DNES! 100 rokov od Fatimy. Posolstvo Panny Márie Fatimskej (výňatky)

23,532
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Fatima, Portugalsko, 1917

(Dom Augustine Marie,OSB)

 

„Som Panna Mária Ružencová; prichádzam, aby som varovala veriacich, nech zmenia svoj život a nech odprosujú za svoje hriechy. Nesmú už viac urážať nášho Pána, pretože hriechy ľudí ho nesmierne bolestivo a hrozne urážajú. Ľudia sa musia modliť ruženec. Nech sa ho modlia každý deň.“

Panna Mária s veľkou vážnosťou povedala: „Obetujte sa za hriešnikov a často pri tom opakujte ´Ó, Ježišu môj, toto je z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie urážok, ktorými ľudia znevažujú Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.´“

 

13. júla 1917 odhalila Preblahoslavená Panna Mária pred očami troch detí desivú skutočnosť. Rozpráva Lucia: „Naša Pani nám ukázala obrovské ohnivé more, ktoré akoby bolo pod zemou. V tomto ohni boli ponorení démoni a duše, v ľudskej podobe; boli ako priehľadné žeravé uhlíky – začiernené alebo rozpálené do bronzova, vznášali sa v oblakoch dymu, z ich tiel vychádzali plamene. Dvíhali sa a padali na všetky strany ako iskry z blčiacej vatry, boli akoby v stave beztiaže a nekontrolovali svoje pohyby; príšerne vrešťali, stonali a nariekali od bolesti a zúfalstva. Toto všetko nás tak vydesilo, že sme sa začali triasť od strachu. Démoni vyzerali ako hrozne odpudzujúce a odporné, neznáme zvery, čierne a priehľadné ako žeravé uhlíky. Toto videnie trvalo iba chvíľu, a to vďaka našej láskavej Nebeskej Matke, ktorá nás vopred upozornila na to, čo uvidíme, a sľúbila, že nás vezme do neba. Inak by sme zrejme zomreli od strachu a hrôzy. Potom sme pozdvihli oči k Našej Pani, ktorá nám láskavo, ale i so smútkom povedala: „Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. Boh si želá, aby sa na ich záchranu začalo vo svete uctievať moje Nepoškvrnené Srdce. Ak ľudia urobia čo vám teraz poviem, veľa duší bude zachránených, a bude pokoj a mier.“

Panna Mária ďalej povedala: „Modlite sa, veľa sa modlite a obetujte, pretože množstvo duší ide do pekla len preto, lebo sa za ne nikto nemodlí a neobetuje.“ (vlastné slová Lucie o Fatime).

 

Ešte jeden dôkaz

Existencia pekla vyvoláva diskusie. Niekoľko rokov pred svojou smrťou 13. februára sestra Lucia napísala ´Vo svete je veľké množstvo neveriacich, popierajúcich tieto pravdy; ony však pre to nestrácajú nič zo svojej pravdivosti. Táto neviera nezachráni neveriacich od hrôz pekla, ak ich doň privedie ich hriešny život.´

... Boh nám vo Fatime poslal svoje posolstvo ako dôkaz o týchto pravdách. Toto posolstvo nám ich pripomína, aby sme sa ani my sami nedali zviesť falošnými teóriami neveriacich, ktorí ich popierajú alebo podvodníkmi, ktorí ich prekrucujú a deformujú. Posolstvo nás ubezpečuje, že peklo je reálna skutočnosť, a že v ňom končia duše úbohých hriešnikov. (Fatimské posolstvo z roku 2003). Preblahoslavená Panna prikázala deťom, aby toto videnie udržali v tajnosti. Lucii ho dovolila odhaliť až v roku 1941. Jacintu táto vízia nesmierne hlboko poznačila. Robila si veľké starosti o osud úbohých duší, ktoré išli do pekla. Často si sadla na zem alebo na skalu, pohrúžila sa do seba a hovorievala ´Ach! Peklo! Ako mi je ľúto duší, ktoré idú do pekla!´ Neustále sa za ne modlila a prosila a každú svoju bolesť hrdinsky obetovala za všetkých, ktorým hrozilo, že budú zatratení.

 

Bolestná realita

Vízia pekla, ktoré mali tieto tri deti privilégium vidieť, v žiadnom prípade nezveličuje realitu, ktorú predstavuje. Peklo videli deti v takej podobe, v akej ho dokáže pochopiť ľudská myseľ. Lucia, ktorá bola od roku 1948 karmelitánkou v portugalskej Coimbre, povedala v roku 1992 kardinálovi, ktorý ju chodil navštevovať: „Peklo je realita ... Kážte stále o pekle, pretože aj náš Pán o ňom hovoril; je to vo Svätom Písme. Boh nikoho neodsudzuje do pekla. Človek sa odsúdi do pekla sám. Boh dáva človeku slobodu v rozhodovaní a túto slobodu človeka rešpektuje.´

 

Panna Mária sa od decembra 1919 až do februára 1920 zjavila Jacinte ešte niekoľkokrát. Medzi iným jej povedala aj toto:

„Hriechy sveta sú veľmi veľké a ťažké ... Keby ľudia vedeli čo znamená večnosť, robili by všetko čo je v ich silách, aby zmenili svoj život.“

„Unikaj pred bohatstvom a luxusom; miluj chudobu, ticho a pokoj; prejavuj milosrdenstvo aj voči zlým ľuďom.“

„Viac duší príde do pekla pre hriechy tela, než z akéhokoľvek iného dôvodu.“ (1)

„Určité módne trendy veľmi urážajú nášho Pána. Beda ženám, ktoré nie sú cudné a zdržanlivé.“ (2)

„Božia Matka si želá viac panenských duší, ktoré sa zaviažu sľubom čistoty.“

„Svätá spoveď je sviatosťou milosrdenstva a my musíme vyznávať svoje hriechy s radosťou a s dôverou.“

„Veľa manželstiev nie je od Boha a netešia nášho Pána.“

„Panna Mária už viac nemôže zadržiavať ruku svojho Božského Syna, ktorá dopadne na svet. Ak sa ľudia polepšia a zmenia svoj život, náš Pán ešte aj teraz zachráni svet; ak sa však nezmenia, príde trest.“

„Ľudia sa musia zriecť hriechu a nezotrvávať v ňom, ako to robili doteraz. Je nevyhnutné všetko úprimne oľutovať.“

 

„Povedz všetkým, že Boh rozdáva milosti skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Povedz im, aby si od Nej vyprosovali milosti a že Ježiš si želá, aby sa Jeho Božské Srdce uctievalo spolu s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie. Nech si od jej Nepoškvrneného Srdca vyprosujú pokoj a mier, pretože Pán zveril pokoj a mier vo svete do rúk Panny Márie.“

Vízia pekla bola ľuďom zjavená na začiatku 20. storočia preto, aby sa im vštepila do mysle a aby sa potvrdila dogma o pekle. Zároveň mala vplývať na človeka, aby prestal urážať Boha hriechom. Zo všetkých troch detí vízia pekla najviac ovplyvnila Jacintu. Tu sú niektoré jej vyjadrenia o pekle:

„Ach, peklo! Ach, peklo! Matka Božia, zľutuj sa nad tými, ktorí nemenia svoj život. Keby len ľudia vedeli čo ich čaká vo večnosti, zo všetkých síl by sa usilovali zmeniť svoj život.“

Svojmu bratovi zvykla často hovorievať: „Francisco, pomodlíš sa so mnou? Musíme sa veľmi veľa modliť, aby sme zachránili duše pred peklom; tak veľa ich tam ide. Tak veľa!“

Občas sa spýtala Lucie: „Prečo Panna Mária neukáže peklo hriešnikom? Keby ho uvideli, nikdy viac by sa už nedopustili hriechu.“

Napokon povedala: „Ja už čoskoro odídem do neba, ale vy tu ostávate. Ak vám Panna Mária dovolí, povedzte každému aké je peklo, aby ľudia už viac nehrešili a nedostali sa tam.“

Neskoršie interview so sestrou Luciou o pekle

Sestra Lucia, fatimská vizionárka, ktorá zomrela v roku 2005, poskytovala interview len zriedkavo. Toto odznelo v týždenníku vatikánskej relácie „Osservatore della Domenica“, 7. februára 1954.

Páter Lombardi: „Povedzte mi, je ´Hnutie za lepší svet´ odpoveďou Cirkvi na slová Panny Márie?

Lucia:„Otče, táto obnova je určite veľmi potrebná. Ak by sa nerobila a ak vezmeme do úvahy súčasný vývoj ľudstva, zachránilo by sa len obmedzené množstvo ľudí.“

Páter Lombardi: „Skutočne veríte, že veľa ľudí sa dostane do pekla? Ja dúfam, že Boh zachráni prevážnu časť ľudstva.“ (Práve dopísal knihu pod názvom „Spása pre tých, čo neveria.“)

Lucia: „Otče, mnohí budú zatratení.“

Páter Lombardi: „Je pravda, že svet je plný zla, no vždy existuje nádej na spásu, na záchranu.“

Lucia: „Nie, otče, mnohí budú zatratení.“

Páter Lombardi si uvedomil, že sestra Lucia videla peklo a dodal: „Jej slová ma rozrušili a znepokojili. Do Talianska som sa vrátil s mysľou a srdcom plným závažných upozornení a varovaní.“ (3).

 

Vízia pekla bola ľuďom zjavená na začiatku 20. storočia preto, aby sa im vštepila do mysle a aby sa potvrdila dogma o pekle. Zároveň mala vplývať na človeka, aby prestal urážať Boha hriechom. Zo všetkých troch detí vízia pekla najviac ovplyvnila Jacintu. Tu sú niektoré jej vyjadrenia o pekle:

„Ach, peklo! Ach, peklo! Matka Božia, zľutuj sa nad tými, ktorí nemenia svoj život. Keby len ľudia vedeli čo ich čaká vo večnosti, zo všetkých síl by sa usilovali zmeniť svoj život.“

Svojmu bratovi zvykla často hovorievať: „Francisco, pomodlíš sa so mnou? Musíme sa veľmi veľa modliť, aby sme zachránili duše pred peklom; tak veľa ich tam ide. Tak veľa!“

Občas sa spýtala Lucie: „Prečo Panna Mária neukáže peklo hriešnikom? Keby ho uvideli, nikdy viac by sa už nedopustili hriechu.“

Napokon povedala: „Ja už čoskoro odídem do neba, ale vy tu ostávate. Ak vám Panna Mária dovolí, povedzte každému aké je peklo, aby ľudia už viac nehrešili a nedostali sa tam.“

 

Vízia pekla bola odhalená až v roku 1941.

Panna Mária povedala deťom vo Fatime počas svojich šiestich zjavení, že sa musia modliť, najmä ruženec. Tri deti veľmi ochotne a veľkoryso odpovedali na žiadosť Panny Márie. Čo ti bráni urobiť to isté? Len nepovedz „Nemám čas“! Pretože ak ty nemáš čas tráviť čas s Bohom v modlitbe, potom si oveľa zaneprázdnenejší, než bolo v Božom pláne s tebou! Zamysli sa nad týmito slovami nášho Pána: „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?“ (Mt 16, 26).

 

Fatimské modlitby (Modlitby, ktoré zjavil fatimským vizionárom anjel a Panna Mária):

 

„Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.“

 

„Ó, Najsvätejšia Trojica, klaniam sa Ti. Môj Bože, môj Bože, milujem Ťa v Najsvätejšej Sviatosti.“

 

„Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy Jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.“

 

Panna Mária s veľkou vážnosťou povedala: „Obetujte sa za hriešnikov a často pri tom opakujte ´Ó, Ježišu môj, toto je z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie urážok, ktorými ľudia znevažujú Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.´“

 

„Po každom desiatku ruženca sa modlite: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa; priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

 

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

„Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji proti zlostiam a úkladom diablovým; buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh. A ty, knieža vojska nebeského, Božou mocou zažeň do pekla satana, a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.“

 

Citáty o ruženci a o modlitbe Zdravas´ Mária:

„Jedného dňa prostredníctvom ruženca a škapuliara zachránim svet.“ (Panna Mária sv. Dominikovi)

„Najsvätejšia Panna nám v týchto posledných časoch, v ktorých žijeme, umožňuje dosiahnuť modlitbou posvätného ruženca ešte väčší účinok; že nebude žiadny problém, žiadna vec akokoľvek zložitá, či už pozemského alebo duchovného charakteru, v osobnom živote každého z nás alebo v našich rodinách ..., ktorá by sa nedala vyriešiť modlitbou posvätného ruženca. Posvätným ružencom sa zachraňujeme. Posväcujeme sa. Potešujeme nášho Pána, a zachraňujeme mnoho duší.“ (Sestra Lucia; Posolstvá Panny Márie Fatimskej).

 

„Posvätný ruženec nám bude veľkou a mocnou oporou v poslednej hodine nášho života.“ (Lev XIII, Diuturni Temporis, č. 7, 5. sept. 1898).

 

„Dajte mi armádu, ktorá sa modlí ruženec, a ja dobyjem svet.“ (Pius XI)

 

„Milujte Pannu Máriu a modlite sa ruženec, pretože ruženec je zbraňou proti zlu v dnešnom svete.“ (sv. Páter Pio)

 

(Zdravas´ Mária) Rovnako, ako sa Boh rozhodol Anjelským pozdravením (Zdravas´ Mária) spôsobiť vtelenie svojho Slova a zabezpečiť vykúpenie ľudstva (Lk 1, 28-42), tak aj tí, ktorí sa usilujú o morálne reformy a o znovuzrodenie ľudí v Ježišovi Kristovi, si ma musia uctiť a pozdraviť tým istým pozdravením. Ja som prostrednicou, skrze ktorú prichádza Boh k človeku, a preto nech si ľudia vyprosujú milosti a čnosti nielen od môjho Syna, ale aj odo mňa.“ (Panna Mária bl. Alanovi de la Roche, v: Tajomstvo posvätného ruženca, 84); cit. z: Pravá úcta k Panne Márii, 156-59

Uvedom si, syn môj, a povedz to aj ostatným, že dokázateľne prvým znamením večného zatratenia je odpor, vlažnosť a zanedbanie modlitby Anjelského pozdravenia, ktorá zachraňuje celý svet.“ (Panna Mária bl. Alanovi de la Roche; Pravá úcta k Panne Márii, 157).

 

Poznámky

(1) „Viac duší ide do pekla kvôli hriechom tela, než z akéhokoľvek iného dôvodu.“

Sestra Lucia, posledná žijúca Fatimská vizionárka povedala, že toto sa týka predovšetkým hriechov proti čistote, tiež nazývaných aj hriechy nečistoty. Dôvodom tohto tvrdenia nie je to, žeby hriechy proti čistote boli najzávažnejšími hriechmi, ale preto, lebo sú najbežnejšími, a, ako aj sestra Lucia konštatuje, „kvôli svedomiu“, pretože je menej pravdepodobné, že ich ľudia budú ľutovať tak ako ostatné hriechy. Prečo? 1) Pretože vedomie neprávosti, ktoré je prvotným stimulom k ľútosti človeka nad svojimi hriechmi, nie je v tejto oblasti tak silné; s výnimkou cudzoložstva; 2) Po spáchaní určitých nečistých skutkov má človek väčší pocit hanby a preto sa mu tieto hriechy len veľmi ťažko vyznávajú vo svätej spovedi, či dokonca ľutujú aj vo vlastnom srdci;  3) Naša post-kresťanská, či lepšie povedané, anti-kresťanská popkultúra prezentuje sexuálnu aktivitu všemožného druhu ako prirodzenú a zdravú, a sexuálnu abstinenciu označuje za nezdravú. Šieste prikázanie, súvisiace s čistotou, sa vždy nazývalo „ťažké prikázanie“. A dnes, s pornografiou na každom rohu, so ženami a dievčatami, ktoré sa obliekajú neporovnateľne necudnejšie a nezdržanlivejšie než kedykoľvek predtým, ho môžeme pokojne nazvať takmer „nesplniteľným prikázaním“. Ježiš nás však uisťuje stále rovnako: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu“ (Lk 18, 27). A k tomu pridávame, že každý, kto pri ohrození hriechom nečistoty vzýva Preblahoslavenú Pannu Máriu o pomoc, dostane milosť vyhnúť sa mu, ako Ona sama zjavila aj sv. Brigite Švédskej a ďalším svätým. A tí, čo zápasia o život v čistote, vedia z vlastnej skúsenosti, že ak svoj hriech nečistoty pokorne vyznajú vo svätej spovedi, svedomie sa im očistí od veľkého bremena, a prežijú taký pokoj duše, aký im svet, ani záľuba v zmyselnosti, nemôžu nikdy dať. 

 

(2) Predtým, ako Jacinta zomrela, ešte povedala, čo jej hovorila Panna Mária o obliekaní – ako určité módne trendy, ktoré sa zavádzajú, vo veľkej miere urážajú nášho Pána, ktorý podľa evanjelia povedal: „Každý, kto hľadí na ženu žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 28). Svätý Ján Chryzostom dal ženám všetkých čias priam nadčasové inštrukcie o obliekaní, keď vo 4. storočí povedal:

„Svoje osídla nosíte všade so sebou a svoje siete rozhadzujete všade kam prídete. Tvrdíte, že nikoho nezvádzate na hriech. Svojimi slovami nie, ale robíte to tým, ako sa obliekate, držaním tela ... Keď spôsobíte, že druhý človek v srdci zhreší, ako môžete byť nevinné? Povedzte mi, koho tento svet odsudzuje? Koho sudcovia trestajú? Toho kto jed vypil, alebo toho, kto ho pripravil a druhému spôsobil smrť? Pripravujete čašu plnú ohavností, smrteľný nápoj, a ste oveľa väčšími zločincami, ako tí, čo otrávia jedom telo; vy totiž nevraždíte telo, ale dušu. A nerobíte to nepriateľom, ani z nevyhnutnosti, ani ako následok zranenia; robíte to z bláznivej márnivosti a pýchy.“

Páter Bernard A. Kunkel, veľký zástanca zdržanlivosti a slušnosti, v súvislosti so slovami Panny Márie Fatimskej nadávno povedal: „Ona vedela, že ... túto módu navrhujú sily zla, spolu aj s nečistou literatúrou ... filmami a televíznymi showprogramami ... všetko ako súčasť programu týchto síl zla, ktorým je zničiť morálku, najmä u mladých ľudí. Panna Mária tento plán síl zla len odhalila a upozornila nás naň.“

 

(3) Francis Johnston, Fatima, Veľké znamenie (Rockford, IL: Tan Publisher, Inc., 1980) str. 36. Ďalšie info nájdete na www.wafusa.org   

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. Vedeli ste o sile ruženca? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku