web3-mary-joespeh-staues-nheyob-cc.jpg

Prečo je v kostoloch Mária naľavo a Jozef napravo?

380
Milko Kostovič
AltKAT

V mnohých kostoloch v Spojených štátoch nájdete takéto usporiadanie sôch. Prečo je tomu tak? 

Pri vstupe do katolíckeho kostola v Spojených štátoch (a na iných miestach sveta) je veľmi obvyklé vidieť sochu Panny Márie na ľavej strane oltára a sochu sv. Jozefa vpravo.

Možno ste si to doteraz nevšimli, ale teraz, keď sme vás na to upozornili, to uvidíte všade. 

Toto umiestnenie vlastne nie je vecou náhody. 

Je pravdou, že neexistujú žiadne špecifické normy alebo pravidlá týkajúce sa umiestňovania sôch - Všeobecné smernice rímskeho misála iba konštatujú, že "treba dávať pozor, aby jednak ich počet nebol neprimeraný, jednak, aby boli rozložené v určitom poriadku a aby neodvádzali pozornosť veriacich od samého slávenia. Obraz jedného a toho istého svätého nech je zvyčajne len jeden" (VSRM, 318). 

V minulosti bolo zvykom umiestniť sochu svätého patróna farnosti do stredu kostola, nad modlitebňu, ale táto tradícia sa nedávno vytratila v prospech kríža v strede. 

Pokiaľ ide o umiestnenie Márie, je zvyčajne naľavo vzhľadom na fakt, že je po Ježišovej pravici z "jeho pohľadu" - z pohľadu toho, kto sa pozerá zo svätyne. 

Je to v súlade so židovskou tradíciou, podľa ktorej má Kráľovská matka sedieť po pravej strane Kráľa. Ako sa píše v 1. knihe kráľov: "Keď prišla Batšeba ku kráľovi Šalamúnovi prihovoriť sa za Adóniju, kráľ ju uvítal a poklonil sa jej. Potom sa posadil na trón a ponúkol kreslo kráľovskej matke, takže mu sedela po pravici" (1 Kráľov 2:19).

Pápež Pius X potvrdzuje túto tradíciu v Ad Diem Illum Laetissimum vyhlásením "Mária sedí po pravej strane svojho Syna".

Ďalším vysvetlením je skutočnosť, že ľavá strana kostola bola známa ako "epištolná strana" kostola a Mária je biblicky vnímaná ako "Nová Eva" s jej kľúčovou úlohou v histórii spásy.

Vo východných kostoloch sa ikona Matky Božej taktiež nachádza na ľavej strane ikonostázy, ktorá oddeľuje svätyňu od lode kostola. Jeden komentár vysvetľuje, ako: "Matka Božia drží malého Krista a predstavuje začiatok našej spásy."

Prítomnosť sv. Jozefa na pravej strane je potom vnímaná vo svetle privilegovanej úlohy Márie. (Často sa tiež stáva, že namiesto sv. Jozefa sa tam nachádza iný svätý).

Avšak, ak je obraz "posvätného srdca" umiestnený na "strane Márie", potom je socha Márie umiestnená na "strane Jozefovej", keďže má menej významnú pozíciu ako jej Syn.

Kedysi v Cirkvi existovala aj tradícia segregácie pohlaví, umiestňovania žien a detí na jednej strane a mužov na druhej strane kostola. To môže byť dôvod, prečo niektoré kostoly majú všetky svätice na jednej strane a svätcov na druhej. 

Takže aj napriek tomu, že neexistuje žiadne presné pravidlo, ľavo-pravé tradičné umiestnenie sa vyvíjalo v priebehu času na základe biblických textov a rôznych kultúrnych tradícií.

 

 

DISKUSIA k článku