CardinalSarah.jpg

Vatikánsky šéf liturgie naliehavo vyzýva k ´revolte´ na obranu tradičných hodnôt rodiny

765
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Tvárou v tvár gender ideológii a zámernému metodickému plánu ako zničiť tradičnú rodinu „musí v srdci každej rodiny, každého kresťana, každého človeka dobrej vôle povstať Vendée!“ (Vendée – región v západnom Francúzsku, takmer úplne vyhladený počas Francúzskej revolúcie)

S touto naliehavou výzvou sa na nás obracia kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, a žiada, aby sme „povstali“ proti novým klamstvám pokračujúcej revolty voči Božiemu zákonu. Jeho výzva modliť sa a konať odznela počas homílie pri sv. omši v auguste v historickom tematickom parku Puy-du Fou, ktorý sa nachádza v srdci regiónu Vendée. Vendée je región v západnom Francúzsku, kde počas ´vlády teroru´ (Terreur) v rokoch 1793 až 1794 nútili vodcovia francúzskej revolúcie obyčajných mužov slúžiť v revolučnej armáde a žiadali od katolíckych kňazov aby prisahali vernosť občianskej ústave a aby odmietli poslušnosť pápežovi.

Pre veriacich roľníkov z oblasti Vendée, na ktorých „posolstvo“ sv. Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu, ktorý bol u nich vtedy pred 80 rokmi, zanechalo hlboký dojem, boli tieto požiadavky nepredstaviteľné a neprijateľné. Tlačili na mnohých šľachticov svojej provincie, aby ich viedli vo vojne proti novej ´republike´; odvážne bojovali „za Boha a Kráľa“ v nerovnom boji, ktorý vyvrcholil absolútnou genocídou celého Vendée. Výbor verejnej bezpečnosti – revolučná vláda v Paríži na čele s Maxmilianom Robespierrom – výslovne nariadil, aby každý muž, žena a dieťa z tejto provincie boli zabití, ich domy a dediny zničené a pôda v celej provincii vypálená. Realitu tejto kompletnej genocídy, ktorá bola v skutočnosti zakladajúcim aktom francúzskej revolúcie, dlho odmietala francúzska politika a negovali ju aj historické knihy. Porážka a likvidácia Vendée viedla k postupnému zabúdaniu na to čo sa stalo, alebo ako historik a odborník na Vendée Reynald Secher poznamenáva, viedla k „memoricíde“ (vymazaniu z pamäte).

Návšteva kardinála Saraha v diecéze Luçon vo Vendée, ktorá pred dvoma rokmi oslávila 700 rokov od svojho založenia, by nebola úplná, keby nenavštívil tematický park Puy-du-Fou, kde Philippe de Villiers, bývalý prezidentský kandidát a podnikateľ – idealista, vytvoril pred 40 rokmi originálnu „zvukovú a svetelnú šou“, pri ktorej prezentoval históriu zničeného zámku formou živého filmového predstavenia. O 40 rokov neskôr sa toto predstavenie zmenilo na veľkolepé fyzické sprítomnenie histórie Vendée, v ktorom niekoľkokrát do týždňa v letných mesiacoch účinkuje niekoľko tisíc dobrovoľníkov a uctievajú si tak pamiatku ´vendéenčanov´, najmä ich predkov, ktorí bojovali v povstaní „za Boha a Kráľa“. Kardinál Sarah určite podchytil ducha Puy-du-Fou tým, že vzdal úctu nielen tým, ktorí pripravili toto jedinečné predstavenie, ale najmä pôvodným roľníkom – bojovníkom z Vendée, ktorí ozbrojení iba svojimi „palicami, kosami, ružencami a Najsvätejším Srdcom“, vyšitým na kabátoch, povstali aby bojovali a potom po tisíckach „zomreli za svoju vieru, za svoje kostoly, za svojich kňazov“.

„Prepožičiavate svoj hlas všetkým, ktorých chce ´Terreur´ umlčať, pretože odmietajú klamstvá ateistickej ideológie! Prejavujete úctu tým, ktorí mali upadnúť do zabudnutia pretože bojovali za slobodu svojej viery“, uviedol kardinál počas svojej homílie a pokračoval: „Vaša práca je nevyhnutná a to najmä dnes, keď ju chcú zjavne ochromiť. Práve dnes, zoči voči diktatúre relativizmu, novému terorizmu zmýšľania, ktorý chce opäť raz vyrvať Boha zo srdca detí, potrebujeme znovuobjaviť sviežosť v zmýšľaní, radostnú a vrúcnu jednoduchosť týchto svätých mučeníkov.“ Pri týchto slovách stál kardinál Sarah pred relikviárom s prsteňom sv. Jany z Arcu, ktorý prozreteľnostne priniesol naspäť z Anglicka Philippe de Villiers k uctievaniu v Puy-du-Fou. Prsteň sv. Jany preniesol do Anglicka v roku 1431 kardinál Henry Beaufort po tom, ako ju upálili na hranici v Rouene.

Kardinál všetkých utvrdil v tom, že aj napriek svojmu mučeníctvu a smrti „vendéenčania“ v skutočnosti vlastne zvíťazili, keď po útrapách revolúcie mohli katolícki kňazi vo Francúzsku opäť slobodne slúžiť Bohu bez toho, že by sa museli podriadiť ´klamstvu ideológie zvrchovanej moci´. Aj dnes, keď sa mnohí správajú podľa vzoru francúzskej revolúcie, vyzýva kardinál Sarah ľudí, aby prežívali ´Vendée´ proti novým formám totalitarizmu vo svojom srdci.

„Aj dnes, ešte viac než kedykoľvek predtým, chcú ideológovia revolúcie zničiť a úplne vyhladiť prirodzené miesto pre darovanie seba samého, radostnej veľkorysosti a lásky! Hovorím o rodine! Opovrhovanie plodnosťou a znevažovanie vernosti sú nové slogany tejto revolúcie. Rodiny sa stávajú novodobými Vendée, ktoré podľa týchto ideológov treba vyhubiť a zničiť. Ich miznutie sa metodologicky plánuje, presne ako v minulosti vyhladenie Vendée, povedal tento africký kardinál, pričom rozhorčene odmieta najmä ´moderné´ pokusy o presadenie „sterilizácie, potratov a antikoncepcie“ na jeho domovskom kontinente.

„Týchto moderných revolucionárov veľmi trápi veľkorysosť veľkých rodín. Posmievajú sa kresťanským rodinám, pretože stelesňujú všetko, čo oni nenávidia. Sú pripravení zaútočiť na Afriku moderným peklom; chystajú sa vyvájať nátlak na rodiny a nútiť ich k sterilizácii, potratom a antikoncepcii. Ale Afrika, rovnako ako Vendée, odolá! Rodiny musia na každom mieste byť radostnými priekopníkmi revolty proti tejto novej diktatúre egoizmu! V srdci každej rodiny, každého kresťana, každého človeka dobrej vôle musí povstať Vendée! Teraz je každý kresťan po duchovnej stránke Vendéenčan!“, upozorňuje kardinál Sarah, ktorý súčasnú ideológiu nenávisti voči Bohu a človeku, ktorá je plná násilia a smrti, prirovnáva k násilnému vraždeniu spred viac ako 200 rokov.

Na záver kardinál dodal, že naše súčasné povstanie však musí byť pokojné, naplnené adoráciou a modlitbou a musí sa pridŕžať „odpúšťania a milosrdenstva“, pretože „moc smrti premôže iba láska“.

 

DISKUSIA k článku