Sadducees-and-Pharisees-58b5c8533df78cdcd8bbba77.jpg

Prečítajte si, prečo sa saduceji cítili ohrození Ježišom Kristom

322
Milko Kostovič
AltKAT

Saduceji v Biblii boli politickí oportunisti, členovia náboženskej strany, ktorí sa cítili ohrození Ježišom Kristom.

Po návrate Židov do Izraela z exilu v Babylone získali veľkňazi väčšiu moc. Po dobytí Alexandrom Veľkým saduceji spolupracovali na helenizácií, resp. na presadzovaní gréckeho vplyvu v Izraeli. 

Neskôr vďaka spolupráci s rímskou ríšou získali väčšinu v Sanhedríne, teda na najvyššom súde v Izraeli. Taktiež kontrolovali úrad veľkňazov a najvyšších kňazov. V Ježišovom čase bol veľkňaz menovaný rímskym guvernérom

Saduceji však neboli populárni medzi obyčajnými ľuďmi. Zvykli byť bohatými aristokratmi, boli mimo realitu a nezaoberali sa utrpením farmárov. 

Zatiaľ čo farizeji kládli veľkú dôležitosť na ústnu tradíciu, saduceji hovorili, že iba písaný zákon, konkrétne Pentateuch alebo päť Mojžišových kníh, boli od Boha. Saduceji popierali vzkriesenie mŕtvych ako aj posmrtný život, keď hovorili, že duša po smrti prestáva existovať. Neverili v anjelov a démonov.

Ježiš a saduceji 

Saducejov, ako aj farizejov, nazýval Ježiš  "hadím plemenom" (Matúš 3:7) a varoval svojich svojich učeníkov o zlom vplyve ich učenia (Matúš 16:12).

Je pravdepodobné, že keď Ježiš očistil chrám od zmenárnikov a šmelinárov, saduceji začali finančne strádať. Pravdepodobne získavali provízie od zmenárnikov a predajcov zvierat za právo fungovať v chrámových súdoch.

Keď Ježiš kázal o kráľovstve Božom, obe náboženské strany sa ho báli:

"Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“ Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ (Ján 11:48-50). 

Jozef Kajafáš, saducej, nevedomky prorokoval, že Ježiš zomrie za spásu sveta. Po vzkriesení Ježiša boli farizeji voči apoštolom menej nepriateľskí, ale saduceji zintenzívnili prenasledovanie kresťanov. Hoci bol Pavol farizejom, odišiel s listami veľkňaza saducejov, aby zatkol kresťanov v Damasku. Veľkňaz Annáš, ďalší saducej, nariadil smrť Jakuba, brata Pána. 

Kvôli účasti v Sanhedríne a chráme boli seduceji v roku 70 n.l. eliminovaní, keď Rimania zničili Jeruzalem a zrovnali so zemou chrám. Na rozdiel od saducejov majú farizeji stále vplyv na judaizmus. 

Zmienky o saducejoch v Biblii

Saduceji sú spomínaní 14 krát v Novom zákone (v evanjeliách Matúša, Marka a Lukáša, ako aj v knihe Skutkov apoštolov).

Príklad:

Saduceji v Biblii sa podieľali na sprisahaní Ježišovej smrti. 
 

 

DISKUSIA k článku