Americký exorcista v zácviku sa delí o zážitky z boja proti démonom v Ríme

3,848
Neutral

"Nikdy by mi nenapadlo, že nakoniec budem robiť toto. To ani náhodou," pripustil kňaz v strednom veku. Jeho nečakaná cesta k exorcizmu sa začala hneď po jeho vysvätení pred 15 rokmi, a to počas slúženia jednej z jeho prvých omší.

"Počas premenenia najdrahšej krvi som požiadal Pána, aby rozlial svoju krv na mladých a aby pomohol niektorému z mladých mužov, ktorý by mohol byť povolaný ku kňazstvu."

Okamžitá reakcia jedného 13 ročného chlapca tohto mladého kňaza šokovala. "Spadol na chrbát a začal vrčať. Vtedy mi prebleslo hlavou, ‚tak toto som vážne nečakal!‘"

Prešlo niekoľko rokov a tento kňaz je jedným z exorcistov v zácviku, ktorí patria do novej generácie. Je to rozhodnutie biskupov v USA, ktoré padlo v novembri 2010. Tí totiž chcú výrazne zvýšiť počet exorcistov, ktorých je v Amerike len niečo okolo 50.

Tento kňaz zo stredozápadu Spojených Štátov sa pre CNA vyjadril len anonymne. Nechcel byť totiž zaplavený množstvom otázok. Vysvetľoval, že "vytvorili štruktúru, aby sa zabezpečila pomoc pre tých, ktorí ju najviac potrebujú."

On sám sa práve nachádza v Ríme, kde ho poslal jeho biskup. Má tam sledovať prácu šiestich oficiálnych exorcistov rímskej diecézy. Prakticky to znamená, že sa "zapája asi do troch exorcizmov denne."

A krivka učenia je veľmi prudká. "Nestane sa, že by boli akékoľvek dva prípady rovnaké. Bolo to pre mňa skutočné vzdelávanie sa. Obrad vyháňania nie je len čarovnou formulkou," povedal.

"V centre tohto všetkého nie je diabol alebo exorcista, ale človek. Ten veľmi trpí a potrebuje určité oslobodenie skrze Krista."

Čo sa týka správnej terminológie, ide o démona alebo diabla? "Démon pochádza z gréčtiny a diabol z latinčiny. Oba pojmy sú teda v poriadku," vysvetlil. To, s čím máme dočinenia my "sú padlí anjeli, ktorí boli stvorení ako dobrí."

Raní cirkevní otcovia, vrátane svätého Hieronyma a svätého Augustína, špekulovali, že títo anjeli sa vzbúrili "kvôli tomu, že im bol zjavený Boží plán vtelenia. Odpudzovala ich predstava, že Boh, ktorý je čistý duch a je zároveň nekonečný, sa má stať človekom."

Tento kňaz teda spozoroval, že títo padlí anjeli sú "fascinovaní telesnosťou" a "spôsobujú ľuďom utrpenie."

"Takže akonáhle sa začne rituál, zvyčajne sa démon prejaví v utrpení danej osoby. Deje sa to rôznymi spôsobmi - násilím, meniacou sa tvárou, zmenou hlasu," vysvetľoval pripomínajúc si posledný exorcizmus.

"On nás chce len zastrašiť, ale v podstate ho treba len ignorovať a povedať mu: ‚Hej, ja som tu ten, ktorý dáva príkazy, kamarát‘,“ zasmial sa.

Povedal tiež, že démoni majú anjelské vedomosti. To znamená, že vedia, že Boh dovolí ich diabolské aktivity len preto, aby priniesli ľuďom spásu skrze toto ‚očisťujúce utrpenie‘.

"Títo trpiaci sa stávajú svätcami, a to tým, že ponúkajú svoje obetovanie sa", ktoré Boh následne prijíma, a tak "požehnáva veľkú časť Cirkvi po celom svete."

"Keď to diablovi pripomenieš, tak ho rozzúriš," pretože vie, že prehráva. Preto"kým môže, tak chce dostať aspoň niečo. Ak si nedokáže získať duše týchto ľudí, chce im aspoň strpčiť ich život."

Takže exorcista vedie s diablom dialóg?

"Áno, pýtam sa ho niekoľko otázok: napríklad ‚Ako sa voláš?‘. Ak totiž pri rozkaze použiješ jeho meno, tak ho to oslabí." Akonáhle povie démon svoje meno, tak mu exorcista prikáže "odíď". Môže sa ho tiež spýtať "ako sa tam dostal a kedy odíde."

"Nakoniec to vyzerá tak, ako keby všetci boli trénovaní, aby odpovedali rovnako, a teda ‚ja nikdy neodídem‘. Oni však raz odídu!"

Podstatné je, aby sa tento dialóg čo najviac obmedzil, povedal exorcista v zácviku. "Iste sa ho nechcete pýtať otázky len tak zo zvedavosti. To nie je zdravé."

Je možné aj "prehodiť pár slov len preto, aby ste tohto démona ponížili". Napríklad sa môžete odvolať na prítomnosť svätcov, anjelov strážnych a na prítomnosť tej najobávanejšej zo všetkých, ktorou je Panna Mária. Po tomto je "možné reálne vidieť zmenu v správaní démona."

Koniec často prichádza, keď sa diabol začne prejavovať prostredníctvom výbuchov hnevu a násilia. Vtedy "je bežné, že z úst človeka vychádza pena."

V prípade, že je prelomené prekliatie, dotyčná osoba "začne zvracať objekty, ktoré boli v kliatbe použité. Môže sa aj stať, že sa zvratky alebo sliny zmenia z čistých na farebné."

Vtedy exorcista vie, že "je na dobrej ceste a je to naozaj účinné. Vidí totiž tieto dobré znamenia. Nie je to najkrajší pohľad, ale práve vtedy ‚bol úkon efektívny‘."

Americký exorcista v zácviku vysvetlil, že príčiny démonického vplyvu sa líšia od prípadu k prípadu. Vplyv účasti na praktikách diabla sa tiež mení s každým prípadom.

Ale jeden z faktorov, ktorý vyzerá, že má niečo spoločné pre všetkých posadnutých ľudí spočíva v "hlbokých ranách v ich životoch. Ide predovšetkým o tie, ktoré vznikli v ich rodinách". Jedná sa najmä o oblasti, kde "spravili rodičia veľmi zlé rozhodnutia", a tak "pozvali vplyv Zlého do svojho domova."

Uvádza tu také veci ako je "manželská nevera, potraty, a robenie takých vecí, ktoré rozbíjajú rodinu."

"A čo je rodina?" spýtal sa rétoricky. "Rodina je ikona; je to obraz Najsvätejšej Trojice. Preto ju diabol nenávidí."

DISKUSIA k článku