teplomer

 

Aký je príbeh anjelov?

320
Milko Kostovič
AltKAT

Nedávno sme na týchto stránkach diskutovali o reáliách diabla a démonov. Je preto vhodné, aby sme hovorili aj o ich nepadlých príbuzných: anjeloch. 

Nazývať anjelov "príbuznými" diablov je trochu nepresné - a to zo zaujímavého dôvodu. Anjeli sú, podobne ako diabli, stvorení, nehmotní duchovia: inteligentní, ktorí majú vôľu, moc a schopnosť (v Božej prozreteľnosti) ovplyvniť stvorený poriadok a komunikovať posolstvá (ako napríklad Gabriel priniesol správu Márii o inkarnácii). Na rozdiel od diablov sa anjeli nevzbúrili voči Bohu a preto sa tešia z dokonalej blaženosti, ktorá je im prirodzená. 

Ale ide o toto: nie sú stvorení ani na smrť, ani na splodenie detí. Nie sú žiadne sexuálne bytosti. To znamená, ako zdôraznil svätý Tomáš, že každý anjel (a teda každý diabol) je špecifický. 

Nazývame ich anjelmi (angelos v gréčtine znamená „posol“), pretože z nášho pohľadu je ich úlohou primárne pôsobiť ako poslovia božského zjavenia. Sme ako deti, ktoré poznajú poštára, pretože nám prináša poštu, ale o zvyšku jeho bohatej a rozmanitej existencie vieme iba málo. Pretože zjavenie sa samozrejme týka len toho, čo je potrebné pre našu spásu a nie všetkého. 

Zjavenie - a najmä zjavenie dané skrze Ježiša Krista - nám hovorí niektoré dôležité pravdy o anjeloch.  Prvá vec - a to je v radikálnom rozpore s "trendy" anjelmi zobrazovanými popkultúrou - je, že anjeli: a) nie sú ľudia, ktorí zomreli (takže neverte Clarencovi vo filme "Život je krásny") alebo b) by sa vzťahovali iba na nás. Centrom anjelskej existencie je Boh Najsvätejšej Trojice. Ako uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi: "Sú jeho, lebo sú stvorení skrze neho a pre neho: „Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho" (č. 331). 

Jedným z fascinujúcich (a prehliadaných) detailov v Písme je, že rôzne anjelské tvory naznačujú, že „nebesá“ (to znamená nie "vesmír" ale "stvorené dimenzie, ktoré presahujú tento vesmír času, priestoru, hmoty a energie") sú najlepšie chápané ako viacpodlažný mrakodrap radšej než nediferencovaná ríša, kde prebývajú "Boh a anjeli". Pavol napríklad záhadne hovorí o „treťom nebi“ (2 Kor 12, 2) a o "nebeských sférach" (Ef 6, 12). Kniha zjavenia podobne hovorí o "boji na nebi" (12:1). A naprieč Písmom sa dozvedáme o cherubínoch, serafínoch, archanjeloch, anjeloch, trónoch, panstvách, kniežatstvách a mocnostiach. 

Vtipné je toto: ak budete takto hovoriť o "nebeských sférach", budete často terčom vtipov pre svoju hlúpu vieru v povery. Ale ak jednoducho zmeníte jazyk a začnete hovoriť o "multivesmíre" a viacerých dimenziách bytia mimo nášho viditeľného vesmíru (myšlienka, ktorá znamená presne to isté), zrazu ste hlboko sofistikovaný mysliteľ v očiach ľudí, ktorí považujú kresťanstvo za absurdné. 

Mnohí ľudia sú prekvapení, keď zistia, že Cirkev, ktorá sa nebojí objavenia neľudskej inteligencie inde vo vesmíre (alebo multivesmíre), vždy potvrdzovala existenciu takýchto inteligentných bytostí. Volajú sa anjeli. Ak nájdeme inteligentné telesné stvorenia v iných svetoch, tak to iba prispeje k rôznorodosti inteligentných neľudských bytostí vo vesmíre. 

Anjeli existujú od začiatku a sú svojou povahou šľachetnejší ako my. Paradoxne sú to naši služobníci v poslušnosti Kristovi. A viac než toto, my, ktorí sa zúčastňujeme na živote svätej Trojice krstom, sme milosťou nesmierne väčší. Anjeli sa tomu čudujú, ale bez hriechu závisti, pretože sú dokonale šťastní takí, akí sú. 

Počas dejín spásy zohrávali anjeli úlohu v záležitostiach Boha a človeka. Vidíme ich v rozhodujúcich okamihoch v Starom aj Novom zákone. 

Práca anjelov je do značnej miery zahalená tajomstvom. Liturgia nám pripomína, že sa k nim pridávame v ich večnom uctievaní Boha pri každej omši. A sme vyzývaní požiadať o pomoc nášho strážneho anjela (v detskej modlitbe), aby nás "viedol a strážil". Ako uvádza Katechizmus: Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela, akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu" (č. 336). 

 

 

DISKUSIA k článku