Schiffer-SARAH.jpg

Tradícia vs. Novus Ordo? Iniciatíva kardinála Saraha môže pomôcť k ukončeniu liturgických bojov

22.08.2017VAT
592 1 8
Matej Trančo
Kultúra života

Pápež Benedikt XVI. svojho času vysvetlil, že dovolil, aby existovali dva misály nielen z dôvodu uspokojenia želaní určitých skupín veriacich, ale aby taktiež umožnili vzájomné obohatenie oboch týchto foriem rímskeho obradu.

********

V dobe od Druhého vatikánskeho koncilu narástol rozpor medzi "konzervatívnymi katolíkmi" - teda tými, ktorí uprednostňujú tradičný latinský obrad - a tými, ktorí sa zúčastňujú Koncilom zriadeného obradu Novus Ordo často spievajúc hlasité piesne od Jezuitov sv. Ludvíka.

Sú však obe liturgické formy platné? Áno - hoci najstriktnejší účastníci toho, čo sa začalo nazývať "liturgické boje", môžu nesúhlasiť.

  • Tradiční katolíci, ktorí preferujú latinský obrad, nosia mantillu a kľačia pri prijímaní Eucharistie, sa často vyhýbajú modernistom, ktorí na tieto tradície zabudli.
  • Katolíci vyznávajúci obrad Novus Ordo, ktorí stoja počas prijímania Eucharistie a majú radi súčasnú hudbu od Davida Haasa a Michaela Joncasa, často označujú svojich tradičných náprotivkov ako príliš "prísnych".

Avšak v súčasnosti kardinál Robert Sarah, prefekt Vatikánskej kongregácie pre božské bohoslužby a disciplínu sviatostí, ponúkol návrh, ktorí by mohol zjednotiť spomínané dva tábory katolíckych veriacich. Podľa periodika The Tablet kardinál Sarah predložil kroky pre "zlúčenie" starej a novej formy obradu. Medzi nové myšlienky na dosiahnutie súladu patria:

  • Nový, spoločný kalendár sviatkov zaisťujúci, že ako obrad Novus Ordo tak aj tradičný latinský obrad, používajú v každý deň rovnaké čítania.
  • Koniec frázy "reforma reformy" (listuj u nás v archíve! - editor). Kardinál Sarah podotýka, že sa táto fráza stala synonymom pre dominantnosť jedného tábora nad druhým. "Tento výraz sa tak môže stať neprípustným," hovorí a dodáva: "a tak uprednostňujem aby sme hovorili o liturgickom zlúčení a súlade. Vrámci Cirkvi nemá kresťanstvo žiadneho nepriateľa."  Namiesto toho tak navrhuje použitie frázy "vzájomné obohatenie obradov".
  • Prijímanie Eucharistie na jazyk počas kľačania.
  • Zavedenie "modlitieb pri podstave oltára" ako bolo zvykom v staršej forme liturgie.
  • Kňaz, ako je zvykom v tradičnej liturgii, by mal držať prsty svojich rúk spojené po posvätení hostie a to za účelom preukázania úplnej starostlivosti, úcty a dôležitosti, ktorou kňaz narába s Božím telom.

Nová liturgia, ktorá zahŕňa prvky ako tradičnej tak aj liturgie Novus Ordo, by mala zahŕňať chvíľky ticha a to nie preto, aby mohli ľudia sediaci na laviciach nervózne prekladať svoje palce, ale skôr preto aby došlo k podpore adorácie a uvažovania o zázraku premeny.

Pápež Benedikt XVI. vo svojom Liste biskupom, ktorý sprevádzal Moto Proprio Summorum Pontificum, vysvetľuje, že povolil aby dva misály existovali nielen z dôvodu uspokojenia želaní určitých skupín veriacich ale aby taktiež umožnili vzájomné obohatenie oboch týchto foriem rímskeho obradu. "Dve formy používania rímskeho obradu," píše pápež Benedikt,  

“...môžu byť vzájomne obohacujúce: noví svätci a niektoré nové predslovy môžu a mali by byť zakomponované do starého misálu.... Oslava obradu podľa misálu od Pavla VI. dokáže mocnejšie demonštrovať sakrálnosť, ktorá tak veľmi láka mnoho ľudí k použitiu staršej obradnej formy."  

Kardinál Sarah počas svojho adresovania k téme 10. výročia Summorum Pontificum zo 7. júla uznal zámer Druhého vatikánskeho koncilu presadzovať väčšiu účasť ľudí, ale zároveň upozorňoval na negatívne dôsledky zmien.  Zvlášť vyjadril obavu nad tým, že veriaci musia pochopiť, že liturgický čin nie je len MODLITBA ale taktiež určité TAJOMSTVO v ktorom je dosiahnuté niečo, čo nemôžeme úplne pochopiť no musíme to akceptovať a prijať vo viere, láske, poslušnosti a tichej adorácii. Omša nie je len niečím, čo niektorí katolíci nazývajú "príjemné jedlo" alebo oslava spoločenstva ako takého. Je to intímne a osobné stretnutie s trojjediným Bohom.

Priaznivcom starého obradu kardinál Sarah zdôrazňuje, že liturgia nie je "múzejný objekt", ktorý sa nikdy nemení. A argumentuje, že tí, ktorí sa zúčastňujú mimoriadnej formy, sa musia aktívne zúčastňovať (prostredníctvom svojej modlitby a pozornosti) a že čítania Písma, ktoré sú často čítané v latinčine, musia byť pochopené ľuďmi v laviciach.    

Čo sa týka tých, ktorí sa zúčastňujú novej liturgie, ktorá vznikla po Druhom vatikánskom koncile, kardinál Sarah dúfa, že kňaz bude mať menej významnú úlohu. Chce vidieť veľký kríž na oltári a dúfa, že tento kríž budú vidieť všetci a stane sa "bodom pozornosti pre všetkých".

Podobné články

DISKUSIA k článku