original.jpg

Islam a jeho pohľad na Ježiša v novom svetle

472
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

Nováčikov v koráne by mohlo prekvapiť, že meno proroka Mohameda sa v tejto svätej knihe moslimov vyskytuje iba niekoľkokrát. Najčastejšie sa spomína meno Mojžiš – áno, presne ten istý Mojžiš, o ktorom sa píše v knihe Exodus.

Ježiš, syn Márie, sa v koráne tiež veľakrát spomína. Ukazuje sa, že islamská verzia príbehu o Ježišovi sa dosť približuje tej kresťanskej. V koráne je venovaná celá jedna kapitola aj Márii, ako jedinej žene, ktorá sa vo svätej knihe moslimov spomína menom. V jednej scéne po narodení svojho dieťaťa je Mária konfrontovaná zbožnými mužmi, ktorí ju obviňujú z toho, že je nečistá. Vtedy prehovorí dieťa Ježiš a bráni svoju matku. Jedná sa o jeden z dvoch zázrakov, o ktorých sa v Novom zákone nehovorí.

Pred 15 rokmi sa tureckému spisovateľovi Mustafa Akyolovi dostala po prvýkrát do rúk kópia Nového zákona. Dal mu ju misionár na ulici v Istanbule. Akyol povedal, že išiel hneď domov a začal ju čítať. Najviac ho zarazilo ako veľmi mu je, ako moslimovi, známy príbeh o Ježišovi, ako anjel navštívil Pannu Máriu aby jej zvestoval, že porodí syna a opis Ježiša ako Božieho posla. Autor vzal pero a začal podčiarkovať pasáže o Ježišovi v Biblii, s ktorými súhlasil ako moslim. Ukázalo sa, že sú dosť rozsiahle. Podnietili zároveň Akyolu aby začal pracovať na svojej novej knihe s názvom ´Islamský Ježiš – ako sa židovský kráľ stal prorokom moslimov´.

Zatiaľ čo korán a základy moslimského učenia zdôrazňujú dôležitosť Ježiša ako proroka, Akyol, ktorý v súčasnosti pôsobí ako hosťujúci člen Freedom Project na Wellesley College v Massachussets, ide ešte ďalej: „Svojim moslimským spolubratom hovorím, aby sme sa o Ježišovi dozvedali aj z Nového zákona.“ Zároveň však pripúšťa, že výzva tráviť viac času premýšľaním o Ježišovi, či dokonca len čítaním kresťanského Písma, môže byť pre niektorých moslimov príliš veľké sústo. Ide však o niečo, čo obhajuje samotný korán. „Korán opakovane hovorí o Židoch a kresťanoch ako o ľuďoch ´knihy´ a v jednom verši dokonca odporúča ´Choď a spýtaj sa ich´, dodáva Akyol.

Čo sa týka Ježiša, je však v koráne červene orámovaná pasáž, v ktorej sa hovorí: „Mesiáš, Ježiš, syn Márie, nebol ničím viac, len poslom Božím. Verte teda v Boha a Jeho poslov a nehovorte o ´Trojke´ - s tým prestaňte, je to pre vás lepšie – Boh je len jedným Bohom a je ďaleko od toho, aby mal syna.“

Toto všetko pochopiteľne znamená, že kresťania a moslimovia sa nezhodnú na Ježišovom pôvode a prirodzenosti. Akyol sa ani nepokúša zlikvidovať alebo bagatelizovať tieto odlišnosti. „A to je dôležité“, hovorí Celene Ibrahimová, moslimská kaplánka na Tufts University. Neskôr rozprávala so skupinami veriacich o islame a o moslimskom ponímaní Ježiša. Skonštatovala, že stále je viac podobností než odlišností medzi kresťanským a islamským chápaním proroka, v arabskom svete známeho pod menom Issa. Ibrahimová ďalej pokračuje:

„Vysvetľujem, ako korán o ňom hovorí ako o „Božom slove“. Ide o zázračnú vec, ktorá presahuje moje chápanie. Rozprávam o tom, ako korán poníma Issu ako ´toho, ktorý priťahuje k sebe´. V kresťanských poslucháčoch rezonuje práve táto myšlienka, spolu s predstavou Ježiša, sediaceho po pravici Otca.“

Akyol dostal na svoju knihu veľa pozitívnych ohlasov, no vyslúžil si aj kritiku od svojich moslimských bratov: „V Turecku ma ostro skritizovali noviny, ktoré nazývam jadrom islamského nacionalizmu. Chcú popierať všetko čo je západné a kresťanské, takže nie sú veľmi nadšení, že sa odvolávam na Nový zákon. Ja to však robím preto, lebo samotný korán si cení Nový zákon. Preto si ho, ako moslim, vážim aj ja. Majme na pamäti, že Ježiš bol židovským reformátorom. Pre kresťanov je Božím Synom. Moslimovia ho pokladajú za proroka. Kvôli geopolitickému napätiu sa abrahámovské monoteistické náboženstvo rozdelilo na tri časti. Jedno od druhého sa však stále majú čo učiť.“

 

DISKUSIA k článku