Screen-Shot-2017-07-31-at-9.36.21-AM.png

Niekoľko faktov, ktoré by kresťania mali vedieť o "genocíde Kanaáncov"

398
Milko Kostovič
AltKAT

V posledných rokoch sa problematika násilia v Starom zákone stala horúcou témou diskusie v mnohých kresťanských kruhoch. Hoci v Starom zákone sa nachádza veľa násilia, ktoré si zasluhuje diskusiu, o jednej konkrétnej udalosti sa hovorí pomerne často: genocída Kanaáncov 

V Biblii nenájdete mnoho príbehov, ktoré vytvárajú toľko problémov, ako je to v prípade genocídy Kanaáncov. Ako môže "Boží národ" úplne vyvraždiť celú skupinu ľudí? Aká je to láska k blížnemu svojmu? Ako ich mohol Boh k tomu donútiť? 

Všetko sú to dobré otázky. Ateisti sa im venujú roky, zatiaľ čo väčšina evanjelikálov sa musela zapojiť do kognitívnej disonancie, keďže moderný koncept neomylnosti ich nútil hľadať spôsob, ako ospravedlniť udalosť (ak je to pravda), ktorá sa morálne nelíši od holokaustu alebo iných genocíd, ktorých sme boli v histórií svedkami. 

Táto diskusia bola znovu vyvolaná nedávnymi správami, podľa ktorých vedci zistili, že Kanaánci neboli vyhladení. Táto štúdia uvádza:

"DNA získaná zo zhruba 3700 rokov starých kostier z archeologického náleziska v Libanone, ktoré bolo predtým veľkým kanaánskym mestom, dokazuje, že "dnešní Libanonci odvodzujú väčšinu svojho pôvodu od populácie príbuznej Kanaáncom, z čoho vyplýva genetická kontinuita v Levante minimálne od doby bronzovej."

Vo svetle tejto štúdie je tu niekoľko dôležitých skutočností, ktoré by kresťania mali vedieť o biblickej genocíde Kanaáncov: 

Fakt: Samotná Biblia napokon jasne uvádza, že genocída sa nestala.

Neskôr v Biblii zisťujeme, že Kanaánci stále existujú. V skutočnosti Ježiš uzdravuje jedného z nich v Matúšovom evanjeliu. Takže bola tu genocída, pri ktorej boli všetci Kanaánci vyhladení? Iba z čítania Biblie vieme, že to nie je pravda. 

Fakt: Veda už skôr zistila, že genocída sa nestala. 

Ako dnes zdôraznil doktor James McGrath, mnohí z nás boli prekvapení, že ľudia sa správajú tak, akoby išlo o nový objav. Skutočnosť je iná: 

"Po prvé, Biblia je veľmi jasná v tom (na určitých miestach), že Kanaánci nebolo nikdy úplne vyhladení v Izraeli. Ale po druhé a ešte dôležitejšie je, že historici vždy vedeli, že Feničania sú Kanaáncami, a preto ani zistenie, že ich potomkovia sa nachádzajú v regiónoch, ktoré historicky obývali, by nemalo byť prekvapením...

Okrem toho, ako zdôraznil Peter Enns vo svojej práci, z archeologických dôkazov vieme, že genocída sa nestala - určite nie v rozsahu, aký je naznačený v Biblii. 

Fakt: Falošné správy o genocíde sú v dobe bronzovej bežné. 

Má byť skutočnosť, že Biblia naznačuje genocídu, no moderné dôkazy ju vyvracajú, šokujúca? Nie, samozrejme, že nie. V skutočnosti toto jasné preháňanie udalostí v podstate robí Bibliu viac autentickou - a to preto, že v čase, keď boli tieto pasáže napísané, bolo skutočne bežné tvrdiť, že sa jedna skupina kompletne zbavila svojho nepriateľa. Namiesto šoku je to celkom utvrdzujúce, pretože ide o presne také čítanie, aké by som očakával z doby bronzovej. Ak by sa zachovali aj správy Kanaáncov z tej doby, nebol by som prekvapený, keby tvrdili, že aj oni vyhladili svojich nepriateľov. 

Dôkazom toho je toto krátke 2 min. video, ktoré som nahral v Ammáne, keď som narazil na moabský artefakt. Ten práve falošne tvrdí, že došlo ku genocíde, pri ktorej bol zničený celý staroveký Izrael: 

Takže keď my ako kresťania diskutujeme o problematických pasážach Starého zákona o genocíde, musíme začať uvedomením si, že Biblia, ako i viaceré vedecké zdroje potvrdzujú skutočnosť, že neexistuje vyhladenie Kanaáncov. Navyše si musíme uvedomiť, že tieto zveličovania nespochybňujú autentickosť Biblie, ale namiesto toho tvrdia, že ide o historický dokument konkrétneho času a miesta a že je napísaný očakávaným spôsobom - vrátane zveličovania genocídy. 

Samozrejme, vyvoláva to ďalšie otázky, z ktorých je vari najdôležitejšia táto: "Ak Biblia tvrdí, že Boh nariadil genocídu, znamená to, že to Boh skutočne urobil?"

To je otázka na iný deň - no treba si zapamätať dôležité fakty, že neurobili konkrétne to, čo sme si často predstavovali. 

A to sú v skutočnosti dobré správy. 

 

 

DISKUSIA k článku