DomeoftheRock.png

Keď sa na Chrámovej hore slúžila sv. omša

29.07.2017
343 0 1
Lucia Salomonová
AltKAT

Skalný dóm je jedným z najznámejších a najstarších ukážok islamskej architektúry. Svätyňa bola pôvodne postavená na Chrámovej hore v Starom meste Jeruzalema v roku 691 n.l. a má dlhú a bohatú históriu, ktorá pretína islam, judaizmus a katolicizmus. Zatiaľ čo dnes slúži ako islamská svätyňa s obmedzeným prístupom pre nemoslimov, väčšina nevie, že v minulosti to zvykol byť katolícky kostol.

Až do prvej križiacky výpravy bol Skalný dóm, Dóm reťazí a mešita Al-Aksá na Chrámovej hore pod islamskou kontrolou. 15. júla 1099 Jeruzalem padol do rúk prvým križiakom. Keď vstúpili do mesta, zistili, že všetky budovy z obdobia byzantskej vlády na Chrámovej hore padli a len tri zostali obklopené pevnými bránami z tepaného železa. Akonáhle bolo mesto úplne pod nadvládou križiakov, rýchlo sa postarali o Skalný dóm vďaka Augustiniánskym rehoľným kanonikov, ktorí premenili budovu na katolícky kostol. Po jeho prestavbe bol Skalný dóm pravidelne používaný na slúženie omše a iných cirkevných bohoslužieb.

V ranej križiackej tradícii sa hovorilo, že Skalný dóm bol domovom Archy zmluvy v zapečatenom relikviári. Aby mu preukázali patričnú úctu, nazvali ho Templum Domini alebo Pánov chrám. Avšak v neskorších rokoch Pánov chrám preorientoval svoju pozornosť preč od relikvií, ktoré sa tu nachádzajú a viac sa zameral na Božiu prítomnosť, svätému svätých.

Križiaci v Jeruzaleme prisudzovali Skalného dómu veľa historických a biblických udalostí. V budove je kamenný vankúš, o ktorom sa predpokladá, že je miestom odpočinku Jakuba, keď sníval o rebríku vyzdvihnutom Pánovými anjelmi. So Skalným dómom je spojená Božie prítomnosť, pretože keď sa Jakub prebudil zo spánku, povedal: „Naozaj, PÁN je na tomto mieste a ja som to nevedel!“ V budove je malá jaskyňa, ktorú križiaci nazývali „Svätyňa Pána.“ Mysleli si, že jaskyňa je miestom, kde anjel Gabriel oznámil počatie svätého Jána Krstiteľa jeho otcovi. Tiež si mysleli, že v jaskyni je miesto, kde Ježiš Kristus očistil cudzoložnicu od jej hriechov. Z tohto dôvodu sa jaskyňa stala populárnym pútnickým miestom počas okupácie (križiakmi - editor), kde človek mohol prísť a vyznať svoje hriechy.

Po niekoľkých desaťročiach križiackej vlády, keď sa križiaci stali finančne viac zabezpečenými, bol Skalný dóm zdobený spletitým a ozdobným spôsobom. Skutočná skala v dóme bola zakrytá mramorom a premenila sa na oltár s clonou, ktorá bola postavená okolo nej, ktorá zabránila ľuďom odlamovať kamene kvôli neskoršiemu predaju. Vnútri a na vonkajšej strane budovy boli vytvorené mozaiky znázorňujúce scény a príbehy z Biblie. Najhonosnejším zo všetkého bol zlatý kríž vztýčený na vrchole kopuly. Keď sa Saladin znovu zmocnil v roku 1187 Jeruzalema, ako prvé dal nariadiť odstránenie kríža.

DISKUSIA k článku