Vatikán: Jediným reálnym riešením proti AIDS je zodpovedný sexuálny život

4,646
Kultúra života

VATIKÁN, 2. jún 2011 (LifeSiteNews.com) – Profánne organizácie sa márne nádejali, že Vatikán zmení svoj postoj v oblasti používania prezervatívov ako prevencie pred ochorením AIDS. Hlava katolíckej cirkvi totiž aj naďalej zastáva názor, že používanie kondómov bolo a bude obrovským zlyhaním. Na nedávnej konferencii, ktorá sa konala pod záštitou Pápežskej rady pre pracovníkov zdravotníctva, zoznam rečníkov hájil a propagoval stanovisko cirkvi, ktorá zodpovedné sexuálne správanie označuje za jediné reálne riešenie, ako predísť celosvetovej kríze spočívajúcej v hrozbe vírusu HIV.

Michel Sidibé, predseda UNAIDS, ktorý patrí medzi najväčších svetových presadzovateľov používania prezervatívov, nedávno pochválil "objasnenie", ktoré odznelo z úst pápeža Benedikta XVI. V rozhovore uviedol, že privítal pápežovo vyjadrenie o používaní kondómov ako ochrane pred HIV a vidí v tom "prvý predpoklad zodpovednosti". Sidibé toto tvrdenie považuje za významný krok. "Pomohlo mi to lepšie porozumieť jeho postoju a otvorilo nový priestor pre komunikáciu". 

Odkedy sa tieto správy objavili v médiách, Vatikán dostal za úlohu objasniť, že pápežovým úmyslom nebolo naznačiť akceptovanie kondómov ako prevenciu pred AIDS. O tejto správe sa znovu diskutovalo na nedávnej konferencii, kedy arcibiskup Silvano Tomasi, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, citoval pápeža z už spomínaného rozhovoru: ,,Problém AIDS distribúcia kondómov nevyrieši".

Tomasi vo svojom prejave ďalej uviedol, že propagovaním kondómov sa nepodarilo vyriešiť základný problém epidémie a že HIV/AIDS je pohlavná prenosná infekcia, ktorá sa šíri predovšetkým nezodpovedným sexuálnym správaním.

Konferencia s názvom The centrality of personal care in the prevention and treatment of HIV / AIDS (Kľúčová úloha osobnej starostlivosti v prevencii a liečbe HIV/AIDS), upozornila aj na ďalšie témy, ktoré sú v súčasnosti predmetom ústredných obáv Vatikánu. Jean-Marie Mupendawatu, námestník ministra Pápežskej rady pre zdravotníctvo vyhlásil, že úlohou bohatých národov vo svete, je prebrať zodpovednosť za chorých z chudobných krajín a poskytnúť im potrebnú starostlivosť.

V chudobných krajinách zomrie pre nedostatok potrebných liekov a antiretrovírusovej liečby veľké množstvo obetí.

Práve to je v súčasnosti predmetom rozhovorov vatikánskych úradníkov, ktorí poukazujú na skutočnosť, že dôraz na prevenciu AIDS kladený medzinárodnými svetskými organizáciami sa nevzťahuje na tých, ktorí už chorobou trpia. Katolícka cirkev v súčasnosti prevádzkuje veľkú väčšinu zariadení v Afrike, kde bude chorým pacientom poskytnutá zdravotná starostlivosť. 

V rozhovore pre vatikánsky rozhlas Dr. Edward Greene, bývalý riaditeľ výskumného projektu ohľadom AIDS na univerzite v Harvarde povedal: ,,Kondómy nie sú spoľahlivé".

Prezervatívy sú vo svetskej spoločnosti jedným z hlavných prvkov v boji proti AIDS. Zvyčajne ich ľudia používajú nesprávne alebo vôbec. Sú populárne na príležitostných alebo "obchodných" sexuálnych stretnutiach, dlhodobí partneri ich často vôbec nepoužívajú . ,,Ak používanie kondómov nebude mať pozitívny trend, nárast prirodzeného komerčného sexu a striedanie viacerých sexuálnych partnerov budú aj naďalej hlavnou príčinou tzv. hyper epidémie v Južnej a Východnej Afrike. Odrádzanie od striedania partnerov je jedným z najdôležitejších zásahov, ktoré môže zvrátiť štatistiky HIV".

Greene dodal, že počet pacientov HIV v Afrike klesá aj vďaka "zdravému rozumu" a zmene správania, a to aj napriek tomu, že takýto trend nie je vôbec rozšírený či populárny. ,,Nebadáme podporu zo žiadnej strany a ľudia tak konajú sami od seba. Myslím, že je to najmä vďaka zdravému rozumu a vplyvu katolíckej cirkvi."

V odozve na pretrvávajúcu kritiku postoja cirkvi Greene vyhlásil, že medzi populáciou, kde vírus HIV nie je obmedzený len medzi prostitútkami, ale aj medzi bežným obyvateľstvom, prezervatívy pôsobia nevhodne. ,,Kondómy nikdy nebudú konzistentným riešením pre všetky časti populácie".

Greene, ktorého práca bola spojená s propagáciou kondómov pre "plánované rodičovstvo" vyhlásil, že v Ugande, prvom africkom štáte, ktorý sa zaoberá bojom proti AIDS, bola katolícka cirkev prvou organizáciou, pravidelne sa starajúcou o chorých a zomierajúcich, ,,pričom sa ostatní obávali, že dostanú AIDS". Poznamenal, že katolícka organizácia, akou je Youth Alive, by nemohla získavať finančné prostriedky od iných medzinárodných organizácií iba preto, že odmietla propagáciu kondómov. 

,,Dúfam, že katolícka cirkev uverí, že uvedené dôkazy hrajú v ich prospech. Skutočnosť, že niektoré veci, ktoré podporuje katolícka cirkev, ako aj ostatné cirkvi a náboženstvá, (vernosť a monogamia) sú kľučom k zníženiu obetí HIV".

DISKUSIA k článku