujúca deliaca čiara medzi človekom a zvieraťom). Po páde do hriechu nám však dejiny ľudstva, a zvlášť Božieho ľudu, poskytujú množstvo príležitostí túto otázku dôkladnejšie preskúmať – či už išlo o zneužitie slúžky Agar v Gn 16, o znásilnenie Jakubovej dcéry Diny v Gn 34, či o hrozný osud vedľajšej ženy levitu z Knihy Sudcov 19, ako aj mnohé iné – a ponúkajú nám ukážky správania sa padlého ľudstva, ktoré ženy odjakživa pokladá za ľahko nahraditeľné sexuálne objekty, určené na krátkodobé využitie.

Boh dovoľuje, aby sa takéto sexuálne násilie zaznamenalo v Písme nie preto, aby sa glorifikovalo, ale preto, aby poukázalo na hrozné a skazonosné podmienky v akých sa ocitne ľudstvo, keď sa vzdiali od Boha. Kniha Sudcov veľmi jasne odzrkadľuje konanie ľudí, ktorí „robia čo je správne v ich očiach“, na rozdiel od toho, čo je správne podľa Božieho zákona. Boh nedovolil svojmu ľudu aby ignoroval svoju hriešnosť a nikdy nezľahčoval jej škodlivé následky na tých najslabších a najzraniteľnejších v spoločnosti.

Biblia je v tomto prípade nekompromisná – Boh má v nenávisti neľudské zaobchádzanie so ženami. Tie, čo prežili na sebe sexuálne násilie, už vedia, že Boh to vidí ...   

 

DISKUSIA k článku