Slobodomurári nariaďujú EÚ: Otvoriť hranice pre viac imigrácie

9,976
Kultúra smrti

(Brusel) K imigrácii už každý medzičasom povedal to svoje. Rozdiel je však v tom, že niektorí to môžu robiť vo veľkom štýle v masmédiách, iní v obmedzenom dosahu formálne neobmedzeného internetu.

Teraz sa hlásia o slovo aj slobodomurári. 28 lóží podpísalo oficiálne vyhlásenie a dávajú tým svojou vzácnou otvorenosťou svetlo na tému ktorá práve ochromuje Európu. Fenomén nekontrolovaného pristahovalectva. Jav, ktorý urobil zjavnú priepast medzi elitami a ľudom viditeľnou.

Jednota lóží od Turecka po Portugalsko, z Talianska po Írsko a Polsko

Medzi signatármi sú lóže Grand Orient Francúzska, Velká lóža z Rakúska, Grand Orient Švajciarska, Velká lóža Francúzska, Grand Orient Belgicko, Velká lóža v Belgicku, Grand Orient Chorvátska, Grand Orient Írska, Velká lóža Talianska, Grand Orient Luxemburska, Grand Orient Polska, Grand Orient Portugalska, Grand Orient Grécka, Ženská velká lóža Turecka a mnohí iní.

Nenútia len európske vlády imigrantov prijať, ale v budúcnosti ich vziať ešte viac. Slobodomurári tým dokazujú medzi sebou impozantnú mieru zhody v pohľadoch na vec od Turecka po Portugalska, z Talianska po Írsko a Polsko. Tým preukazujú faktické zbližovanie s oficiálnymi stratégiami Európskej únie a väčšinou členských štátov EÚ. Je tu prvý krát vyjadrená zhoda zámerov, akú možno iba zriedkavo vidieť takto verejne medzi Slobodomurárstvom a politickými činiteľmi.

Cieľ: "podkopanie prvkov ako vlasť, identita a národ"

Iba náhoda? O tom možno pochybovať. "Táto dohoda má cieľ: pochovanie prvkov ktoré sú spoločné ako vlasť, identita a národ", toľko píše Corrispondenza Romana.

Vysvetlenie lóží bolo komunikované verejne cez Médias=Presse vo Francúzsku. Oficiálny dokument lóží otvorene volá po nespútanej imigrácii a prekonaní "národného egoizmu" nie bližšie definovanými "všeobecnými zámermi" ktoré by vyžadovali "inovatívnu vítaciu politiku". Lóže nehovoria iba o vznešených cieloch, ale vyslovujú aj varovanie. Ak vlády neudržia svoje hranice otvorené a nebudú nasledovať slobodomurárske požiadavky, povedie to k "rozdeleniam a konfliktom" a "oživeniu nacionalizmu" v Európe.

Tvrdenie lóží: "Imigrácia nadovšetko"

Bratia (a sestry) v lóžach sa nespoliehajú pri svojich požiadavkách na židovsko-kresťanské hodnoty Európy, ale na "dodržiavanie ľudských práv", na ktorých spočíva základ "hodnôt solidarity a bratstva" slobodomurárov a Európskej Únie. Základy (súcasnej formy - pozn. prekl.) Európy siahajú k lóžam iba do doby Francúzskej revolúcie a jej Deklarácii práv človeka a občana z 1789, ktoré vyvrcholilo do Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN v 1948.

Európske Slobodmurárske obecenstvo nehovorí ako sa má dosiahnuť hranatosť kruhu, kedže záujmy migrantov a ich stále väčšie prílevy by mali byť v súlade so záujmami Európskych národov. Slobomurári sa uspokojujú s definovaním všeobecného bodu programu, tzv. conditio sine qua non (nevyhnutná podmienka bez ktorej nie je možná udalost): "Imigrácia nadovšetko", píše Corrispondenza Romana.

DISKUSIA k článku