homosexual_wedding_cake.jpg

Tak si to vyjasnime! Môže sa kresťan zúčastniť na "svadbe" homosexuálov?

31.07.2017SVET
641 11 6
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Tento článok je určený pre každého, kto uvažuje, že podľahne tlaku radikálnej homosexuálnej agendy tým, že sa zúčastní na "svadobnom" obrade osôb rovnakého pohlavia buď ako dodávateľ (pekár svadobnej torty, kvetinár, fotograf) alebo ako samotný účastník. Z pohľadu Svätého písma je to jednoznačné. Viaceré knihy v Novom i Starom zákone odsudzujú homosexuálne správanie ako vážny hriech.

Konkrétnejšie povedané, v Biblii je to celkom jasné, keď sa píše, že skutočné manželstvo je posvätný zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou. Toto začína v Genesis, kde sú muž a žena spoločne stvorení na Boží obraz (Gen 1:27). Starý zákon v tom pokračuje, keď prirovnáva vzťah medzi Bohom a Izraelom k vzťahu medzi manželom a manželkou (Iz 62:5). A Nový zákon porovnáva vzťah medzi Kristom a Jeho Cirkvou ku vzťahu medzi manželom a manželkou (2 Kor).

Náš Pán začal svoju verejnú službu, keď vykonal zázrak na svadbe v Káne (Jn 2:1-12). A jasne potvrdil, že manželstvo je zväzok muža a ženy (Ef 5:31). Keďže homosexualita sa považuje za vážny hriech a manželstvo za posvätný zväzok, koncept manželstva osôb rovnakého pohlavia je svätokrádež.  Snaží sa znesvätiť to, čo je sväté. Keď pár rovnakého pohlavia stojí pred niekým, kto jedná v rámci oficiálnych právomocí a opakuje slová, ktoré napodobňujú manželské sľuby, tak doslova otvorene vzdorujú Bohu. Ich údajné verejné vyhlásenie "manželského" vzťahu je ekvivalentom ich verejnej hrozby päsťou smerom k Bohu. A všetci prítomní ich v skutočnosti povzbudzujú v akte svätokrádeže.

Na základe vyššie uvedeného sú všetci skutoční kresťania vyzvaní, aby sa postavili za Pravdu manželstva. Takto budú stáť za Bohom. ktorý je cestou, pravdou i životom (Jn 14:6). Náš Pán sľúbil, že každého, kto ho vyzná, vyzná On pred svojim Otcom, no zaprie tých, ktorí ho zapreli (Mt 10:32). Tí, ktorí nepoznajú alebo nemilujú nášho Pána, nebudú rozumieť tomuto posolstvu, pretože sú v temnote.  Tí, ktorí poznajú a milujú nášho Pána, pochopia a dbajú na túto správu, pretože sú vo svetle. Tma neprekoná svetlo (Jn 1:5). 

Človek sa môže nazvať podporovateľom "manželstva" osôb rovnakého pohlavia. A môže sa i nazývať kresťanom. Ale úprimne nemôže byť oboma. Táto otázka vyvolala a bude naďalej vyvolávať množstvo sporov a zdesenia v našej spoločnosti. Práve o tom hovoril náš Pán, keď povedal, že sem priniesol rozdelenie a nie pokoj (Lk 12:51). Hranice neboli vytýčené nikdy jasnejšie. Neexistuje medzi priestor. Jedinou otázkou pre každého, kto sa nazýva "kresťanom" zostáva, na ktorú stranu rozdelenia sa pridá. 

 

Podobné články

DISKUSIA k článku