Biskup Schneider: Cirkev už odpovedala na "Lutherove chyby"

1,443
Milko Kostovič
Kultúra života

Katolícka cirkev už neomylne odpovedala na "chyby Martina Luthera," povedal biskup Athanasius Schneider na adresu celebrovania reformácie pápežom Františkom a vyzdvihovania Lutherovej teológie.

Počas rozsiahlej diskusie na otázky a odpovede po prednáške vo Washingtone, DC, na začiatku tohto mesiaca, Schneider tiež povedal, že aktuálny stav americkej politiky mu pripomína "Sovietske časy, v ktorých žil,". Ďalej vyjadril nádej, že Kňazské bratstvo svätého Pia X bude kánonicky legalizované v rámci Katolíckej cirkvi, a diskutoval o zásahu Vatikánu proti Františkánskym bratom nepoškvrnenej.

“My sme už neomylne odpovedali na chyby Martina Luthera: Trentskou radou," povedal biskup z Kazachstanu. “S plnou zodpovednosťou (ex katedra) opakujem, že učenie Trentskej rady o chybách Luthera je neomylné. A pápežove komentáre v lietadle nie sú ex katedra." 

Schneider takto reagoval na otázku o komentároch pápeža Františka, ktoré učinil na podporu teológie Martina Luthera a pápežove celebrovanie reformácie.

“Ja nežijem v tejto krajine” takže “vám možno neviem poskytnúť dobrú radu,” povedal mladému mužovi o amerických prezidentských voľbách. “Ale,” povedal, “do rozsahu, ktorý môžem pozorovať k tejto otázke volieb z diaľky, myslím si … niekedy, treba mať odstup k pozorovaniu. Momentálne ste v uprostred boja. … Podľa môjho možno obmedzeného názoru, je toto demonštrácia toho, že je to situácia podobná diktatúre jednej skupiny, ktorá bude vládnuť a ktorá predpíše [vám] kandidátov, ktorí určitým spôsobom neprichádzajú do úvahy. To je môj názor, no neviem či je [správny].”

“Máte slobodu myslieť inak,” povedal zhromaždeniu Američanov. “Toto je môj pokorný názor.” Schneider povedal, že stav amerických volieb mu pripomína "Sovietske časy, v ktorých žil" keď "sme mali vždy rovnakých kandidátov - len s inými menami."

Konanie "dialógu" musí byť "opravené"

Medzináboženský "dialóg" priniesol za posledných 50 rokov skôr zmätok než ovocie, povedal Schneider. Tento zmätok viedol k "oslabeniu nášho záväzku kázať evanjelium."

“Musíme to napraviť,” povedal. “Nemôžeme pokračovať v tomto nejednoznačnom správaní pod zásterou dialógu."

Pravdivý dialóg vedie ľudí k pravde, povedal.

“Mali by ste sa spolu rozprávať,” povedal Schneider. “No keď sa rozprávam s osobou, ktorá je v omyle … keď mám v sebe skutočnú lásku, tak pomôžem osobe, aby vyšla z omylu. Urobím to samozrejme s rešpektom, s láskou, ale s jasnosťou.” Katolíci sú podľa neho povolaní byť "vždy svedkami pravdy."

"Mojou odmenou je dobré svedomie viery, vernosť k Ježišovi, a odmena, ktorú dúfam získam v nebi" 

“Laici sú dnes vyzývaní k osvedčeniu svojej viery” v tomto čase zmätku v rámci Cirkvi, povedal Schneider. “V týchto časoch, viera svieti … v niektorých ohľadoch jasnejšie, v niektorých ohľadoch krajšie v dušiach laikov než vo veľkej časti duší hierarchie. To sa smutne hovorí."

Povýšenie prelátov, ktorí postupujú pozíciami v rozpore s katolíckou vierou, je dočasná odmena, povedal Schneider, ktorá neznamená "nič v porovnaní s ... večnosťou."

“Mojou odmenou je dobré svedomie viery, vernosť k Ježišovi, a odmena, ktorú dúfam získam v nebi," povedal. "A tie dočasné odmeny si myslím nemajú veľký význam. A tak lepšou odmenou je byť verný k viere. A Boh vykoná svoju prácu, takže buďte verní a verte, a pomôžte dokonca tým, ktorí strácajú vieru."

“Ja dúfam, že teraz je pápež František veľkorysý” ku Kňazskému bratstvu svätého Pia X, povedal Schneider, hovoriac o tradičnej katolíckej skupine, ktorej chýba radový kánonický status v Cirkvi, no nie je exkomunikovaná či považovaná za odpadlícku. Pápež František garantoval kňazom spoločenstva povolenie vypočuť si Sväté spovede počas Svätého roku milosrdenstva, a Rím zrejme spoločenstvu ponúkol osobnú prelatúru v rámci Cirkvi. 

Schneider povedal, že dúfa v dosiahnutie "praktického," a "kánonického" riešenia. Plné uznanie Rímom by znamenalo "dobrú prítomnosť mnohých kňazov" a jednotlivcov, ktorí sú "dôkladní katolíci a prispejú k posilneniu" Cirkvi, povedal.

Schneider sa tiež vyjadril o mimoriadne drsnom zaobchádzaní s náboženským rádom nazývaným "Františkánski bratia nepoškvrnenej" zo strany prelátov, ktorí sa zdajú byť proti ich misii, ktorá zdôrazňuje katolícke dedičstvo a uctievanie. 

“Rozvoj Františkánskych bratov nepoškvrnenej ako pravého tradičného rádu v Cirkvi, ktorý nie je závislý na Ecclesia Dei" viedol progresivistov k pocitu ohrozenia, povedal Schneider. Mnohé náboženské komunity oddané tradičnej latinskej omši, spadajú pod záštitu Ecclesia Dei.  

“Niektorí liberálni členovia hierarchie považujú rôzne spoločenstvá Ecclesia Dei za nejaký druh muzeálnych kúskov," vysvetlil Schneider, a nechcú aby ich tradičné prístupy získali príliš veľký spád. 

No nakoniec, povedal, je toto len "dočasný" problém. "Keď je to Božie dielo, nikto to nedokáže zastaviť. ...Toto ich utrpenie prinesie ovocie. Musíme sa pozerať ďalej pred seba."

DISKUSIA k článku