unborn-baby2_682.jpg

Nová štúdia: nenarodené deti dokážu rozlišovať medzi rôznymi rečami

320
Milko Kostovič
Kultúra života

Nová štúdia vedcov z Kansaskej univerzity zistila, že nenarodené deti sú schopné rozlišovať medzi rôznymi rečami už mesiac pred narodením. 

Štúdia zistila, že nenarodené deti, ktoré sú v maternici v priemere už 8 mesiacov, dokážu rozlíšiť, keď niekto hovorí po anglicky alebo japonsky. Jedná sa aj o prípady, keď rôznymi jazykmi hovorí tá istá osoba. 

Dva tucty tehotných amerických žien a ich in-utero (zatiaľ nenarodené) deti sa zúčastnili štúdie, ktorú realizoval tím z Ústavu jazykovedy Kansaskej univerzity a zverejnená bola v časopise NeuroReport

Štúdia využívala neinvazívny magnetokardiogram, snímaciu technológiu, ktorá dokáže odhaliť tep plodu, dýchanie a iné pohyby tela. 

Podľa vedúcich pracovníkov štúdie predchádzajúci výskum dokázal, že rozvoj reči začína už niekoľko dní po narodení. Už po niekoľkých dňoch dokážu bábätká preukazovať citlivosť na rôzne reči, ako napr. rozdielne lízanie cumľa, keď sa hovorí rôznymi rečami. 

"Toto rané rozlišovanie nás priviedlo k tomu, aby sme sa pýtali, kedy sa objavuje citlivosť detí na rytmické vlastnosti reči, vrátane toho, či sa už môže v skutočnosti objaviť pred narodením," uviedol Utako Minai, docent lingvistiky a vedúci štúdie (zdroj: tlačová správa univerzity) 

"Plod dokáže počuť veci, vrátane reči, keď je v maternici. Je to tlmené, ako keď sa dospelí rozprávajú v komikse Peanuts, ale rytmus reči by mal ostať zachovaný a dosiahnuteľný pre plod, hoci je reč tlmená." 

Predchádzajúce štúdie tiež naznačovali, že deti v maternici sú citlivé na rôzne reči, ale nestanovili, či reagujú na rôzne reči, alebo len na rôznych rečníkov. 

V prípade tejto štúdie mal Minai k dispozícií bilingválneho rečníka, ktorý urobil dve nahrávky, jednu v angličtine a jednu v japončine. Angličtina a japončina sú považované za rytmicky odlišné jazyky.

Keď deti počuli povedomý anglický jazyk, tak sa ich srdcová frekvencia nezmenila, dokonca ani vtedy, keď bola pustená druhá anglická nahrávka. Ich srdcová frekvencia sa ale zmenila, keď sa najprv pustila anglická nahrávka a potom druhá nahrávka v neznámom japonskom jazyku.

"Tieto výsledky naznačujú, že rozvoj reči môže skutočne začínať už v maternici," povedal Minai. 

"Plody nastavujú svoje uši k reči, ktorú si osvojujú ešte pred narodením na základe rečových signálov, ktoré majú na dosah v maternici. Prenatálna citlivosť na rytmické vlastnosti jazyka môže poskytnúť deťom jeden z prvých stavebných kameňov pri osvojovaní reči." 

Minai uviedol, že zistenie bolo "extrémne vzrušujúce" pre výskum vývoja reči a mohlo by sa potenciálne týkať aj iných oblastí. 

DISKUSIA k článku