30836.jpg

Müller: Európa prežíva “forsírované odkresťančovanie”

28.08.2017VAT
401 0 1
Neutral

Nemecký kardinál Gerhard L. Müller vidí situáciu cirkvi vo svojej vlasti ako „dramatickú“

„Účasť na cirkevnom živote, odovzdávanie viery, kňazský a rehoľný dorast majú silne klesajúcu tendenciu,“ povedal pre taliansky denník „Il Foglio“ z 21. júla. „Problém sa netýka iba Nemecka – celá Európa prežíva proces forsírovaného odkresťančovania, ktorý ďaleko presahuje jednoduchú sekularizáciu,“ uviedol kardinál.

Kardinál Müller, do júla prefekt Kongregácie pre náuku viery, varoval Cirkev predtým, aby svoje sily oslabovala vnútorným bojom a hovoril o „tzv. progresívnych, ktorí usilujú o víťazstvo tým, že organizujú hon na všetkých tzv. konzervatívnych“.

V Európe prebieha „odkresťančovanie celého antropologického základu“, ako pokračoval kardinál. „Človek je definovaný striktne bez Boha a bez transcendentnosti. Súčasná situácia je veľmi závažná. Všetky elementy žitej viery, ľudovej zbožnosti, sa zrútili.“

Tézu, že Katolícka cirkev sa za argentínskeho pápeža Františka stáva menej eurocentrickou, Müller odmietol: „Centrum Cirkvi je Kristus, reči o eurocentrizme cielia proste k tomu, aby sa Cirkvi dodal politický význam. Európa mala kultúrny vplyv na celý svet, negatívny napr. kolonializmom, pozitívny napr. filozofiou, metafyzikou a právom,“ konštatoval kardinál Müller.

DISKUSIA k článku