Stvoril Boh život aj na iných planétach, alebo je Zem jedinečná? Kresťanský astronóm vysvetľuje

1,864
Jakub Betinský
Kultúra života

Opis fotky, zdroj NASA: Malá časť z najväčších pozorovaných oblastí zrodu hviezd v galaxii Carina Nebula, ktorú zachytil Hubblov vesmírny daľekohľad. NASA hovorí, že tento obraz zachytil vrchol zo stĺpu plynu a prachu, vysokého tri svetelné roky,  ktorý je rozožieraný jasným svetlom prichádzajúcim z blízkych jasných hviezd. Stĺp je taktiež trhaný zvnútra. To je následkom toho, ako nové hviezdy, pochované v jeho vnútri, chrlia silné prúdy plynu. Tie sú viditeľné ako tečú z nebotyčných vrcholov ako šípy letiace vzduchom.

Sme vo vesmíre sami alebo je tam vonku iný život?

Kresťanský astronóm, Dr. Hugh Ross, sa tejto otázke venuje vo svojej novej knihe “Improbable Planet: How Earth Became Humanity's Home” [Pozn.prekladateľa: Nepravdepodobná planéta: ako sa stala Zem domovom ľudstva], kde sa zaoberá zdanlivými vedeckými dôkazmi o ďalej Zemi.

Ross v emailovom interview pre The Christian Post povedal, že existuje ešte dôležitejšia otázka, ktorú potrebujeme zodpovedať. A tou je: Prečo tu vlastne sme?

Ross spája svoju skúsenosť z vedy a teológie – keďže je astronómom s PhD z Torontskej univerzity a súčasne je pastorom s M.Div – a hovorí, že otázka ohľadne jedinečnosti našej Zeme vo vesmíre je odvodená od biblického príbehu stvorenia, pádu a spásy.

Tvrdí, že jeho kniha “Improbable Planet” dokazuje, že dejiny a zloženie vesmíru napĺňajú Boží zámer, “aby bolo miliardám ľudským bytostí možné počuť a odpovedať na Božiu ponuku spásy od svojich hriechov a ponuku večne bezpečného a milujúceho vzťahu s Ním.”

Ross sa obzvlášť zameriava na otázku možnosti života na iných planétach a poznamenáva, že vo vesmíre je veľmi veľa hviezd s planétami, ktoré okolo nich obiehajú, a niektoré sú v tzv. “obývateľnej zóne”.

Hovorí, že ľudia, ktorí tvrdia, že “fyzický život s vedomím” je vo vesmíre v hojnosti robia štyri chybné predpoklady.

Prvým predpokladom, z ktorého vychádzajú, je že obývateľná zóna s vodou je jediná podmienka pre obývateľnosť nejakej planéty.

Po druhé: títo ľudia hovoria, že každá hviezda je kandidátom na možnosť toho, že vlastní nejakú planétu vhodnú na život.

Po tretie: ľudia, ktorí veria v život možný kdekoľvek vo vesmíre hovoria o tom, že pôvod života je po biologickej stránke jednoduchým krokom.

Po štvrté: taktiež tvrdia, že na biologický proces evolúcie od jednoduchého jednobunkového organizmu k obdobe ľudskej bytosti je nevyhnutne potrebné uplynutie niekoľkých miliárd rokov.

Ross poukazuje na to, že všetky tieto predpoklady nemôžu byť pravdivé. Je to tak, pretože na to, aby mohla byť istá planéta obývateľná, potrebuje byť súčasne umiestnená vo všetkých deviatych obývateľných zónach – kvapalná voda, ultrafialové žiarenie, fotosyntéza, ozón, istá rýchlosť a uhol rotácie, príliv/odliv, atmosféra a nakoniec atmosférické elektrické pole.

Z 3547 planét, ktoré boli doteraz objavené, Ross hovorí, že iba jedna je umiestnená vo všetkých známych desiatich obývateľných zónach: Zem.

Ross tvrdí, že jeho kniha “Improbable Planet” dáva kresťanom také dôvody a podnety chváliť a uctievať Boha ako ich Stvoriteľa ako žiadna iná kniha, ktorú kedy čítal.

Táto kniha vám taktiež poskytne argumenty na privedenie neveriacich k Ježišovi Kristovi – dokonca i tých, ktorí vzdorujú Evanjeliu.

 

DISKUSIA k článku